Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony

Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony

Matura 2024 język angielski – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024: język angielski – poziom rozszerzony (część pisemna)

Matura 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się w poniedziałek 13 maja 2024 r, o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 150 minut i składać się będzie z testu oraz wypracowania. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z języka angielskiego na poziome rozszeszonym opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 6 czerwca 2024 r. Wyniki egzaminu maturalnego z języka angielskiego ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 roku.

Średni wynik matury z rozszerzonego angielskiego w 2023 roku wyniósł 69 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 57 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź wyniki matur 2024.

Do matury 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym podejdzie 183 688 osób (tj. 69,8% absolwentów 2024 r.). Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Do matury z angielskiego na poziomie rozszerzonym przystępują uczniowie, którzy bardzo dobrze radzą sobie z tym językiem. Dobry wynik z tego egzaminu maturalnego może „otworzyć drzwi” na kierunki lingwistyczne i dobre uczelnie, ale też daje możliwość spełniania marzeń o studiowaniu za granicą.

Należy też pamiętać o tym, że dobra znajomość tego języka jest obecnie też bardzo ważna na rynku pracy. Dodatkowo dzięki znajomości angielskiego można łatwiej korzystać z ogromnej bazy wiedzy dostępnej w internecie, a także lepiej zrozumieć różnorodność kultur i perspektyw, co sprzyja tolerancji i współpracy międzynarodowej.

Ponadto angielski jest często wymagany w wielu branżach, co czyni go nieodzownym narzędziem sukcesu zawodowego.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym 2023

Język angielski poziom rozszerzony matura 2024 - data:

 • 13 maja 2024 (poniedziałek), godz. 9:00 - termin główny
 • 6 czerwca 2024 (czwartek), godz. 14:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym odbędzie się 13 maja 2024 roku w poniedziałek o godzinie 9:00.

Egzamin maturalny z języka angielskiego w terminie dodatkowym odbędzie się 6 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00.

Kontrolowanie terminów egzaminów maturalnych jest niezwykle istotne, ponieważ pozwala uczniom odpowiednio się przygotować i planować naukę, co może znacząco wpłynąć na ich wyniki. Warto więc wcześniej zrobić sobie harmonogram ze wszystkimi terminami egzaminów maturalnych, do których będziemy przystępować.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Uczniowie, podobnie jak w roku ubiegłym, do matury będą przystępować w dwóch różnych Formułach – Formule 2023 oraz Formule 2015. To z kolei oznacza, że arkusze egzaminacyjne uczniów nie będą takie same. Oba egzaminy odbędą się jednak na podstawie okrojonych wymagań podstawy programowej.

W 2024 roku jest obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, mogą „zastąpić” tym dyplomem obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

 

Formuła 2023 – wymagania:

 • Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

 

Formuła 2015 – wymagania:

Egzamin będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

W przypadku języków obcych nowożytnych – ograniczony zakres środków gramatycznych oraz obniżony ogólny średni poziom biegłości językowej, w tym zakresu środków językowych w wypowiedziach pisemnych (w skali ESOKJ)

1) poziom rozszerzony: B1+ (B2 w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych)

 

Ile będzie zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Przygotowując się do matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, warto przejrzeć sobie te arkusze, zapoznać się z zadaniami. Dzięki temu będziemy mogli sprawdzić, co jeszcze należy przećwiczyć przed przystąpieniem do matury z tego przedmiotu, ale także oswoić się z charakterystyką zadań oraz ich liczbą.

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym będzie składał się z części testowej oraz wypracowania.

 

Formuła 2023

1. Test

 • 15 zadań - rozumienie ze słuchu
 • 18 zadań - rozumienie tekstów pisanych
 • 14 zadań - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

3. Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (formuła 2023) będzie mógł uzyskać 60 punktów w tym:

 • 47 pkt - zadania zamknięte
 • 13 pkt - zadania otwarte

 

Formuła 2015

1. Test

 • 3-4 zadania - rozumienie ze słuchu
 • 3-4 zadania - rozumienie tekstów pisanych
 • 2-3 zadania - znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych)

2. Wypracowanie

 • wypracowanie (minimum 200–250 wyrazów)

3. Ile punktów można zdobyć

Uczeń z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (formuła 2015) będzie mógł uzyskać 50 punktów.

Zobacz także

język angielski pisemny - poziom podstawowy

matura ustna z języka angielskiego

jak przygotować się do matury z języka angielskiego

jak napisać bloga po angielsku

Ile trwa matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Matura 2024 na poziomie rozszerzonym z języka angielskiego będzie trwał 150 minut.

Taki czas obowiązuje zarówno w Formule 2023, jak i Formule 2024. Bardzo ważne jest, by uczeń na początku egzaminu odpowiednio rozplanował sobie czas rozwiązywania zadań.

Jest to kluczowy element osiągnięcia sukcesu, ponieważ pozwala na równomierne poświęcenie uwagi każdemu zadaniu i uniknięcie pośpiechu podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Nieprawidłowe zarządzanie czasem może prowadzić do nieukończonych zadań lub niewystarczającej uwagi dla bardziej skomplikowanych pytań, co może obniżyć wyniki egzaminu.

czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Z uwagi na fakt, że przedmioty dodatkowe w 2024 roku nie mają jeszcze progu zdawalności – nie ma możliwości, by uczeń nie zdał egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Należy jednak pamiętać o tym, że każdy maturzysta w 2024 roku ma obowiązek napisania matury z jednego przedmiotu dodatkowego.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

W informatorze wydanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie uwzględniono konkretnej listy przedmiotów, które można przyjąć na egzaminie maturalnym z języka angielskiego. W związku z tym uczniowi wystarczy jedynie długopis lub pióro z czarnym wkładem lub tuszem.

Dodatkowo konieczne będzie przedstawienie dowodu osobistego, co umożliwi nauczycielowi weryfikację tożsamości ucznia. Ważne jest jednak, by uczniowie nie wnosili na salę, na której odbędzie się egzamin, przedmiotów niedozwolonych – jest to między innymi telefon.

Jego dźwięk w trakcie trwania egzaminu maturalnego może doprowadzić do jego unieważnienia. Uczeń może wnieść na salę butelkę wody, jednak nie powinna posiadać ona etykiety. Maturzyści nie powinni mieć ze sobą także jedzenia, notatek, maskotek na szczęście, etc. To wszystko wynika z zasad, dzięki którym egzamin maturalny ma być przeprowadzony w możliwe najbardziej sprawiedliwy i rzetelny sposób.

Zmiany na egzaminie z języka angielskiego - formuła 2023

Największą zmianą, która już zaczęła obowiązywać w 2023 roku, jest to, że egzamin będzie przeprowadzany bez bazowania na podstawie programowej, a na specjalnych wymaganiach egzaminacyjnych uwzględniających okrojoną wersję podstawy programowej.

Jakie zmiany czekają uczniów w związku z wprowadzeniem rok temu nowej formuły matury (Formuły 2023)?

 

Rozumienie ze słuchu:

Na rozumienie ze słuchu będzie przeznaczone nieznacznie więcej czasu (ok. 30 minut, zamiast – jak do tej pory – 25). Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym. Udział słuchania ze zrozumieniem w wyniku sumarycznym wyniesie 25 procent (do tej pory było to 24 procent).

 

Rozumienie tekstów pisanych:

 • Pojawią się dłuższe teksty (łączna długość wyniesie około 1600 – 1800 wyrazów).
 • Ta część będzie zawierać 4-5 zadań (do tej pory były to 3-4 zadania).
 • Przynajmniej jedno z zadań będzie zadaniem otwartym.
 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 30 procent (do tej pory było to 26 procent).

 

Znajomość środków językowych:

 • Ta część będzie zawierać 3-4 zadania (do tej pory były to 2-3 zadania).
 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 23 procent (do tej pory było to 24 procent).

 

Wypowiedź pisemna:

 • Udział tej części w wyniku sumarycznym wyniesie 22 procent (do tej pory było to 26 procent).

 

Na poziomie dwujęzycznym prawdopodobnie nie będzie większych zmian, poza tym, że można spodziewać się większej złożoności zadań i dłuższych tekstów w sekcji rozumienia tekstów pisanych.

Na maturze 2024 z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym wprowadzono zadania otwarte tj. rozumieniu ze słuchu, rozumieniu tekstów pisanych, znajomości środków językowych (gramatyki i leksyki).

Kiedy wyniki z matury z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym

Kiedy uczniowie będą mogli wreszcie sprawdzić, jak poszedł im egzamin maturalny? Jest to bardzo ważny moment dla każdego zdającego, ponieważ to właśnie od liczby zdobytych punktów zależy ich przyszłość, a także to, czy dostaną się na wymarzoną uczelnię oraz wybrany kierunek studiów.

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z języka angielskiego (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2022 z języka angielskiego: 69 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Język angielski jest jednym z najczęścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 182 077 osób
 • 2022: 181 661 osób
 • 2021: 157 421 osób
 • 2020: 157 839 osób

 

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Tematem wypracowania na maturze 2023 z języka angieglskiego była rozprawka o reklamowaniu produktów przez sportowców lub artykuł o tym, jak widzimy świat za 30 lat, co może zmienić się na lepsze, a co na gorsze.

Na platformach społecznościowych pojawiły się wrażenia maturzystów z 2023 roku i – jak można się spodziewać – są one mieszane; „nie wiem o co chodzi ale ten angielski był trudny, a jestem osobą która dobrze umie angielski wiec wtf” – pisze dziewczyna na Twitterze. Z drugiej strony, na tej samej platformie pojawiają się komentarze; „angielski rozszerzony łatwy był, w sumie jak zawsze”. Jeden z internautów chwali się, że „rozszerzony angielski z wypracowaniem rozwalony w mniej niż godzinę myślę że 80% będzie”.

Można przeczytać dużo opinii o tym, że zadania ze słuchaniem w tym roku stanowiły dla niektórych problem; „Słuchanie było najgorsze dla mnie, strasznie niewyraźne”, „masakra jakas”, „strzelanie na słuchaniu bo nic nie szło zrozumieć TOP”, „drugie zadanie ze słuchania mnie zmiotło” – komentują kolejni internauci. Pojawiają się przeczące temu głosy; „właśnie dla mnie te słuchanki były jakieś za łatwe, się wydawały jak na podstawę” pisze licealistka, a wtóruje jej kolejna; „słuchanie i czytanie wydawało się dość łatwe, ale gramatyka trochę mniej”.

Czytając opinie w internecie, dojść można do wniosku, że problemem było słuchanie (zarówno poziom jego trudności i jakość dźwięku) oraz ilość czytania: „Jakbym chciał tyle czytać, to bym se książkę wypożyczył” – komentuje tegoroczny maturzysta. Oczywiście, każdemu może sprawiać trudność co innego, jednak większość internautów żali się na podobne problemy. Dodatkowo, przeczytać można, że część zdających zdecydowanie uważa, że tegoroczny egzamin był zdecydowanie trudniejszy niż matury próbne oraz te z poprzednich lat.

Opinie uczniów na temat matury z języka angielskiego rozszerzonego w 2022 roku były podzielone. Większość z nich martwiła się o swój wynik z pierwszej części egzaminu, którą jest słuchanie. "Słuchanie było najgorsze, reszta oki bardzo" – brzmi jeden z komentarzy maturzystki na Twitterze. Inni z kolei żalili się, że bardzo szybko wyszli z sali.

Jakie były opnie uczniów po maturze w 2021 roku? Oto niektóre z opublikowanych odpowiedzi uczniów: "Strzelałam dosłownie każdą odpowiedź, moim zdaniem było bardzo trudne, a tak mieli nam ułatwić", "Nie było najgorzej, chociaż te słuchanki to takie mocno średnie bym powiedziała", "Angielski tragedia, a to moja mocna strona była, no niestety bardzo trudny w tym roku".

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia