Matura z matematyki 2024 – poziom rozszerzony

Matura z matematyki 2024 – poziom rozszerzony

Matura z matematyki 2024 – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024 z matematyki – poziom rozszerzony

Matura 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym został przeprowadzony w środę 15 maja 2024 r, o godzinie 9:00. Egzamin w trwał 180 min, maturzyści do rozwiązania mieli kilkanaście zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 50 punktów. Arkusze maturalne z matematyki na poziome rozszeszonym dostępne są tutaj.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 11 czerwca 2024 r. 

Średni wynik matury z rozszerzonej matematyki w 2023 roku wyniósł 50 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 17 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź wyniki matur 2024.

Do matury 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym podejdzie ponad 72 tysięce maturzystów (27,6% absolwentów).

 

„To jest najtrudniejsza matura od 15 lat”

Matematyka rozszerzona na maturze pozostaje jednym z najważniejszych przedmiotów dodatkowych, który decyduje o przyszłości wielu maturzystów. Przystępują do niego absolwenci szkół średnich pragnący iść na studia związane naukami ścisłymi czy technicznymi. Zdający, niemal jednogłośnie przyznali, że tegoroczny arkusz był zbyt wymagający, nie spodziewali się takiego poziomu trudności. Pojawiło się kilka nielicznych pozytywnych opinii, takich jak: „ale łatwo” oraz „czy tylko dla mnie ona była w miarę przyjemna oprócz pojedynczych zadań”, jednakże te negatywnie zdecydowanie przeważały.

 

„Boże co to była za masakra” - podsumowali abiturienci. Wiele z nich przyznało, że chciało im się płakać podczas rozwiązywania zadań, napisali: „dosłownie chce mi się płakać po tej matmie”, „popłaczę się zaraz przez tę matematykę”. Niektórzy podeszli do tematu nieco humorystycznie: „tę matmę to chyba pomylili z jakimś kangurem dla studentów po magisterce. Zauważyli również, że arkusz egzaminacyjny był jednym z najtrudniejszych na przestrzeni kilku ostatnich lat.

Absolwenci szkół średnich wyrazili również swoje obawy związane z wynikami z matury i na tym, jak mogą one wpłynąć na ich akademicką przyszłość: „tak jak myślałam, matma mnie totalnie załamała, ktoś się chyba nie dostanie na studia pozdro”. Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Ten egzamin staje się kluczowym narzędziem podczas procesu rekrutacji na studia, szczególnie na kierunki związane z naukami ścisłymi. Otwiera on drzwi do różnych ścieżek kariery, od informatyki i ekonomii po dziedziny techniczne, takie jak automatyka i robotyka. Wybierają go także ci, którzy planują wykonywać zawody, w których matematyka odgrywa istotną rolę, dając uczniom szansę na rozwinięcie swojego potencjału w tej dziedzinie. 

Tłumaczymy, jak będzie wyglądał egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2024 roku, kiedy się odbędzie, a także, kiedy uczniowie będą mogli poznać wyniki.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z matematyki na poziomie rozszerzonym 2024

Matematyka poziom rozszerzony matura 2024 - data:

 • 15 maja 2024 (środa), godz. 9:00 - termin główny
 • 11 czerwca 2024 (wtorek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Matura 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym w terminie głównym odbędzie się 15 maja 2025 roku o godzinie 9:00.

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym w terminie dodatkowym odbędzie się 11 czerwca 2024 roku o godzinie 9:00.

Terminy te stanowią kluczowy element planowania i przygotowań do egzaminów maturalnych, dlatego warto trzymać się ich ścisłego kalendarza, poprzez kontrolowanie tych dat.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura 2024 z matematyki w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Osoby, które zdają maturę z matematyki na poziomie rozszerzonym muszą przyswoić wszelkie informacje zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) pobierz.

UWAGA: W roku 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Ile będzie zadań z matematyki na poziomie rozszerzonym

Na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie 10-14 zadań (Formuła 2023).

 

Ile punktów można zdobyć na poziomie rozszerzonym

 • Formuła 2023: na egzaminie z matematyki na poziomie rozszerzonym uczeń będzie mógł zdobyć 50 punktów za zadania otwarte
 • Formuła 2015: uczeń będzie mógł zdobyć 4 pkt za zadania zamknięte, 46 pkt za zadania otwarte

 

Należy pamiętać o tym, że podczas egzaminu maturalnego każdy punkt ma ogromne znaczenie, ponieważ może wpłynąć na końcowy wynik i ocenę zdającego. Nawet niewielka poprawa w ilości zdobytych punktów może stanowić różnicę między zdanym a niezdanym egzaminem lub między dostaniem się na wymarzoną uczelnię a jej nieotrzymaniem. Dlatego dokładność i staranność przy rozwiązywaniu zadań podczas matury są kluczowe, aby zapewnić sobie jak najlepsze wyniki.

Zobacz także 

matematyka matura 2024 na poziomie podstawowym

jak przygotować się do matury z matematyki

Ile trwa matura z matematyki na poziomie rozszerzonym

Matura 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym będzie trwać 180 minut (3 godziny).

Odpowiednie rozplanowanie czasu podczas egzaminu jest kluczowe, ponieważ pozwala na równomierne rozwiązanie wszystkich zadań i maksymalne wykorzystanie dostępnego czasu. Uczeń powinien unikać przekroczenia limitu czasowego, aby mieć możliwość odpowiedzi na wszystkie pytania lub zadania. W innym razie nie zdąży po prostu rozwiązać wszystkich zadań, co będzie skutkowało uzyskaniem niższej liczby punktów.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matematyki na poziomie rozszerzonym?

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 – nie ma progu punktowego z przedmiotu dodatkowego, oznacza to, że nie można nie zdać matury z matematyki na poziomie rozszerzonym. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że każdy absolwent ma obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu dodatkowego w części pisemnej. Co więcej, podczas rekrutacji an studia znaczenie ma każdy punkt, a więc należy naprawdę solidnie przygotować się do matury.

Choć w planach było to, żeby uczeń miał obowiązek przystąpić do dodatkowego egzaminu, a także zdać go już od 2023 roku, to minister edukacji Przemysław Czarnek podjął jednak decyzję, by obowiązek zdania jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym przesunąć na rok 2025.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z matematyki, to:

 • linijka
 • cyrkiel
 • kalkulator prosty
 • wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), będą ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Na egzaminie maturalnym z matematyki, nie można mieć przy sobie żadnych materiałów pomocniczych, takich jak książki, notatki czy kalkulatory z zaawansowanymi funkcjami. Zakazane jest również posiadanie telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych, które mogłyby być używane do nieuczciwego uzyskiwania informacji lub pomocy. Ważne jest, aby zdający przestrzegali tych zasad, aby zachować uczciwość i sprawiedliwość egzaminu.

Kiedy wyniki z matury z matematyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

Tego samego dnia odbędzie się dostarczenie szkołom świadectw, aneksów i informacji dotyczących wyników uczniów. Dodatkowo, w tym samym terminie uczniowie otrzymają swoje świadectwa, aneksy i informacje o wynikach.

sprawdż wyniki matur 2024

Po otrzymaniu wyników maturalnych, uczniowie będą mieć możliwość rozpoczęcia procesu wyboru studiów oraz uczelni, które odpowiadają ich zainteresowaniom i celom zawodowym. Wyniki matury są kluczowym kryterium przy rekrutacji na wiele kierunków studiów, dlatego to ważny moment w kształtowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej.

sprawdż 

kierunki studiów

jakie studia wybrać

 

Wyniki matury 2023 z matematyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z matematyki: 50 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Matematyka jest jednym z najczęścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 

 • 2023: 72 525 osób
 • 2022: 74 704 osoby
 • 2021: 74 095 osób
 • 2020: 71 929 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym to jeden z trudniejszych egzaminów. Dlatego osoby, które decydują się do niego przystąpić w większości są bardzo świadome wysokich wymagań, ale też pewne swojej wiedzy i umiejętności. Stąd właśnie egzamin maturalny z matematyki an poziomie rozszerzonej w dużej większości nie jest trudny dla takich osób i nie stanowi dla nich wyzwania, a większość maturzystów osiąga z niego bardzo dobre wyniki.

Jednak maturzyści, którzy zdawali egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym w 2022 roku, są zdania, że egzamin był trudny. W sieci pojawiły się następujące komentarze: "Szkoda mi jedynie tych drzew, które poszły na dzisiejszy arkusz...", "Nie skomentuję tego, jak się czuję po tej maturze", "Było mocno trudno".

W 2021 roku nie było wcale lepiej. Niektórzy wypowiadali się w sposób wręcz ironiczny o ubiegłorocznej maturze: "Egzaminator, który będzie sprawdzał mój arkusz z matmy już nie spojrzy na ten przedmiot tak samo ". " Matma rozszerzona bez komentarza", "Sam nie wiem na co ja liczyłem, porażka" – brzmi kolejny komentarz maturzysty z 2021 roku. 

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia