Matura 2024 fizyka – poziom rozszerzony

Matura 2024 fizyka – poziom rozszerzony

Matura 2024 fizyka – poziom rozszerzony

23.05.2024

Matura 2024 z fizyki – poziom rozszerzony

Matura 2024 z fizyki na poziomie rozszerzonym odbędzie się w czwartek 23 maja 2024 r. Egzamin potrwa 180 min. (3 godziny). W arkuszach maturalnych znajdzie się od 25 do 35 zadań. 80% końcowego wyniku stanowią zadania otwarte. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z fizyki opublikujemy po godzinie 14:00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 13 czerwca 2024 r.

 

Opinie przed maturą z fizyki na poziomie rozszerzonym

„Moja wiedza z fizyki to kinematyka, hydrostatyka, zasada zachowania energii i wiem, że 0 stopni Celsjusza to 273 stopnie Kelvina, wystarczy?” – pisali na kilka chwil przed rozpoczęciem egzaminu maturzyści. O 9:00 zdający zasiedli do arkuszy, a na ich rozwiązanie mają 180 minut. Wśród ogólnych wymagań egzaminacyjnych znalazło się m.in.: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych, planowanie i przeprowadzanie obserwacji oraz doświadczeń i wnioskowanie na podstawie ich wyników, czy budowanie modeli fizycznych i matematycznych do opisu zjawisk oraz ilustracji praw i zależności fizycznych.

 

Zadania, które pojawią się na maturze dotyczyły obszarów tematycznych fizyki, takich jak m.in.: drgania, fale i optyka, własności materii, termodynamika, hydrostatyka i aerostatyka, elementy fizyki atomowej i jądrowej, czy grawitacja i elementy astronomii. W arkuszu egzaminacyjnym pojawiają się zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Abiturienci na salę mogli wnieść linijkę, kalkulator naukowy oraz tablice wybranych wzorów i stałych, fizykochemicznych, przygotowanych na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki.

Do matury 2023 z fizyki na poziomie rozszerzonym przystąpi 15 474 osoby (tj. 5,9% absolwentów 2024 r.)

Średni wynik matury z fizyki w 2023 roku wyniósł 43 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 16 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Matura pisemna z fizyki to nie tylko egzamin, ale także niezwykłe wyzwanie, które stawia przed uczniami pytania o prawa rządzące naszym światem. To moment, w którym wiedza i umiejętności zdobywane przez lata nauki zostają poddane próbie.

Matura z fizyki sprawdza nie tylko naszą znajomość fundamentalnych zagadnień fizycznych, ale także w przyszłości zdolność do rozumienia i stosowania ich w praktyce. Do matury z fizyki uczniowie mogą podejść jako do egzaminu dodatkowego.

Zazwyczaj decydują się na to uczniowie, którzy uczęszczali do klas o profilu ścisłym, a swoją przyszłość i wybór kierunku studiów wiążą właśnie z naukami ścisłymi. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać egzamin maturalny z fizyki w 2024 roku, kiedy będzie się odbywać, a także, czego będzie dotyczyć.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z fizyki 2024

Fizyka matura 2024 - data:

 • 23 maja 2024 (czwartek), godz. 9:00 - termin główny
 • 24 maja 2024 (piątek), godz. 13:45 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 13 czerwca 2024 (czwartek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z fizyki odbędzie się 23 maja 2024 roku o godzinie 9:00. Jest to termin podstawowy matury z fizyki. Jeżeli uczniom z różnych przyczyn losowych nie uda się przystąpić do egzaminu maturalnego w tym terminie – będą mogli oni skorzystać jeszcze z terminu dodatkowego. Matura z fizyki w terminie dodatkowym odbędzie się 13 czerwca 2024 roku również o godzinie 9:00.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z fizyki 2024

Wymagania, które będą obowiązywały na egzaminie maturalnym z fizyki w 2024 roku uczeń może znaleźć w specjalnych Informatorach do tego przedmiotu opublikowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. W tym roku, podobnie jak w poprzednim, Informatory należy jednak czytać razem ze specjalnymi Aneksami – tam omówione są wszelkie zmiany, które będą obowiązywać na maturze z fizyki, a także innych przedmiotów w 2024 roku.

Matura z fizyki wymagania

W aneksie do informatora o egzaminie maturalnym z fizyki zostały umieszczone ogólne wymagania egzaminacyjne. Oto one:

 • Wykorzystanie pojęć i wielkości fizycznych do opisu zjawisk oraz wskazywanie ich przykładów w otaczającej rzeczywistości.
 • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych.
 • Planowanie i przeprowadzanie obserwacji lub doświadczeń oraz wnioskowanie na podstawie ich wyników.
 • Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych, w tym tekstów popularnonaukowych.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne opublikowane w aneksie do Informatora dotyczą następujących zagadnień:

 • Mechanika
 • Mechanika bryły sztywnej
 • Grawitacja i elementy astronomii
 • Drgania
 • Termodynamika
 • Elektrostatyka
 • Prąd elektryczny
 • Magnetyzm
 • Fale i optyka
 • Fizyka atomowa
 • Elementy fizyki relatywistycznej i fizyka jądrowa.

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023) - pobierz, a także Informatorze o egzaminie maturalnym z fizyki od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Ile będzie zadań z fizyki

Na maturze z fizyki w 2024 roku w arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 25 do 35 zadań.

W 2023 roku w arkuszu egzaminacyjnym z fizyki w Formule 2023 znalazło się 11 zadań podzielonych na podzadania. W Formule 2015 również było to 11 zadań podzielonych na podzadania. Z podobną ilością zadań będą musieli zmierzyć się uczniowie podczas egzaminu maturalnego w 2024 roku.

Wcześniej warto zapoznać się z zarkuszami maturalnymi z poprzednich lat – w ten sposób uczniowie będą mogli sprawdzić swoją wiedzę i to, jakie zagadnienia muszą jeszcze powtórzyć, ale także oswoić się z typem zadań oraz wyglądem arkuszy egzaminacyjnych z tego przedmiotu.

Na maturze 2023 z fizyki znalazły się zagadnienia związane z:

 • mechaniką punktu materialnego i bryły sztywnej
 • grawitacją i elementami astronomii
 • drganiami, falami i optyka
 • elektrycznością i magnetyzmem
 • własnościami materii, termodynamiką, hydrostatyką i aerostatyką
 • elementami fizyki atomowej i jądrowej.

Sprawdź arkusze maturalne fizyka

 

Ile punktów można zdobyć fizyki

Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań, jest równa 60.

Na egzaminie maturalnym każdy punkt ma znaczenie, dlatego uczniowie starają się jak najdokładniej i jak najbardziej precyzyjnie odpowiadać na pytania, aby maksymalizować swoje wyniki.

Ile trwa matura z fizyki

Matura 2024 z fizyki trwa 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe. Oznacza to, że uczniowie, którzy rozpoczną egzamin o godzinie 9:00 – już o godzinie 12:00 będą musieli zakończyć rozwiązywanie zadań.

Skrupulatne kontrolowanie czasu podczas egzaminu pisemnego jest kluczowe, ponieważ pozwala na równomierne rozłożenie wysiłku nad każdym zadaniem, minimalizując ryzyko braku czasu na odpowiedź. Dodatkowo zarządzanie czasem podczas egzaminu to umiejętność, która umożliwia uczniom skupienie się na istotnych aspektach zadań i maksymalizowanie swojej wydajności, co może znacząco wpłynąć na ostateczne wyniki egzaminu.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matury z fizyki

W 2024 roku każdy z uczniów ma obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu maturalnego dodatkowego. Takim egzaminem może być matura z fizyka. Nie ma jednego ustanowionego progu punktowego z takich przedmiotów dodatkowych, a to z kolei oznacza, że nie ma możliwości, by uczeń nie zdał matury z takiego przedmiotu. Należy jednak pamiętać, że podczas rekrutacji na studia liczy się każdy punkt, więc warto naprawdę dobrze przygotować się do tego egzaminu.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Wiadomo, że na egzamin maturalny nie można wnosić niektórych przedmiotów, między innymi telefonów komórkowych (ich dźwięk podczas egzaminu maturalnego może doprowadzić do jego unieważnienia), a także różnego rodzaju pomocy naukowych. Co zatem uczeń może mieć przy sobie podczas egzaminu maturalnego z fizyki?

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym z fizyki, to:

 • linijka
 • kalkulator naukowy
 • Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z fizyki.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym (w tym osoby, którym dostosowano warunki przeprowadzenia egzaminu), są ogłaszane w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Zmiany na egzaminie z fizyki

Egzamin maturalny z fizyki w 2024 roku, podobnie jak w roku poprzednim zostanie przeprowadzony na podstawie specjalnych wymagań egzaminacyjnych (okrojonej podstawy programowej), a nie jak w latach przed pandemią COVID-19 – na bazie podstawy programowej. Każdy uczeń ma w tym roku obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia. Obowiązek uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego z wybranych przedmiotów dodatkowych – od 2025 r.

W 2024 roku matura z fizyki będzie przeprowadzana w dwóch Formułach – Formule 2023 oraz Formule 2024. Uczeń będzie mógł zdawać egzamin maturalny z fizyki jedynie na poziomie rozszerzony – nie będzie możliwości zdawania go na poziomie podstawowym.

Kiedy wyniki z matury z fizyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU -  lipca 2024 r. po godzinie 8 rano

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z fizyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2024 z fizyki: 43 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Fizyka jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 17 073 osoby
 • 2022: 18 934 osób
 • 2021: 19 665 osoby
 • 2020: 21 079 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Średni wynik matury z fizyki w 2023 roku wyniósł 43 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 16 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Przedmiot ten nie jest więc dla uczniów najłatwiejszy.

Fizyka rozszerzona nie należy do dziedzin prostych, gdyż wymaga pogłębionego zrozumienia obszernego zakresu materiału. Skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego w tym przedmiocie powinno głównie opierać się na aktywnym rozwiązywaniu zadań praktycznych oraz pełnym zrozumieniu aspektów teoretycznych. Osoby, które decydują się zdawać ten egzamin na maturze zazwyczaj jednak prezentują wysoki poziom wiedzy z tej dziedziny.

"To był jakiś kosmos" – matura z fizyki 2023

"Co to było" – spełnił się najgorszy koszmar zdających – w arkuszu z fizyki na poziomie rozszerzonym znalazły się niesamowicie trudne zadania, których rozwiązanie sprawiło im niesamowity problem. "Ta fizyka to jakiś żart" pisali na Twitterze abiturienci "przez tę fizykę żyć mi się odechciało". Pośród opinii pojawiły się również głosy mówiące, że matura próbna była zdecydowanie trudniejsza: "Jak grudniowy egzamin był jeszcze na logikę i z kart wzorów coś się dało wymyślić, to to był jakiś kosmos" oraz "Ta fizyka to było zebranie wszystkiego, czego akurat nie umiem".

Matura z fizyki jest uważana za jeden z najtrudniejszych przedmiotów. Czy słusznie? W 2022 roku uczniowie, którzy podeszli do egzaminu z fizyki, twierdzili, że rzeczywiście był on trudny, a zadania w arkuszu egzaminacyjnym okazały się wyjątkowo trudne. "Zrobiłem tylko 1 i w zamkniętych postrzelałem" – napisał na Twitterze jeden z maturzystów. "Pełna porażka, a szansa na sukces fifty fifty" – podsumowała maturę kolejna ze zdających.

Niektórzy uczniowie zauważyli jednak, że matura z fizyki w 2022 roku była łatwiejsza, niż ta przed rokiem. W 2021 roku maturzyści twierdzili bowiem, że był to jeden z najgorszych egzaminów. Niektórzy maturzyści byli tak załamani po otworzeniu arkusza CKE z fizyki, że po prostu się poddali i oddali swoje prace na długo przed zaplanowanym końcem egzaminu.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia