Matura 2024 biologia – poziom rozszerzony

Matura 2024 biologia – poziom rozszerzony

Matura 2024 biologia – poziom rozszerzony

16.05.2024

Matura 2024 z biologii – poziom rozszerzony

Matura 2024 z biologii na poziomie rozszerzonym zostanie przeprowadzona w czwartek 14 maja 2024 r., o godzinie 9:00. Matura z biologi potrwa 180 minut, maturzyści będą mieli do rowiązania od 20 do 25 zadań, w tym od 6 do 8 zamkniętych. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z biologii opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

Średni wynik matury 2023 z biologii wyniósł 48 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 26 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

Do matury 2024 z biologii podejdzie ponad 43,5 tysiąca maturzystów (16,5% absolwentów).

Przedmiot ten, na liście najczęściej wybieranych przedmiotów dodatkowych, znalazł się na piątym miejscu. Przypominamy, że na maturze z biologii nie obowiązuje próg zdawalności. Jednakże wyniki liczą się do rekrutacji na poszczególne kierunku. Egzamin ten często piszą osoby, pragnące udać się na studia medyczne czy związane z ochroną środowiska, czy zdrowia.

 

Matura z biologii zakończyła się o godzinie 11:00. Opinie zdających na temat stopnia trudności arkusza były mocno podzielone. „Ta biologia zaskakująco przyjemna” - pisali w sieci - „Chyba git…ale to biologia wiec nigdy nie wiadomo jaki klucz odpowiedzi”. Wyrażali również swoje niezadowolenie - „matura z biologii była tragiczna”, „aż mi wstyd jakie głupoty tam popisałam dzisiaj” czy „zupełnie nie jestem zadowolona”. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone 9 lipca 2024 roku. Sprawdź wyniki matur 2024.

Maturzyści mają możliwość przystąpienia do egzaminu z biologii na poziomie rozszerzonym, traktując go jako przedmiot dodatkowy. Warto zaznaczyć, że egzamin z biologii nie jest obowiązkowy, jednak często wybierają go uczniowie zainteresowani karierą w dziedzinie ochrony zdrowia lub planujący studia medyczneSprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Jest to także atrakcyjna opcja dla tych, którzy aspirują do ścieżek edukacyjnych związanych z biotechnologią lub ochroną środowiska. Podczas tego egzaminu, uczniowie muszą wykazać się wiedzą z zakresu biologii, rozwiązując różnorodne zadania, takie jak pytania otwarte, zamknięte, czy też zadania problemowe.

Matura 2024 z biologii obejmuje tematy związane z różnymi dziedzinami biologicznymi, takimi jak genetyka, ekologia, anatomia czy fizjologia, co sprawia, że wymaga ona solidnej i wszechstronnej wiedzy. Tłumaczymy, jak będzie wyglądać matura z biologii w 2024 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z biologii 2024

Biologia matura 2024 - data:

 • 14 maja 2024 (wtorek), godz. 9:00 - termin główny
 • 24 maja 2024 (piątek), godz. 15:20 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 6 czerwca 2024 (czwartek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

W 2024 roku matura z biologii odbędzie się 14 maja (wtorek) o godzinie 9:00). Dzień ten wypada mniej więcej w połowie czasu trwania matur, a więc uczniowie będą mieli już okazję, by oswoić się z formą egzaminów maturalnych. Będą mieć także sporo czasu na ostatnie powtórki.

Z kolei egzamin maturalny z biologii w dodatkowym terminie wypadnie 6 czerwca o godzinie 9:00 (jest to czwartek).

Bardzo ważne jest, by pamiętać o konkretnych terminach maturalnych – dotyczy to zarówno egzaminu z biologii, jak i wszelkich innych przedmiotów. Dobrym rozwiązaniem jest spisanie sobie harmonogramu wszystkich egzaminów maturalnych, do których zdecydował się podejść uczeń i mieć taką rozpiskę pod ręką w czasie trwania matur. Duży stres i rozbieżność terminów poszczególnych egzaminów może sprawić, że konkretne data umknie uczniowi, a tego z pewnością nie chciałby dopuścić żaden maturzysta.

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z biologii

Uczniowie często zachodzą w głowę, co będzie na egzaminie maturalnym z biologii. Dokładna treść zadań nie jest jednak znana – uczniowie zadania maturalne z biologii poznają dopiero w dniu egzaminu. Wcześniej warto jednak zerknąć do Informatora o egzaminie maturalnym z biologii - pobierz.

Zostały tam wyszczególnione rodzaje zadań, które mogą pojawić się na egzaminie maturalnym z tego przedmiotu. Co więcej, podane są przykładowe zadania, z jakimi będzie musiał zmierzyć się uczeń. Jest to prawdziwa kopalnia wiedzy dla przyszłego maturzysty.

W dokumencie opublikowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną zadania podzielone są również na poszczególne działy – z wiedzy z tego zakresu będzie sprawdzany uczeń. Oto one:

 • Biologia komórki
 • Różnorodność i funkcjonowanie organizmów
 • Genetyka i ewolucja
 • Biologia środowiska.

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

 

Matura 2024 z biolgii - ogólne wymagania egzaminacyjne:

 • Pogłębienie wiedzy z zakresu budowy i funkcjonowania człowieka.
 • Pogłębienie znajomości uwarunkowań zdrowia człowieka.
 • Rozwijanie myślenia naukowego; doskonalenie umiejętności planowania przeprowadzania obserwacji i doświadczeń oraz wnioskowania w oparciu o wyniki badań.
 • Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy materiałów źródłowych.
 • Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych.
 • Rozwijanie postawy szacunku wobec przyrody i środowiska.

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym z biologii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015).

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

Zobacz arkusze maturalne z biologii

Ile będzie zadań na maturze z biologii

W 2023 roku na maturze z biologii w Formule 2023 pojawiło się 18 zadań. Z kolei na egzaminie maturalnym z biologii w Formule 2015 pojawiło się 17 zadań. Podobnie będzie również w podczas matury w 2024 roku. Warto zajrzeć do arkuszy maturalnych z lat ubiegłych – w ten sposób uczniowie będą mogli oswoić się z tym, co czeka ich na maturze w 2024 roku, ale także sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności, rozwiązując przykładowe zadania.

Zobacz arkusze maturalne biologia

 

Ile punktów można zdobyć na maturze z biologii

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań ma maturze 2024 z biologii można uzyskać 60 punktów.

Nie należy więc pomijać żadnego z nich, ponieważ czasami nawet jeden punkt może zdecydować o tym, czy dostaniemy się na wymarzony kierunek studiów lub wybraną uczelnię. Jeśli zadanie wydaje nam się bardzo trudne – i tak warto spróbować je rozwiązać.

Najpierw jednak należy „podejść” do zadań, które są dla nas łatwiejsze, a gdy zostanie nam czasu – wtedy skoncentrować się na tych trudniejszych. Takie rozplanowanie pracy sprawi, że nie zatrzymamy się na zbyt trudnym zadaniu, tracąc w ten sposób cenne minuty.

Sprawdź

wyszukiwarka uczelni

wyszukiwarka kierunków studiów

Czy można nie zdać matury z biologii

Matura z biologii jest przedmiotem dodatkowym, a to oznacza, że nie obowiązuje próg zdawalności. Każdy z uczniów w 2024 roku ma jednak obowiązek, by podejść do matury z jednego przedmiotu dodatkowego (nie ma jednak ustalonej liczby punktów, jaką musi zdobyć).

I choć nie obowiązuje w tym przypadku żaden próg punktowy, to należy pamiętać o tym, że podczas rekrutacji na studia liczy się każdy punkt. Ważne jest więc, by odpowiednio przygotować się do tego egzaminu, uzyskując wysoką liczbę punktów.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń na maturze z biologii może mieć przy sobie następujące przybory:

 • linijka,
 • kalkulator prosty,
 • wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki (zapewnia je szkoła).

Trzeba pamiętać też o tym, że na maturę pisemną nie wolno wnosić żadnych materiałów pomocniczych, takich jak notatki, książki lub elektroniczne urządzenia. Jedynym narzędziem, jakie można używać, to długopis lub pióro z czarnym wkładem. Uczeń nie powinien mieć przy sobie również telefonu komórkowego, ponieważ jego dźwięk trakcie matury może sprawić, że egzamin zostanie unieważniony.

Zmiany na egzaminie z biologii

Jakie zmiany czekają uczniów zdających maturę z biologii w 2023 roku w porównaniu do lat poprzednich? Egzamin maturalny w 2024 roku z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym (do których zalicza się biologia) będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.

Część obowiązujących zagadnień została uproszczona, między innymi:

 • znaczenie biologiczne wybranych mikroelementów,
 • budowa węglowodanów,
 • budowa białek,
 • budowa lipidów.

Kiedy wyniki z matury z biologii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym i dodatkowym) zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z biologii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z biologii: 48 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Biologia jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023:  43 460 osób
 • 2022: 43 997 osoby
 • 2021: 43 779 osoby
 • 2020: 44 924 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

W 2023 roku średni wynik matury z biologii wyniósł 48 procent. To pokazuje, że egzamin ten nie należy dla wielu uczniów do najprostszych, a zdanie go na wysokim poziomie wymaga włożenia sporo pracy w przygotowania, odpowiedniej wiedzy i umiejętności.

Należy jednak pamiętać, że dla każdego ucznia inne zadania mogą okazać się trudne lub łatwe, a więc nie ma reguły w tej kwestii. Istotne są wcześniejsze systematyczne przygotowania i odpowiednie opanowanie materiału.

Opinie uczniów po wyjściu z sali po maturze z biologii w 2023 roku brzmiały następująco: "To był totalny żart.. ", "wielka improwizacja była właśnie na tej biologii", "Czemu ta biologia była taka łatwa? xDD", "Ej ta biologia była nawet nawet", "Liczę na 10 proc."

Jak podaje Polska Times, wielu zdających maturę z biologii w 2022 roku podkreślało, że egzamin nie poszedł im najlepiej. Oto niektóre z komentarzy: "Będzie z 10 proc.", "O matko, co to było...", "I te rośliny w każdym zadaniu".

Niektórzy ze zdających zaznaczali jednak, że egzamin nie był wcale taki trudny i poszedł im dość dobrze. "Chyba moja kompromitacja nie będzie aż tak duża. Spora część zadań to było to, czego uczyłam sie kilka ostatnich dni na ostatnią chwilę, więc uczenie się z biologii przed samą maturą dla mnie miało sens" – napisała na Twitterze jedna z maturzystek.

Inna zdająca stwierdziła z kolei, że "zrobiła wszystkie zadania". Kolejny maturzysta opublikował na Twitterze następującą wypowiedź, dotyczącą matury z biologii w 2022 roku: "Bardzo łatwa, nie byłem jakoś dobrze przygotowany, a w półtorej godziny praktycznie wszystko zrobiłem poza paroma podpunktami""Śmieszna była ta biologa, po 1,5 h wyszłam" – dodała inna maturzystka.

Po maturze z biologii w 2021 roku SE podał z kolei, że "widać, że uczniom nie jest do śmiechu". Wielu z nich wyszło z matury grubo przed czasem, bo zadania z arkusza CKE okazały się dla nich o wiele za trudne. "Maturzyści są załamani, niektórzy w dość żartobliwy sposób przyznają od razu, że nie dostaną się na wymarzone studia" – brzmi ocena matury z biologii z 2021 roku.

Jeden z uczniów maturę z biologii w 2021 roku skomentował następująco: "Ten kto będzie sprawdzał mój arkusz bardzo się uśmieje". Inna uczennica dodała, że "wyszła po godzinie i 20 minutach".

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (1)

Justyna odpowiedz

Wkradł się błąd Matura jest 14.05 ale to jest wtorek, a nie czwartek :)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia