Matura 2024 informatyka – poziom rozszerzony

Matura 2024 informatyka – poziom rozszerzony

Matura 2024 informatyka – poziom rozszerzony

22.05.2024

Matura 2024 z informatyki – poziom rozszerzony

Matura 2024 z informatyki na poziomie rozszerzonym w terminie głównym zostanie przeprowadzona w środę 22 maja 2024 r. Wyniki egzaminu maturalnego z informatyki ogłoszone zostaną 9 lipca 2024 roku. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 50 punktów. Arkusze maturalne z informatyki opublikujemy po godzinie 14:00.

W arkuszu egzaminacyjnym możemy znaleźć następujące rodzaje zadań:

 • zadania z luką, wymagające uzupełnienia luk w podanym zdaniu lub krótkim tekście,
 • zadania krótkiej wypowiedzi, wymagające napisania krótkiego tekstu,
 • zadania rozszerzonej wypowiedzi, wymagające na przykład zaprojektowania i zapisania algorytmu

 

Oznacza to, że w teście pojawiają się zadania teoretyczne, które należy rozwiązać w formie pisemnej, papierowej, jak również zadania, które należy zrealizować przy użyciu komputera, a rozwiązania przedstawić w formie cyfrowej.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 14 czerwca 2024 r.

Do matury 2023 z informatyki na poziomie rozszerzonym podeszło ponad 9 tysięcy maturzystów (3,8% absolwentów).

Średni wynik matury z informatyki w 2023 roku wyniósł 45 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 30 procent (absolwenci technikum w formule 2015). Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

Matura z informatyki to egzamin, który sprawdza wiedzę i umiejętności uczniów z zakresu technologii i informatyki. Na maturze można spodziewać się różnego rodzaju zadań, obejmujących programowanie, algorytmy, bazę danych oraz ogólne pojęcia związane z informatyką.

Warto solidnie się przygotować, ponieważ wynik na maturze z informatyki może mieć wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną i zawodową ucznia, zwłaszcza jeśli planuje studia związane z informatyką, informatyką stosowaną lub pokrewnymi dziedzinami. Wyjaśniamy, jak b ędzie wyglądać matura z informatyki w 2024 roku.

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z informatyki 2024

Informatyka matura 2024 - data:

 • 22 maja 2024 (środa), godz. 9:00 - termin główny
 • 14 czerwca 2024 (piątek), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z informatyki w 2024 roku w teminie podstawowym odbędzie się 22 maja 2024 o godzinie 9:00. Z kolei uczniowie, którzy z jakiś przyczyn nie będą mogli wtedy do niego podejść – będą mieć możliwość napisania matury w terminie dodatkowym – 14 czerwca o godzinie 9:00

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z informatyki

W roku 2024 egzamin maturalny z informatyki w Formule 2023 jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r.3 , zwanych dalej „wymaganiami egzaminacyjnymi”.

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym z informatyki od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015).

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

 

Ile będzie zadań z informatyki

W 2023 roku na maturze z informatyki w Formule 2015 uczniowie mieli do rozwiązania 3 zadania razem z podzadaniami. Z kolei w Formule 2023 było to 7 zadań razem z podzadaniami. Podobnie będzie to wyglądać w roku 2024. Egzamin z informatyki w 2024 roku będzie wyglądał następująco:

 

W Formule 2015:

Egzamin maturalny z informatyki jest podzielony na dwie części. Pierwsza część trwa 60 minut i obejmuje zestaw zadań rozwiązywanych bez użycia komputera, a druga część trwa 150 minut i polega na rozwiązywaniu zadań przy użyciu komputera. Arkusze egzaminacyjne do każdej części matury z informatyki będą zawierały około czterech zadań.

 

W Formule 2023:

Egzamin będzie składał się tylko z jednej części z wykorzystaniem komputera. W arkuszu egzaminacyjnym część zadań wymaga jedynie zapisu odpowiedzi w arkuszu papierowym. Rozwiązanie większości zadań wymaga użycia komputera i zapisania komputerowej realizacji rozwiązania. W zadaniach tego typu rozwiązanie, w którym brakuje komputerowej realizacji, nie będzie oceniane.

 

Ile punktów można zdobyć z informatyki

Za wykonanie wszystkich zadań można uzyskać maksimum 50 punktów.

Na maturze każdy zdobyty punkt ma ogromne znaczenie, ponieważ może wpłynąć na ostateczny wynik egzaminu i mieć znaczący wpływ na przyszłe możliwości edukacyjne i zawodowe ucznia. Podczas rekrutacji na studia o tym, czy dostaniemy się na wybrany przez siebie kierunek lub uczelnię może zdecydować zaledwie jeden punkt, dlatego naprawdę warto się postarać i odpowiednio przygotować do każdego egzaminu, z którego zamierzamy zdawać maturę.

sprawdż 

kierunki studiów

jakie studia wybrać

 

Matura 2024 informatyka ogólne wymagania egzaminacyjne:

 • Rozumienie, analizowanie i rozwiązywanie problemów na bazie logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji.
 • Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych: układanie i programowanie algorytmów, organizowanie, wyszukiwanie i udostępnianie informacji, posługiwanie się aplikacjami komputerowymi.
 • Posługiwanie się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi, w tym: znajomość zasad działania urządzeń cyfrowych i sieci komputerowych oraz wykonywania obliczeń i programów.
 • Rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak: komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz zarządzanie projektami.
 • Przestrzeganie prawa i zasad bezpieczeństwa. Respektowanie prywatności informacji i ochrony danych, praw własności intelektualnej, etykiety w komunikacji i norm współżycia społecznego, ocena zagrożeń związanych z technologią i ich uwzględnienie dla bezpieczeństwa swojego i innych.

Ile trwa matura z informatyki

Matura z informatyki trwa 210 minut.

Odpowiednie rozporządzanie czasem podczas matury jest kluczowe, ponieważ pomaga uniknąć pośpiechu i zagwarantować, że każde zadanie zostanie starannie rozwiązane. Należy też pamiętać o tym, że w trakcie egzaminu maturalnego każda minuta ma ogromne znaczenie, ponieważ zdolność efektywnego zarządzania czasem może decydować o jakości udzielanych odpowiedzi i końcowym wyniku.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matury z informatyki

Nie ma możliwości niezdania egzaminu maturalnego z informatyki, ponieważ jest to przedmiot dodatkowy, a więc nie obowiązuje próg punktowy.

Istotne jest jednak to, że podczas matury w 2024 roku każdy uczeń ma obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, jednak bez konieczności zdobycia określonej liczby punktów. Zasady te obowiązują również w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Uczeń podczas egzaminu maturalnego z informatyki może mieć przy sobie kalkulator prosty. Na egzamin maturalny nie można wnosić żadnych urządzeń elektronicznych ani materiałów pomocniczych, takich jak telefony komórkowe, smartfony, smartwatche, notatki, książki lub innego rodzaju źródła informacji.

Zmiany na egzaminie z informatyki

Matura w 2024 roku będzie przeprowadzana w dwóch różnych formułach – Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dla absolwentów 3-letniego liceum i 4-letniego technikum, a Formuła 2023 – dla dla absolwentów 4-letniego liceum i 5-letniego technikum. Na nowej maturze w 2024 roku (w Formule 2023) egzamin pisemny z informatyki będzie się składał tylko z jednej części – z wykorzystaniem komputera. Teraz egzamin pisemny z informatyki (w Formule 2015) składa się z dwóch części – bez komputera i z jego wykorzystaniem.

Kiedy wyniki z matury z informatyki

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU - 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano.

 

Wyniki egzaminu maturalnego to moment, na który długo czekają uczniowie. To chwila, która może decydować o ich przyszłości edukacyjnej i zawodowej, dlatego to czas pełen emocji i oczekiwań.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z informatyki (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z informatyki: 45 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Informatyka jest jednym z często wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 9 737 osób
 • 2022: 9 248 osób
 • 2021: 8 834 osoby
 • 2020: 8 767 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

W latach ubiegłych część uczniów po egzaminie maturalnym z informatyki twierdziła, że „teoria była prosta, gorzej z praktyką”. W 2023 roku po maturze z tego przedmiotu niektórzy uczniowie byli naprawdę zadowoleni - „Pierwsza część chyba poszła mi dobrze. Miałem dużo więcej czasu więc mogłem wszystko sprawdzić” - brzmi jeden z komentarzy maturzystów opublikowany na Twitterze. „Całkiem łatwa była ta infa”. „Matura z informatyki najłatwiejsze rozszerzenie jakie pisałam” - oto kolejne z komenatarzy. Nie wszysycy jednak bylli tak zadowoleni po wyjściu z tego egzaminy: „Co to było?. „Te zadania mnie pokonały...”, „Strzelałem” - brzmi treść komentarzy innych uczniów opublikowanych na Twitterze.

Jak maturzystom poszedł egzamin maturalny z informatyki w 2022 roku? Okazuje się, że dla uczniów ten przedmiot nie był zbyt trudny w tym roku. Oto niektóre z komentarzy maturzystów: "Pierwsza część chyba poszła mi dobrze. Miałem dużo więcej czasu więc mogłem wszystko sprawdzić", "Git była teoria", "całkiem łatwa była ta infa", "matura z informatyki; najłatwiejsze rozszerzenie, jakie pisałam".

Znalazły się jednak też osoby, które twierdziły, że w porównaniu z poprzednimi latami – matura z informatyki w 2022 roku była dość trudna: "Informatyka w tym roku w porównaniu do lat poprzednich, moim zdaniem kosmiczny poziom", "Informatyka mnie pokonała".

W 2021 roku zadania na maturze z informatyki z kolei bardzo zaskoczyły maturzystów. W sieci pojawiły się głosy, że niektórzy "nic nie umieli". Niektórzy maturzyści byli wręcz załamani tym, co zobaczyli w arkuszach CKE z informatyki – poddali się i oddali arkusze na długo przed zaplanowanym końcem egzaminu. Niektórzy przyznali wprost, że strzelali z odpowiedziami.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia