Matura 2024 geografia – poziom rozszerzony

Matura 2024 geografia – poziom rozszerzony

Matura 2024 geografia – poziom rozszerzony

17.05.2024

Matura 2024 z geografii – poziom rozszerzony

Matura 2024 z geografii na poziomie rozszerzonym odbędzie się w piątek 17 maja 2024 r. o godzinie 9:00. Egzamin potrwa 180 min (3 godziny). W arkuszach maturalnych znajdzie się od 25 do 35 zadań. Za rozwiązanie wszystkich zadań otrzymać będzie można 60 punktów. Arkusze maturalne z geografii opublikujemy tutaj po godzinie 14:00.

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2024 r.

Średni wynik matury 2023 z geografii to 43 procent (absolwenci liceum w formule 2023) oraz 37 procent (absolwenci technikum w formule 2015).

Do matury 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym podeszło ponad 55 tysięcy maturzystów (21% absolwentów).

Geografia jest często wybieranym przedmiotem na maturze. Egzamin maturalny z geografii to próba wiedzy uczniów z zakresu rozumienia procesów zachodzących w przyrodzie i społeczeństwie oraz ich wpływu na kształtowanie świata.

Na maturze z geografii uczniowie muszą wykazać się umiejętnością analizy map, interpretacji danych statystycznych oraz rozumienia zjawisk geograficznych na różnych skalach przestrzennych.

To egzamin, który nie tylko ocenia wiedzę, ale również umiejętność myślenia przestrzennego, co stanowi istotny element edukacji geograficznej i przydatne kompetencje w życiu codziennym. Tłumaczymy, jak dokładnie będzie wyglądać egzamin maturalny z geografii w 2024 roku, a także kiedy uczniowie będą mogli poznać wyniki z niego.

Opinie zdających

W sieci pojawiły się już pierwsze opinie dotyczące tegorocznej matury z geografii - "Tak powalona, że wyszłam". Zwrócono również uwagę na fakt, że zdecydowana większość tegorocznych matur na poziomie rozszerzonym była na bardzo wysokim poziomie. Abiturienci liczą na obniżone progi na studiach.

Kilka osób zdradziło, że z sali wyszli już po niecałej godzinie. Arkusz wydał się im tak skomplikowany i stwierdzili, że dalsza walka nie ma sensu - "wyszłam z geo po 45 min". Całą maturę z geografii podsumowano następująco - "festiwal pisania głupotek", "myślałam, że się popłacze ze śmiechu przez moje odpowiedzi" oraz "może 20% będzie". Sprawdź czy się dostaniesz na studia kalkulator maturalny.

 

Arkusze maturalne i zasady oceniania zadań

Kiedy matura z geografii 2024

Geografia matura 2024 - data:

 • 17 maja 2024 (piątek), godz. 9:00 - termin główny
 • 24 maja 2024 (piątek), godz. 10:35 - dodatkowe zadania dla klas dwujęzycznych
 • 12 czerwca 2024 (środa), godz. 9:00 - termin dodatkowy

Egzamin maturalny z geografii odbędzie się 17 maja 2024 roku o godzinie 9:00 – jest to termin podstawowy, do którego podejdzie większość uczniów, która zadeklarowała zdawanie matury z tego przedmiotu.

Jeżeli ktoś nie będzie mógł zdawać matury z geografii w tym terminie z różnych przyczyn losowych – będzie mógł skorzystać jeszcze z terminu dodatkowego. Matura z geografii w terminie dodatkowym odbędzie się 12 czerwca 2024 roku również o godzinie 9:00. 

 

Terminy matur 2024 - harmonogram

 • 26 kwietnia 2024 r. - zakończenie roku szkolnego dla maturzystów
 • od 7 do 24 maja 2024 r. - egzaminy pisemne w terminie głównym
 • od 11 do 25 maja 2024 r. - egzaminy ustne w terminie głównym
 • od 3 do 17 czerwca 2024 r. - egzaminy w terminie dodatkowym
 • 9 lipca 2024 r. - ogłoszenie wyników
 • od 20 do 21 sierpnia 2024 r. - egzaminy w terminie poprawkowym
 • 10 września 2024 r. - ogłoszenie wyników egzaminów poprawkowych

sprawdź harmonogram matur 2024

Co będzie na maturze z geografii 2024

Matura w Formule 2015 oraz w Formule 2023 będzie przeprowadzana na podstawie wymagań egzaminacyjnych (a nie jak kiedyś – bazując na podstawie programowej).

Przykładowe zadania i wymagania można znaleźć w Informatorze o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2022/2023 (Formuła 2023), a także Informatorze o egzaminie maturalnym z geografii od roku szkolnego 2014/2015 (Formuła 2015) - pobierz.

UWAGA: W roku 2023 i 2024 Informatory należy czytać łącznie z Aneksem. Aneks zawiera informacje o treściach Informatora, które nie obowiązują na egzaminie w 2023 i 2024 roku - pobierz.

 

Opublikowane materiały zawierają m.in.:

 • opis wymagań sprawdzanych w zadaniach egzaminacyjnych,
 • opis arkuszy egzaminacyjnych z poszczególnych przedmiotów,
 • zasady oceniania rozwiązań zadań z komentarzami,
 • przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami.

sprawdź arkusze maturalne geografia

 

Ile będzie zadań z geografii

W arkuszu egzaminacyjnym z geografii w 2024 roku będzie od 25 do 35 zadań.

Na egzaminie z geografii w 2023 roku w Formule 2023 maturzyści musieli zmierzyć się z 27 zadaniami (oraz podzadaniami). Z kolei w Formule 2015 również było to 27 zadań razem w podzadaniami. Arkusz maturalny z geografii na maturze w 2024 roku będzie więc wyglądać bardzo podobnie.

Z uwagi na to, że arkusze z poprzednich matur z egzaminu maturalnego są dostępne na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – ważne jest, by uczeń zapoznał się z tymi arkuszami, przećwiczył poszczególne zadania, a przez to ocenił między innymi to, jaki materiał powinien jeszcze powtórzyć przed egzaminem właściwym.

 

Ile punktów można zdobyć geografii

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań ma maturze 2023 z geografii można uzyskać 60 punktów.

Każdy punkt zdobyty na egzaminie maturalnym ma ogromne znaczenie, ponieważ może wpłynąć na ostateczny wynik i kształtować przyszłość ucznia. Nawet najmniejszy błąd lub utrata punktu na egzaminie maturalnym może mieć wpływ na ocenę końcową, dlatego każdy punkt jest cenny i powinien być starannie zdobywany

 

Co było na maturze z geografii w 2023 roku

Podczas egzaminu maturzyści musieli wykazać się znajomością zagadnień związanych m.in. z: glebami, przemianami sektora przemysłowego i budownictwa, dynamiką procesów hydrologicznych, obserwacjami astronomicznymi i współczesnymi badaniami Wszechświata oraz problemami środowiskowymi współczesnego świata.

Absolwenci szkół ponadpodstawowych musieli opanować również umiejętności korzystania z: map fizycznogeograficznych i społeczno-gospodarczych, planów, fotografii, zdjęć satelitarnych i lotniczych, wykresów oraz liczbowych danych statystycznych.

sprawdź matura 2023 geografia

Ile trwa matura z geografii

Matura z geografii będzie trwać 180 minut, czyli 3 godziny zegarowe.

Należy pamiętać o tym, że kontrola czasu podczas egzaminu jest kluczowa, ponieważ umożliwia uczniom odpowiednie rozplanowanie swojego czasu i zapewnienie, że będą mieli wystarczająco dużo czasu na rozwiązanie wszystkich zadań. Dodatkowo odpowiednie rozplanowanie czasu podczas egzaminu pozwala uniknąć sytuacji, podczas której zabraknie nam go, by rozwiązać niektóre zadania, co skutkuje utratą cennych punktów.

Czytaj dalej ile trwają matury 2024

Czy można nie zdać matury z geografii

W 2024 roku każdy uczeń jest zobligowany do przystąpienia do jednego egzaminu maturalnego dodatkowego, w tym przypadku może to być matura z geografii.

Warto podkreślić, że nie istnieje ustalony minimalny próg punktowy dla egzaminów z przedmiotów dodatkowych, co oznacza, że nie można nie zdać egzaminu maturalnego z geografii jako przedmiotu dodatkowego. Niemniej jednak, należy pamiętać, że każdy punkt zdobyty na egzaminie maturalnym ma kluczowe znaczenie podczas procesu rekrutacji na studia, co dodaje dodatkowego powodu do solidnego przygotowania się do tego egzaminu.

Co można mieć przy sobie podczas egzaminu

Podczas egzaminu maturalnego uczeń nie może korzystać z różnego rodzaju pomocy naukowych. Nie powinien mieć przy sobie również telefonu komórkowego, ponieważ jego dźwięk może sprawić, że egzamin maturalny zostanie unieważniony.

Przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym 2024 z geografii, to:

 • linijka
 • lupa
 • kalkulator prosty.

Szczegółowe informacje dotyczące materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym są opublikowane w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Kiedy wyniki z matury z geografii

Wyniki egzaminu maturalnego (w terminie głównym oraz dodatkowym) ogłoszone zostaną na stronie OKE w systemie ZIU 9 lipca 2024 r. po godzinie 8 rano, a dla osób poprawiających egzamin w sierpniu - 10 września 2024 r.

sprawdż wyniki matur 2024

 

Wyniki matury 2023 z geografii (poziom rozszerzony)

 • Średnie wyniki matury 2023 z geografii: 43 proc. możliwych do uzyskania punktów*

*w terminie głównym, dodatkowym oraz poprawkowym

 

Geografia jest jednym z częścięj wybieranych przedmiotów dodatkowych na maturze:

 • 2023: 55 771 osób
 • 2022: 60 063 osoby
 • 2021: 52 616 osoby
 • 2020: 68 697 osób

Zobacz jak wyglądały wyniki matur w twojej szkole:

Łatwa czy trudna - opinie zdających w latach ubiegłych

Opinie uczniów po maturze z geografii w 2023 roku były mieszane. Niektórzy twierdzili, że egzamin maturalny z geografii był bardzo prosty. Oto niektóre z komentarzy: „Geografia 10/10, jeszcze raz bym mogła napisać”, „Oprócz obliczeń, prawie cały arkusz strzelałem”, „Kocham geografię! Spoko maturka”, „Łatwa geografia. Zdziwię się, jak nie będzie 100 proc.”.

Nie wszyscy byli jednak tak optymistycznie nastawieni po napisaniu matury z geografii. Oto niektóre z komentarzy: „Wyszłam chyba pierwsza...wszystkie oczy na mnie”, „Gdyby nie ten zasada, że trzeba czekać godzinę, zanim się wyjdzie, to ja bym wyszła po 20 minutach”.

Należy jednak pamiętać o tym, że to, czy egzamin maturalny jest trudny czy łatwy zależy przede wszystkim od umiejętności i posiadanej wiedzy ucznia. 

W 2022 roku większość uczniów zdających maturę z geografii zauważyła, że egzamin ten nie poszedł im najlepiej. "Może będzie ze 20 proc.", "Szkoda gadać", "Lanie wody i totalne strzelanie" – brzmiały niektóre z komentarzy maturzystów.

Niektórzy zdający zauważyli też, że zabrakło im zadań z obliczania wysokości słońca, co było jednym z pewniaków maturalnych: "Liczyłam na obliczanie wskaźnika naturalnego, wysokości słońca albo nachylenia, a tu tylko czas i skala. A reszta to już w ogóle szkoda gadać". Dużo osób opuściło sale egzaminacyjne dużo wcześniej przed zakończeniem egzaminu.

W 2021 roku z kolei maturzyście również żalili się w sieci na poziom trudności egzaminu maturalnego z geografii: „Tragicznie”, „Liczę na 10 procent”, „Bardzo trudne” - pisali uczniowie. Inni z kolei komentowali, że zadania były nietypowe i wymagały nieszablonowego myślenia.

sprawdź

harmonogram matur 2024

kalkulator maturalny

arkusze maturalne

matura 2024 polski - podstawowy

matura 2024 polski - rozszerzony

matura 2024 polski - ustny

matura 2024 matematyka - podstawowa

matura 2024 matematyka - rozszerzona

matura 2024 angielski - podstawowy

matura 2024 angielski - rozszerzony

matura 2024 angielski - ustny

matura 2024 niemiecki - podstawowy

matura 2024 niemiecki - rozszerzony

matura 2024 niemiecki - ustny

matura 2024 biologia

matura 2024 chemia

matura 2024 fizyka

matura 2024 historia

matura 2024 geografia

matura 2024 informatyka

matura 2024 wos

matura 2024 - wszystko

wyniki matur 2024

matura poprawkowa 2024

niezdana matura 2024

jak wyglądają matury 2024

jak liczyć punkty matura 2024

nowa lista pytań jawnych matura 2024

kierunki studiów 2024

progi punktowe na studia

jak wpisać wyniki matur w systemie IRK krok po kroku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia