Położnictwo studia II stopnia - Bydgoszcz

Położnictwo studia II stopnia - Bydgoszcz

Położnictwo studia II stopnia - Bydgoszcz

Studia II stopnia w Bydgoszczy

położnictwo

Odkryj położnictwo w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Położnictwo studia II stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Położnictwo w Bydgoszczy to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Położnictwo studia II stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek położnictwo

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Położnictwo stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek położnictwo w Bydgoszczy?

Kandydaci na takie kierunki studiów w Bydgoszczy jak położnictwo muszą spełnić określone warunki kwalifikacyjne. Na studia drugiego stopnia mogą dostać się osoby, które mają tytuł licencjata bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się ocenę na dyplomie oraz średnią z wszystkich ocen uzyskanych w trakcie studiów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat położnictwa)
II stopnia:
2 lata
(magister położnictwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister położnictwa)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek położnictwo na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
60
II stopnia:
75
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek położnictwo na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
33,6
II stopnia:
55
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku położnictwo (studia II stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek położnictwo (studia II stopnia) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

Położnictwo to niezwykle istotna dziedzina medycyny, która skupia się na kobiecie, dziecku i życiu rodziny. Studia drugiego stopnia w tym zakresie poszerzają wiedzę odnoszącą się do medycyny perinatalnej, ginekologii i pielęgniarstwa, a także umożliwiają zdobycie informacji odnoszących się do administrowania i nadzoru nad opieką położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską.

Kandydaci na studia medyczne muszą mieć tytuł licencjata bądź magistra z tego samego lub pokrewnego kierunku studiów. Studenci powinni wykazywać się zaangażowaniem i odpowiedzialnością. Ważne jest zainteresowanie naukami biologicznymi i chemicznymi, a także komunikatywność, zdolność do pracy w zespole, otwartość na drugiego człowieka. Położnictwo to kierunek dla ludzi z poczuciem misji, którzy chcą dbać o dobro rodziny.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku położnictwo możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku położnictwo w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Studia magisterskie w zakresie położnictwa poszerzają zdobytą wiedzę na studiach pierwszego stopnia. Absolwenci mają okazję zdobyć dodatkowe kompetencje i poszerzyć wiedzę z zakresu nauk medycznych i stricte odnoszących się do położnictwa. Uczelnie w Bydgoszczy dbają o wysoki poziom kształcenia, a program kształcenia opracowywany jest przez najlepszych w swoim fachu specjalistów. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • poradnictwo laktacyjne,
 • diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie,
 • nowoczesne metody nauczania Life Long Learning,
 • badania fizykalne w zaawansowanej opiece położniczej,
 • mechanizm działania leków i wystawianie recept,
 • diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii,
 • opieka nad kobietą i rodziną w sytuacjach szczególnych.

Studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe i fakultatywne. Część zajęć odbywa się w wyspecjalizowanych pracowniach, inne zaś w szpitalu bądź klinikach.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Położnictwo w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia medyczne w Bydgoszczy takie jak położnictwo możesz realizować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia. Drugi stopień trwa dwa lata, czyli cztery semestry. Są to studia magisterskie, które poszerzają zgłębioną na pierwszym stopniu wiedzę i umożliwiają zdobycie dodatkowych kompetencji. Absolwenci kierunku szczycą się tytułem magistra.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU POŁOŻNICTWO?

Absolwenci położnictwa w Bydgoszczy szczycą się wiedzą obejmującą nauki medyczne, zwłaszcza medycynę perinatalną, neonatologię, ginekologię i stricte pielęgniarstwo. Kompleksowe kształcenie umożliwia zatrudnienie w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • administracji państwowej i samorządowej,
 • szkolnictwie.

Miejscem pracy absolwentów stają się sale porodowe, oddziały położnicze, oddziały patologii ciąży, oddziały ginekologiczne, neonatologiczne, sale operacyjne położniczo-ginekologiczne. W życiu zawodowym zajmiesz się promocją zdrowia, profilaktyką, udzielaniem profesjonalnej opieki położniczo-ginekologicznej, a także edukacją odnoszącą się do rozrodu i metod planowania rodziny w okresie dojrzewania, przedkoncepcyjnym, w aspekcie biologicznym, wychowawczym i społecznym.

Komentarze (0)