Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Politechnika Wrocławska

Chemia i analityka przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne

08.11.2023

Chemia i analityka przemysłowa studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Chemia i analityka przemysłowa - Wrocław
Studia na kierunku chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Opis kierunku

Chemia i analityka przemysłowa to kierunek studiów, który kształci specjalistów z zakresu prac laboratoryjnych. Studenci zdobywają zaawansowaną wiedzę chemiczną wraz z praktycznymi umiejętnościami w zakresie pobierania próbek, przygotowywania ich do pomiarów i analizy, czy kalibracji urządzeń kontrolno-pomiarowych. Absolwenci tego kierunku potrafią pracować z wyrobami chemicznymi, a także znają podstawy ekonomii i wiedzą jak zarządzać działalnością gospodarczą.

Osoby, które ukończyły kierunek chemia i analityka przemysłowa, odnajdują się w pracy w przemyśle chemicznym, spożywczym a także farmaceutycznym. Absolwenci z powodzeniem mogą szukać pracy także w laboratoriach i działach kontroli jakości produkcji.

 

Uczelnie

We Wrocławiu chemię i analitykę przemysłową możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Politechnice Wrocławskiej (Wydział Chemiczny PWR).

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemia i analityka przemysłowa?

Kandydaci na studia we Wrocławiu na kierunku chemia i analityka przemysłowa muszą spełnić określone wymagania rekrutacyjne. Warto śledzić je na bieżąco, ponieważ są one zmienne, poza tym każda uczelnia ustala je indywidualnie.

Przyszli studenci pierwszego stopnia muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Chemia i analityka przemysłowa to nowoczesne studia inżynierskie, które łączą wiedzę obejmującą nauki chemiczne przy nacisku na praktyczne umiejętności związane z analizą chemiczną i instrumentalną. Studia chemiczne w tym zakresie ułatwiają dostęp do wiedzy, która odnosi się stricte do najnowszych osiągnięć nauki i technologii.

Studenci zdobywają także potrzebną wiedzę i umiejętności w zakresie pobierania różnorodnych próbek i odpowiedniego ich przygotowania do pomiarów oraz walidacji metod i procedur analitycznych, kalibracji i wzorcowania urządzeń kontrolno-pomiarowych, jak również organizacji i pracy w laboratoriach różnego typu.

Są także przygotowywani do prowadzenia działalności gospodarczej dzięki różnorodnym zajęciom menadżerskim i ekonomicznym.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Chemię i analitykę przemysłową możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, które trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów i realizowane są w trybie dziennym. Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi; duży nacisk kładzie się także na praktyki zawodowe, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych. Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są bezpłatne, od kandydatów wymaga się jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Chemia analityka przemysłowa to innowacyjny kierunek studiów, którego program kształcenia tworzony jest w interdyscyplinarny sposób. Właśnie dlatego studenci uczęszczają zarówno na ogólnowydziałowe przedmioty podstawowe, obejmujące takie dziedziny, jak chemia analityczna, fizyczna, ogólna, organiczna, inżynieria i technologia chemiczna, jak i na zajęcia związane z metodami analizy ilościowej i jakościowej, również ze spektroskopią atomową i molekularną, elektrochemią, chromatografią gazową i cieczową, radiochemią.

Studenci w umiejętny sposób stosują metody analityczne w badaniach biochemicznych i biotechnologicznych. Uczą się, jak bezpiecznie stosować wyroby chemiczne, a także znają zasady zrównoważonego rozwoju i przepisy prawne w zakresie działalności gospodarczej.

Rozwijają zdolności sprowadzające się do interpretacji i ilościowego opisu podstawowych zjawisk fizykochemicznych, a także prowadzenia prac laboratoryjnych i analiz chemicznych oraz obsługi nowoczesnej aparatury i sprzętu analitycznego.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Chemia i analityka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Chemia i analityka przemysłowa w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU CHEMIA I ANALITYKA PRZEMYSŁOWA WE WROCŁAWIU?

Kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu to odpowiedź na zapotrzebowania aktualnego rynku pracy, zwłaszcza w regionie Dolnego Śląska, ale także i poza nim. Specjaliści w tym zakresie są niezwykle potrzebni, dlatego absolwenci mogą liczyć na wiele możliwości pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemia i analityka przemysłowa:

  • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego, spożywczego i farmaceutycznego
  • laboratoria badawczo-rozwojowe
  • laboratoria kontrolno-pomiarowe
  • kontrola jakości produkcji
  • ochrona środowiska

Absolwenci w dużej mierze pracują w instytucjach badawczych i laboratoriach diagnostycznych, które wykorzystują nowoczesną aparaturę, oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących współczesne technologie. Swoją karierę kształtują także w różnych dziedzinach przemysłu.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek chemia i analityka przemysłowa we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemia i analityka przemysłowa Wrocław studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemia i analityka przemysłowa Wrocław studia stacjonarne

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia