Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wrocław

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wrocław

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wrocław

Studia we Wrocławiu

międzynarodowe stosunki gospodarcze

Odkryj kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Międzynarodowe stosunki gospodarcze studia Wrocław 2023 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

Studia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

We Wrocławiu międzynarodowe stosunki gospodarcze możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu (Wydział Ekonomii i Finansów UEW).

czytaj dalej wszystko o Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Międzynarodowe stosunki gospodarcze stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze?

Jeśli rozważasz studia we Wrocławiu na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, musisz najpierw spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto zainteresować się nimi wcześniej, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie.

Chętnych jest wielu, dlatego prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że w zależności od poziomu edukacji, proces rekrutacji będzie wyglądał inaczej. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE WE WROCŁAWIU?

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to kierunek, który z pewnością odpowiada standardom współczesnego rynku pracy. Studenci tego typu propozycji kształcenia mają okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się nie tylko do międzynarodowych stosunków gospodarczych, ale także w zakresie dziedzin im pokrewnych.

Dowiesz się, jak działają poszczególne przedsiębiorstwa, a także nauczysz się opracowywać programy ich działania i wdrażać je w życie. Zapoznasz się także z procesem umiędzynaradawiania działalności gospodarczej oraz z procesami integracyjnymi.

Dla studentów tego typu kierunku przewidziane jest kształcenie językowe. Opanowują oni dwa języki obce na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a także posługują się językiem specjalistycznym z zakresu ekonomii i zarządzania.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie)
  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne

 

Kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze we Wrocławiu możesz studiować w ramach dwóch komplementarnych cykli kształcenia.

Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia drugiego stopnia odbywają się w trakcie czterech semestrów (dwa lata) i kończą się tytułem magistra. Studia magisterskie uzupełniają wiedzę zdobywaną na studiach pierwszego stopnia.

Tego typu kształcenie odbywa się stacjonarnie lub niestacjonarnie. Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Kompleksowe kształcenie na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze przewiduje zdobycie gruntownej wiedzy i praktycznych umiejętności.

Studenci poznają strategie zarządzania przedsiębiorstwem międzynarodowym, role korporacji transnarodowych w globalnej gospodarcze, a także wpływ różnic kulturowych na prowadzenie biznesu międzynarodowego.

Studenci mają szansę rozwinąć kompetencje analityczne w zakresie analizy finansowej, a także nauczą się jak opracowywać potrzebną dokumentację i zabezpieczać rozliczenia międzynarodowe.

Dodatkowo wykształcisz predyspozycje językowe i będziesz miał/a szansę płynnie posługiwać się dwoma językami obcymi na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE WE WROCŁAWIU?

Studia na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Międzynarodowe stosunki gospodarcze w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE WE WROCŁAWIU?

Miejsce zatrudnienia absolwentów międzynarodowych stosunków gospodarczych niejednokrotnie uzależnione jest od realizowanej specjalizacji. Ścieżki kariery mogą być różne, a Ty możesz zajmować się zarówno logistyką międzynarodową, jak i biznesem międzynarodowym. Realizowane kształcenie ułatwi Ci wejście na międzynarodowy rynek pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze:

  • małe i średnie przedsiębiorstwa prywatne, które mają kontakty z partnerami na rynkach zagranicznych
  • korporacje globalne, które posiadają filie i oddziały na rynku polskim
  • instytucje otoczenia biznesu związane z obsługą inwestorów zagranicznych i budowaniem relacji biznesowych z partnerami zagranicznymi

Absolwenci zatrudniani są na stanowiskach operacyjnych i analitycznych w przedsiębiorstwach, które współpracują z zagranicą, oraz w organizacjach i instytucjach międzynarodowych.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek międzynarodowe stosunki gospodarcze we Wrocławiu?

Poziom i tryb studiów


Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze w Mieście wrocławiu

Kierunki ekonomiczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki ekonomiczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia