Historia - Poznań
Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Historia studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku historia w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu historię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Historii UAM).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Historia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. historii Polski i powszechnej na przestrzeni wieków, a także nauk pokrewnych i pomocniczych.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Historia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele, archiwiści, a także w muzeach czy mediach.

 

czytaj dalej wszystko o Historia - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek HISTORIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Historia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Historia:

 • język polski,
 • język obcy,
 • dodatkowy przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

Historia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez udział w praktykach, ćwiczeniach czy warsztatach.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Historia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Historia umożliwiają studentom m.in. zdobycie wiedzy w zakresie historii Polski i powszechnej, zdobycie kompetencji dotyczących ochrony i promocji dziedzictwa historycznego czy upowszechniania i propagowania wiedzy historycznej. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędę wiedzę i umiejętności w zakresie badań historycznych z historii Polski i powszechnej, a także wiedzę specjalistyczną dotyczącą wybranych problemów i tematów badawczych w odniesieniu do konkretnych epok historycznych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Historia mogą też np. zdobyć umiejętności dotyczące zarządzania archiwami i administracji elektronicznej, zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi public relations w archiwach czy paleografii łacińskiej. Mają także możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie pedagogiki i psychologii oraz retoryki w edukacji historycznej czy zapoznać się ze wpływem postępu techniki na przemiany w wojskowości, zastosowaniem kartografii w badaniach historyczno-wojskowych czy turystyką militarną.

Studenci mogą też w toku studiów zdobyć wiedzę z sfragistyki i heraldyki, łaciny średniowiecznej czy analizy dyskursu politycznego i medialnego, a także zapoznać się z zagadnieniami z zakresu np. marketingu politycznego i medialnego, historii propagandy, funkcji partii politycznych czy dziejów wojen morskich.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Poznaniu na kierunku Historia: historia archiwów polskich, mechanizmy sprawowania władzy, rola dowódców w dziejach.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

Studia na kierunku Historia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA

Studia na kierunku Historia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w archiwach, muzeach, mediach, wydawnictwach, instytucjach kulturalnych, a także jako nauczyciele.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Historia:

 • archiwa,
 • muzea,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • instytucje kulturalne,
 • nauczyciel.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia Poznań studia i stopnia

Historia Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia Poznań studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Poznaniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia