Historia - Toruń

Studia w Toruniu

na kierunku historia

Odkryj kierunek historia w Toruniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Historia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku historia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu historię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Historycznych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku historia to doskonały wybór dla osób, które pasjonują się przeszłością oraz dostrzegają, jak ważną rolę pełni znajomość historii w polityce, mediach, kulturze i edukacji. W trakcie kształcenia studenci poznają nie tylko historię Polski i świata, lecz również nauczą się interpretować różnego rodzaju mechanizmy społeczne, polityczne i gospodarcze kształtujące dzieje poszczególnych narodów i państw.

 

Specjalności

Współczesne studia historyczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku historia w Toruniu: dziedzictwo kulturowe europy, historia w mediach i administracja, nauczycielska w zakresie nauczania historii.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w instytutach historycznych, muzeach, wydawnictwach, ośrodkach naukowo-badawczych, mediach, a także w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

czytaj dalej wszystko o Historia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek HISTORIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek historia w Toruniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku historia:

 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Kandydaci na studia drugiego stopnia przyjmowani są na podstawie złożenia wymaganych dokumentów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku historia w Toruniu?

Historię można opisać jako naukę zajmującą się badaniem przeszłych działań oraz wytworów ludzkich, aż do najstarszych poświadczonych pismem świadectw. Studenci, którzy zdecydują się na wybór studiów historycznych, będą więc mogli zdobyć szeroką wiedzę z zakresu przekroju dziejów polskich i powszechnych od starożytności aż po czasy najnowsze. Ponadto poznają podstawy warsztatu historyka oraz rozmaite technologie informatyczne, które pozwolą im na umiejętne korzystanie ze źródeł historycznych.

Co ważne, urozmaicona oferta specjalności dostępnych na omawianym kierunku umożliwia rozwijanie własnych zainteresowań studentów oraz uzyskanie przez nich wysokich kompetencji zawodowych. Jeśli więc historia zawsze była Twoim ulubionym przedmiotem w szkole, a dodatkowo nałogowo czytasz wszystko na temat interesującej Cię epoki, wydarzenia czy postaci, to studia na kierunku historia mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku historia studenci zyskają możliwość zdobycia ogólnego wykształcenia humanistycznego oraz wszechstronnej wiedzy w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Nauczą się analizowania zjawisk i procesów historycznych w skali globalnej, regionalnej, państwowej i lokalnej, a także poznają reguły krytyki formalnej w odniesieniu do określonych rodzajów źródeł historycznych, stopnia autentyczności i wiarygodności oraz wartości informacyjnej źródła. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci zostaną też kompleksowo przygotowani do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych i kulturalnych, archiwach, organach administracji państwowej i samorządu lokalnego, a także – po ukończeniu odpowiedniej specjalności nauczycielskiej – w szkolnictwie.

 

Ile trwają studia na kierunku historia w Toruniu?

Studia na kierunku historia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku historia w Toruniu?

Jako absolwent studiów na kierunku historia będziesz mógł związać swoją karierę zawodową m.in. z pracą w wydawnictwach, redakcjach czasopism społeczno-politycznych i historycznych, placówkach naukowych, administracji, jak również w państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kultury. Dodatkowo, jako absolwent specjalności nauczycielskiej, z powodzeniem znajdziesz też pracę w szkołach i innych placówkach oświatowych różnych szczebli z uprawnieniami do nauki historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku historia:

 • muzea,
 • instytuty historyczne,
 • wydawnictwa,
 • redakcje,
 • placówki oświatowe i kulturalne,
 • media,
 • administracja państwowa i samorządowa,
 • szkoły podstawowe, średnie, zawodowe,
 • ośrodki naukowo-badawcze.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Historia Toruń studia i stopnia

Historia Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Historia Toruń studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia