Administrowanie środowiskiem

Administrowanie środowiskiem

Dodaj do ulubionych

Administrowanie środowiskiem studia - kierunek studiów

Studia na kierunku administrowanie środowiskiem to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. 

 

Administrowanie środowiskiem to interdyscyplinarny kierunek studiów, który łączy nauki społeczne i przyrodnicze. Powstał jako odpowiedź na pojawiające się problemy środowiskowe we współczesnym świecie. W tworzonym programie studiów zwrócono uwagę na administrowanie środowiskiem w odniesieniu do prawnych i środowiskowych podstaw gospodarowania jego zasobami. Nauczysz się stosować prawne instrumenty w ochronie środowiska, a także będziesz w stanie połączyć je z praktyczną wiedzą odnoszącą się do jego prawidłowego funkcjonowania.

Absolwenci administrowania środowiskiem są przygotowani do świadczenia usług badawczych, a także do realizowania projektów w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi. Możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą, zajmując się tym samym ekspertyzami przyrodniczymi oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko.

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Warto zapoznać się z nimi odpowiednio wcześnie, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie. Pamiętaj, że studia magisterskie przeznaczone są dla osób, które ukończyły już studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, dlatego w trakcie rekrutacji z pewnością będziesz musiał/a przedstawić dyplom ukończenia kształcenia w danym zakresie. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Jednostka prowadząca

Administrowanie środowiskiem stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
do 11.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
od 02.08.2021
do 12.09.2021
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administrowanie środowiskiem

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Prawnicze i administracja

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Głównym założeniem programowym kierunku administrowanie środowiskiem jest rozwijanie kompetencji odnoszących się do stosowania prawnych instrumentów w ochronie środowiska, które jednocześnie łączą się z praktyczną wiedzą z zakresu uwarunkowań jego funkcjonowania. Siatka zajęć łączy nauki prawne i przyrodnicze w kontekście stosowania instrumentów ochrony środowiska.

Studenci uczęszczają na moduł zajęć obowiązkowych, które umożliwiają zapoznanie się z prawnymi podstawami funkcjonowania administracji jako struktury bezpośrednio zobowiązanej do stosowania instrumentów ochrony środowiska. Z pewnością poznasz zagadnienia odnoszące się do prawa, jego wykładni i struktury organów administracji publicznej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci administrowania środowiskiem nabywają umiejętności sprowadzające się do identyfikacji podstawowych procesów i zjawisk, które zachodzą w środowisku, a także czynników im zagrażającym. Będziesz miał/a okazję poznać instrumenty i narzędzia, które są wykorzystywane w różnych działach prawa ochrony środowiska.

Program kształcenia przewiduje moduł, który umożliwi zapoznanie się z narzędziami wspierającymi realizację celów środowiskowych w przedsiębiorstwach przez zarządzanie i pozyskiwanie finansowania ich realizacji wraz z uwzględnieniem poszanowania elementów środowiska przyrodniczego. Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę na temat prawnych i środowiskowych aspektów energetyki oraz zasad gospodarowania na obszarach chronionych.

 

3. Gdzie studiować Administrowanie środowiskiem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Administrowanie środowiskiem:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Studia na kierunku Administrowanie środowiskiem trwają 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku administrowanie środowiskiem na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM STUDIA II STOPNIA

Orientacyjne limity miejsc na kierunku administrowanie środowiskiem na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
30
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek administrowanie środowiskiem na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Śląski w Katowicach stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM?

Absolwenci administrowania środowiskiem zajmują się oceną wpływu inwestycji na środowisko naturalne, co umożliwia podjęcie pracy w jednostkach administracji publicznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku administrowanie środowiskiem:

  • organy administracji publicznej
  • przemysł
  • parki narodowe i krajobrazowe
  • agencje i agendy samorządowe
  • stowarzyszenia i fundacje zajmujące się zarządzaniem zasobami przyrodniczymi

Możesz prowadzić własną działalność gospodarczą, dzięki której będziesz zajmował/a się ekspertyzami przyrodniczymi oraz oceną oddziaływania inwestycji na środowisko. Absolwenci są przygotowani do tego, by świadczyć usługi badawcze oraz realizować projekty w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi lub do wykonywania działań eksperckich.

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ADMINISTROWANIE ŚRODOWISKIEM

Komentarze (0)