Amerykanistyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

amerykanistyka

Odkryj studia amerykanistyka w Gdańsku, Gdyni i w Sopocie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

20.12.2021

Amerykanistyka studia Trójmiasto 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku amerykanistyka to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku amerykanistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku amerykanistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 29 marca 2022 r. i potrwa do 15 października 2022 r. | Amerykanistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia w Trójmieście na kierunku amerykanistyka to kierunek skupiający się na rozwijaniu umiejętności i przekazywaniu wiedzy z zakresu języka angielskiego, historii, literatury, kultury oraz problematyki politycznej i gospodarczej Stanów Zjednoczonych. Program studiów dostarcza studentom również wiedzy między innymi z zakresu komunikacji, umiejętności współpracy w grupie, umiejętności dotyczące skutecznego poszukiwania i pozyskiwania zróżnicowanych źródeł informacji. Studenci zdobywają również wysokie kompetencje językowe dzięki prowadzonym studiom w języku angielskim oraz kompetencji w obszarze komunikacji międzykulturowej.

Absolwenci kierunku amerykanistyka w Trójmieście, dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w firmach zajmujących się tłumaczeniem, wydawnictwach, instytucjach kultury, mediach, firmach, które wymagają znajomości języka angielskiego i kultury amerykańskiej oraz liniach lotniczych.

czytaj dalej wszystko o Amerykanistyka - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek amerykanistyka

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Amerykanistyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie amerykanistyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Jednostka prowadząca

Filologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek amerykanistyka w Trójmieście?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku amerykanistyka, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku amerykanistyka:

 • język angielski,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • biologia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • matematyka,
 • fizyka i astronomia,
 • chemia,
 • język polski,
 • fizyka,
 • język rosyjski,
 • język łaciński
 • kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Amerykanistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku amerykanistyka w Trójmieście?

Studia w Trójmieście na kierunku amerykanistyka skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Jest to propozycja kształcenia, dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą zarówno znajomości języka angielskiego, jak i wiedzy o kulturze, literaturze oraz historii Stanów Zjednoczonych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z obszaru wiedzy o mediach, stosunków międzynarodowych, polityki, kulturoznawstwa czy historii współczesnej.

Dzięki praktykom, jakie studenci będą musieli odbyć w trakcie trwania studiów, będą oni mieli możliwość zdobycia pierwszego doświadczenia i potrzebnych kwalifikacji zawodowych jeszcze w trakcie trwania nauczania.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku amerykanistyka możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Amerykanistyka to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i filologicznych. Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w rozwijających wykładach, warsztatach praktycznych i szerokiej ofercie zajęć teoretycznych i ćwiczeń.

Program studiów dostarcza między innymi wiedzę z zakresu wymowy amerykańskiej, tożsamości społecznej i politycznej Stanów Zjednoczonych czy leksyki amerykańskiej. Studenci zdobędą także specjalistyczną wiedzę dotyczącą kultury, literatury oraz historii Stanów Zjednoczonych i zapoznają się z ich polityką, sytuacją gospodarczą i nauczą stosowania amerykańskiej odmiany języka angielskiego zarówno w piśmie, jak i wymowie.

Studenci będą mieli również możliwość dokładnego zapoznania się z zasadami gramatyki języka angielskiego i stosowania ich w praktyce, a także będą mogli skorzystać z szerokiej oferty wymian studenckich oraz kół naukowych, które pozwolą im na zdobycie cennego doświadczenia oraz rozwoju.

Ile trwają studia na kierunku amerykanistyka w Trójmieście?

Studia na kierunku amerykanistyka trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Amerykanistyka w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku amerykanistyka w Trójmieście?

Uczelnie w Trójmieście kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku amerykanistyla, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru filologii i socjologii, oraz znajomości języka angielskiego i szeroko rozumianej kultury Stanów Zjednoczonych mają szeroki zakres możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w firmach tłumaczeniowych czy firmach, które wymagają znajomości języka angielskiego czy kultury amerykańskiej, absolwenci będą mieli również możliwość znalezienia zatrudnienia za granicą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku amerykanistyka:

 • pracownik w polskich i europejskich instytucjach gospodarczych, politycznych i kulturalno-społecznych na różnych stanowiskach (samodzielnych, kierowniczych i doradczych),
 • pracownik w wydawnictwach,
 • w instytucjach kultury,
 • pracownik samorządu lokalnego,
 • pracownik w firmach tłumaczeniowych,
 • pracownik agencji reklamowych,
 • pracownik w firmach, które wymagają znajomości kultury amerykańskiej,
 • pracownik firmy medialnej,
 • w liniach lotniczych,
 • pracownik centralnych oraz zagranicznych instytucjach medialnych,
 • pracownik w firmach wymagających znajomości języka angielskiego.

Gdzie studiować na kierunku amerykanistyka w Trójmieście?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Gdańskim oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Uczelnia, na której można studiować kierunek amerykanistyka:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Uczelnie w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - kierunek amerykanistyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Gdański (Wydział Filologiczny UG) stacjonarne studia I i II stopnia więcej
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku niestacjonarne, stacjonarne studia I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Amerykanistyka w Gdańsku, Gdyni i Sopocie

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Amerykanistyka Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

iberystyka
Rozwiń

19 Uczelni w Trójmieście

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Trójmiasto ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują trójmiejskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Amerykanistyka w miastach

Nadchodzące wydarzenia