Filologia klasyczna - Poznań

Filologia klasyczna - Poznań

Filologia klasyczna - Poznań

Studia w Poznaniu 

filologia klasyczna

Odkryj filologię klasyczną w Poznaniu i sprawdź, gdzie możesz studiować

 

Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Filologia klasyczna studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku filologia klasyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia klasyczna w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia klasyczna w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 20 października 2022 r. | Filologia klasyczna Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

 

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia klasyczna to odpowiedź na wyzwania związane ze zmieniającą się funkcją badań nad antykiem oraz z nowym miejscem humanistyki w społeczeństwie. Osoby, które zdecydują się na wybór tego kierunku, będą miały okazję zapoznać się z literaturą i kulturą starożytnej Grecji i Rzymu, a także opanować w zaawansowanym stopniu język grecki oraz łaciński.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w wydawnictwach, bibliotekach, archiwach, jak również we wszelkiego rodzaju instytucjach, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

czytaj dalej wszystko o Filologia klasyczna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologia klasyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Filologia klasyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia klasyczna w Poznaniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia klasyczna:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język grecki i kultura antyczna,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia klasyczna w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku filologia klasyczna w Poznaniu?

Filologia klasyczna to w dużym stopniu studia źródłowe – dostarczają one bowiem wiedzy na temat tekstów będących zarówno kamieniami milowymi naszej cywilizacji, jak i nośnikami fundamentalnych znaczeń. Co ważne, greka i łacina stanowi tradycyjne i nadal niepomijalne zaplecze terminologiczne dla wielu profesjonalnych dyskursów, więc studia na kierunku filologia klasyczna pozwalają na zdobycie cennych umiejętności wynajdywania i wytwarzania nowych kategorii poznawczych i terminów, służących do opisu bieżącej rzeczywistości. Jeśli więc chciałbyś poznać język grecki i łaciński, a dodatkowo interesujesz się kulturą antyczną, to studia na omawianym kierunku mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia klasyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku filologia klasyczna studenci będą mogli wziąć udział w zajęciach poświęconych paleografii łacińskiej, praktycznej nauce języka greckiego i łacińskiego, a także historii starożytnej. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na wybór omawianego kierunku, poznają zagadnienia dotyczące życia codziennego i obyczajowości starożytnej Grecji i Rzymu, zgłębią zależności pomiędzy antykiem a współczesnymi teoriami literatury oraz dowiedzą się więcej na temat motywów i toposów antycznych w literaturze i sztuce. Co więcej, doświadczona kadra akademicka wprowadzi studentów w świat filozofii antycznej czy medio- i neolatynistyki.

 

Ile trwają studia na kierunku filologia klasyczna w Poznaniu?

Studia na kierunku filologia klasyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologia klasyczna w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia klasyczna w Poznaniu?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia klasyczna nie powinieneś mieć większych trudności ze znalezieniem ciekawego zatrudnienia. Doskonale odnajdziesz się w pracy w archiwach, bibliotekach oraz różnego rodzaju wydawnictwach, a także będziesz przygotowany do podjęcia pracy naukowej. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, abyś związał swoją karierę zawodową z działalnością przekładową i edytorską.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia klasyczna:

 • wydawnictwa,
 • biblioteki,
 • archiwa,
 • instytucje, w których przydatna jest dobra znajomość klasycznej greki i łaciny oraz wiedza o antyku.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Poznań studia i stopnia

Filologia klasyczna Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia klasyczna Poznań studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia