Filologie regionów - Poznań

Filologie regionów - Poznań

Filologie regionów - Poznań
Dodaj do ulubionych

28.09.2022

Filologie regionów studia Poznań 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku Filologie regionów to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku filologie regionów w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Filologie regionów dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu wybranego języka, a także literaturoznawstwa i językoznawstwa.
 

Praca po studiach

Studia w Poznaniu na kierunku Filologie regionów dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach i organizacjach kulturalnych i politycznych, środkach masowego przekazu, turystyce czy instytucjach Unii Europejskiej.

 

czytaj dalej wszystko o Filologie regionów - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek filologie regionów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Poznaniu na kierunek Filologie regionów, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych. Wymagana jest również znajomość danego języka obcego na odpowiednim poziomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Filologie regionów:

 • język obcy,
 • geografia,
 • historia,
 • język mniejszości narodowej,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIE REGIONÓW?

Filologie regionów to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Poznaniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wybranego przez siebie języka obcego. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą również bardzo dobre kompetencje językowe z danego języka lub języków oraz kompetencje interkulturowe.

Kierunki studiów w Poznaniu takie jak Filologie regionów dają studentom także możliwość zapoznania się z kulturą, literaturą i historią danego regionu. Studenci tego kierunku mają możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą uczestniczyć w zajęciach dotyczących interesującego ich języka i regionu. Przykładowe specjalności na kierunku Filologie regionów to filologia fińska czy lingwistyka kulturowa regionu europejskiego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Filologie regionów możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Filologie regionów oferowanym przez uczelnie w Poznaniu dają studentom możliwość zapoznania się z danym językiem, a także kulturą, historią oraz literaturą regionu. Najważniejszą umiejętnością, którą można nabyć podczas studiów, są kompetencje językowe.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą zdobywać wiedzę o różnych regionach i kompetencje z zakresu różnych języków. Mogą na przykład poznać literaturę fińską, historię Węgier czy zapoznać się z zagadnieniami z obszaru komunikacji interkulturowej.

Przykładowe przedmioty na kierunku Filologie regionów to: topografia językowa i kulturowa, komunikacja niewerbalna czy hindi.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIE REGIONÓW?

Studia na kierunku Filologie regionów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Filologie regionów w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIE REGIONÓW

Kierunki studiów takie jak Filologia regionów dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy tam, gdzie języki obce mogą okazać się przydatne, m.in. w instytucjach i organizacjach kulturalnych i politycznych czy pozarządowych, w środkach masowego przekazu czy instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie także w turystyce i usługach, a także w działach marketingu, logistyki czy obsługi klienta w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Filologie regionów:

 • instytucje kulturalne,
 • organizacje polityczne i pozarządowe,
 • środki masowego przekazu,
 • instytucje UE,
 • turystyka i usługi,
 • działy marketingu, logistyki i obsługi klienta.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologie regionów Poznań studia i stopnia

Filologie regionów Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologie regionów Poznań studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Poznaniu

Rozwiń

Komentarze (0)