Sztuka mediów i edukacja wizualna - Toruń

Sztuka mediów i edukacja wizualna - Toruń

Sztuka mediów i edukacja wizualna - Toruń

Studia w Toruniu

Sztuka mediów i edukacja wizualna

Odkryj kierunek Sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Sztuka mediów i edukacja wizualna studia Toruń 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oferuje 26 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

czytaj dalej wszystko o Sztuka mediów i edukacja wizualna - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Jednostka prowadząca

Sztuka mediów i edukacja wizualna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Kierunki studiów w Toruniu takie jak sztuka mediów i edukacja wizualna to jedna z najnowszych propozycji w zakresie studiów artystycznych. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. W procesie kwalifikacyjnym najważniejszy jest egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji. Przyszli studenci przygotowują także teczkę zawierającą pięć dowolnych prac plastycznych i pięć prac rysunkowych. Wyniki z egzaminów maturalnych są drugorzędne, chociaż uczelnie mogą wziąć pod uwagę egzaminy z historii sztuki, historii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 • Opłaty

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA TORUŃ STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA TORUŃ STUDIA STACJONARNE

Jak wyglądają studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach wciąż istnieje przekonanie o tym, że studia artystyczne nie są opłacalną drogą kariery. Nic bardziej mylnego. Uczelnie starają się łamać stereotypy, a za swoją misję uważają kształcenie społeczeństwa w zakresie sztuki wszelkiego rodzaju. Sztuka bowiem wpływa na istniejące społeczeństwo i jego estetykę oraz postrzeganie nie tylko świata, ale i innego człowieka.

Kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu potrzebuje pasjonatów, którzy żywo interesują się historią sztuki i animacją kultury. Kandydaci powinni mieć predyspozycje artystyczne, ale przede wszystkim muszą myśleć perspektywicznie i być otwarci na nowe technologie. Jeśli dostrzegasz w sobie tego typu cechy, tego typu studia artystyczne w Toruniu mogą być właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu to nowoczesna i unikatowa propozycja studiów, którą realizować możesz na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnia pragnie zapewnić kandydatom na studia jak największą ofertę kierunków studiów szczególnie interesujących dla pracodawców i społeczności XXI wieku.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna zapewniają swoim studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci po całym toku kształcenia chętnie zatrudniani są w studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych, ośrodkach i studiach filmowych i telewizyjnych, wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych, studiach fotograficznych, ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach, centrach sztuki i organizacjach pozarządowych.

Studenci przygotowują się do pracy w ramach konkretnych specjalności, które ułatwiają im odnalezienie się w branży filmowej i telewizyjnej. Pracują także w reklamie, współpracują z grafikami i agencjami marketingowymi, chętnie zatrudniani są w czasopismach i wydawnictwach, które związane są z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • działania interdyscyplinarne,
 • projektowanie i działania intermedialne,
 • podstawy ilustracji wydawniczej,
 • fotografia unikatowa,
 • realizacja audio,
 • podstawy wystawiennicze,
 • rysunek faktu,
 • multimedia,
 • projektowanie graficzne,
 • historia sztuki,
 • notacje rysunkowe,
 • psychologiczne uwarunkowania odbioru informacji
 • struktury wizualne
 • i wiele innych.

 

Realizacja poszczególnych przedmiotów może być uwarunkowana główną specjalizacją. Studenci mogą kształcić się w zakresie rysunku mediów lub multimediów i fotografii. Zweryfikuj ofertę specjalnościową na stronach internetowych uczelni w Toruniu, ponieważ oferta jest zmienna i zależy od zainteresowań studentów.

Kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu zapewnia swoim studentom wiedzę z zakresu fotografii, intermediów, rysunku mediów, projektowania graficznego, reklamy, animacji komputerowych, wideo i audio czy Internetu, a także przedstawia treści związane z psychologią widzenia, antropologią kultury, warsztatami edukacyjno-artystycznymi. Ważne będą treści powiązane z percepcją sztuk wizualnych, historią i teorią sztuki, działaniami artystyczno-edukacyjnymi, prawem autorskim i marketingiem, pedagogiką i psychologią. Studenci rozwijają predyspozycje językowe, które umożliwiają pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Doskonalą także umiejętności artystyczne i percepcyjne, a także zdolności komunikacyjne, które ułatwiają pracę w grupie.

Ile trwają studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Studia na kierunku Sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia artystyczne w Toruniu w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej to nowoczesna odpowiedź na zapotrzebowania edukacyjne osób, które pragną rozwijać się w zakresie sztuki. Uczelnie w Toruniu stawiają na nowoczesność, chociaż nie zapominają o tradycji. Kierunek skłania studentów do pracy w zakresie fotografii, filmu, mediów i innych dziedzin sztuki wiążących się stricte z obrazem i mediami.

Jaka praca po kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Studia artystyczne w Toruniu w zakresie sztuki mediów i edukacji wizualnej łączą tradycję i nowoczesność i kładą nacisk na multimedia, fotografię i media rysunkowe. Interdyscyplinarny kierunek jest odpowiedzią na działania współczesnej kultury, rynku pracy, praktyki artystycznej i edukacyjnej. Właśnie dlatego studenci rozwijają także kompetencje językowe, ponieważ języki obce nowożytne pozwalają na współpracę w skali międzynarodowej.

Absolwenci kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna mogą pracować zarówno w sposób indywidualny, jak i w większych zespołach zarówno w kraju, jak i za granicą. Absolwenci bardzo chętnie zatrudniani są w wydawnictwach multimedialnych, książkowych i prasowych, ośrodkach i instytucjach kultury, muzeach, galeriach i centrach sztuki współczesnej, fundacjach i organizacjach pozarządowych, studiach reklamy, grafiki i gier komputerowych. Specjalność multimedia i fotografia przede wszystkim umożliwia pracę w studiach fotograficznych, filmowych i telewizyjnych, gdzie absolwenci obcują z różnie pojmowanym obrazem. Specjalność media rysunkowe ułatwiają podjęcie pracy w agencjach marketingowych, pracowniach grafiki i reklamy, a także w czasopismach i wydawnictwach stricte związanych z komiksem i ilustracją oraz rysunkiem prasowym.

Uczelnie w Toruniu dbają o najwyższy poziom kształcenia i rozwoju. Sztuka mediów i edukacja wizualna skłania absolwentów do zajmowania się edukacją i pracowania w charakterze nauczyciela plastyki lub innego przedmiotu, który tematycznie wiąże się ze sztukami wizualnymi i audiowizualnymi. Absolwenci prowadzą także zajęcia plastyczne w pozaszkolnych ośrodkach oświatowych oraz strukturach edukacyjnych muzeów, galerii sztuki, domów kultury i innych.

Gdzie studiować na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Uczelnie na których można studiować kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu to propozycja przykuwająca uwagę bardzo wielu kandydatów na studia z całej Polski. Studia artystyczne w tym zakresie są bardzo ciekawą i opłacalną opcją dla osób, które pragną zajmować się sztuką. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy jesteś uzdolniony artystycznie i pragniesz rozwijać się w tym zakresie?
 • Czy masz predyspozycje językowe?
 • Czy w zakres Twoich zainteresowań wchodzą zagadnienia związane z historią sztuki i animacją kultury?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, ten kierunek może być właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba miejsc jest ograniczona. W procesie kwalifikacyjnym najważniejszy jest egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji. Kandydaci przygotowują także teczkę zawierającą pięć dowolnych prac plastycznych i pięć prac rysunkowych.

Szczegóły odnoszące się do kwestii związanych z egzaminem wstępnym znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu. Wyniki z egzaminów maturalnych są drugorzędne, chociaż uczelnie mogą wziąć pod uwagę egzaminy z historii sztuki, historii, języka polskiego, języka obcego nowożytnego. Pamiętaj o tym, że musisz także zdać obowiązkowe przedmioty dla wszystkich maturzystów, to znaczy matematykę, język polski, język obcy nowożytny. Dodatkowe punkty może zapewnić Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści plasują się na najwyższych miejscach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Artystycznej.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Najważniejszy jest oczywiście egzamin wstępny. Komisja Rekrutacyjna oczekuje świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia studiów do wglądu, zdjęć do legitymacji, podania i oświadczenia, dowodu osobistego do wglądu, teczki z pracami rysunkowymi i plastycznymi, zaświadczeń o wysokich wynikach w olimpiadach i konkursach, jeśli brałeś/aś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

SZTUKA MEDIÓW I EDUKACJA WIZUALNA - ważne informacje

sztuka mediów i edukacja wizualna studia

studia artystyczne w Toruniu

studia artystyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu?

Kierunek sztuka mediów i edukacja wizualna w Toruniu jest jednym z najbardziej obleganych wśród propozycji studiów artystycznych.

Kamila, studentka trzeciego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

To bardzo ciekawa opcja, która pozwala kształcić się w zakresie sztuki różnego rodzaju. Zajmuję się multimediami i fotografią i już teraz pracuję trochę w studiu fotograficznym. Kierunek bardzo polecam zwłaszcza artystycznym duszom.

Popularne kierunki artystyczne w Toruniu

Kierunki artystyczne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)