Ochrona dóbr kultury - Toruń

Ochrona dóbr kultury - Toruń

Ochrona dóbr kultury - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Ochrona dóbr kultury studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku ochrona dóbr kultury w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Toruniu ochronę dóbr kultury możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii sztuki, dziedzictwa materialnego, konserwatorstwa, muzealnictwa czy zabytkoznawstwa.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Ochrona dóbr kultury dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w muzeach, galeriach sztuki, urzędach konserwatorskich czy ośrodkach dokumentacji zabytków.

czytaj dalej wszystko o Ochrona dóbr kultury - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek OCHRONA DÓBR KULTURY

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ochrona dóbr kultury stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Ochrona dóbr kultury, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę oceny na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Ochrona dóbr kultury:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY?

Ochrona dóbr kultury to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. zabytków, architektury i urbanistyki, muzeologii i wystawiennictwa czy sztuki współczesnej i pozaeuropejskiej.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Ochrona dóbr kultury dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Ochrona dóbr kultury umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. ochrony dziedzictwa kulturowego, zagrożeń dla zabytków, oceny i projektowania działań muzealnych i konserwatorskich. Program studiów zakłada też, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. dziejów sztuki i ochrony dziedzictwa kulturowego czy struktury materialnej dzieł sztuki i zabytków architektury.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Ochrona dóbr kultury mogą także np. zapoznać się z dawnymi technikami budowlanymi, zdobyć wiedzę i umiejętności z krajobrazu kulturowego i dziedzictwa techniki czy zdobyć umiejętności z zakresu prawidłowego rozpoznania i dokumentowania zabytków. Mogą również zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi wystawiennictwa, nowych mediów i projektowania ekspozycji, a także zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu malarstwa, współczesnej architektury, rzeźby czy fotografii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Ochrona dóbr kultury: współczesne prądy estetyczne, historia sztuki średniowiecznej polskiej, historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY?

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Ochrona dóbr kultury w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY

Studia na kierunku Ochrona dóbr kultury dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w muzeach, galeriach sztuki, centrach sztuki współczesnej, domach kultury i na rynku antykwarycznym, a także w urzędach konserwatorskich, ośrodkach dokumentacji zabytków oraz wydawnictwach i czasopismach związanych ze sztuką i kulturą. Mogą też znaleźć zatrudnienie w instytucjach ochrony dóbr kultury, instytucjach popularyzujących sztukę współczesną czy domach aukcyjnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Ochrona dóbr kultury:

 • muzea,
 • galerie sztuki,
 • centra sztuki współczesnej,
 • domy kultury,
 • rynek antykwaryczny,
 • urzędy konserwatorskie,
 • ośrodki dokumentacji zabytków,
 • wydawnictwa i czasopisma,
 • instytucje ochrony dóbr kultury,
 • instytucje popularyzujące sztukę współczesną,
 • domy aukcyjne.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona dóbr kultury Toruń studia i stopnia

Ochrona dóbr kultury Toruń studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona dóbr kultury Toruń studia stacjonarne

Kierunki historyczne w Toruniu

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia