Architektura krajobrazu - Opole

Architektura krajobrazu - Opole

Architektura krajobrazu - Opole

Studia w Opolu

na kierunku architektura krajobrazu

Odkryj kierunek architektura krajobrazu w Opolu i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Architektura krajobrazu studia Opole 2023 | woj. opolskie

Studia na kierunku architektura krajobrazu to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku architektura krajobrazu w Opolu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Opolu zarządzanie publiczne możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Opolskim (Wydział Przyrodniczo-Techniczny UO).

 

Opis kierunku

Architektura krajobrazu to kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, które chciałyby zdobyć umiejętności kształtowania obiektów architektury krajobrazu zgodnie z potrzebami użytkowymi, psychicznymi i biologicznymi człowieka. W trakcie kształcenia studenci nauczą się również zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem obiektów architektury krajobrazu.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w biurach projektowych, agencjach architektonicznych, a także w placówkach ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego.

 

czytaj dalej wszystko o Architektura krajobrazu - Opole

Zobacz, na jakich uczelniach w Opolu jest kierunek ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Opolski

Architektura krajobrazu stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura krajobrazu w Opolu?

Podstawą kwalifikacji na studia jest przedmiot do wyboru oraz ocena predyspozycji plastycznych.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura krajobrazu w Opolu

Jak wyglądają studia na kierunku architektura krajobrazu w Opolu?

Studia na kierunku architektura krajobrazu łączą w sobie zagadnienia z dziedzin przyrodniczych, technicznych, a także artystycznych. Zostały stworzone z myślą o osobach, którym leży na sercu to, w jakiej żyjemy przestrzeni i które chcą kształtować ją według własnych, autorskich pomysłów. Decydując się więc na wybór tej ścieżki kształcenia, studenci poznają rozmaite techniki i metody projektowania architektonicznego i kształtowania krajobrazu miejskiego, a także rozwiną swoje zdolności z obszaru grafiki inżynierskiej czy rysunku technicznego. Pod okiem doświadczonej kadry akademickiej zapoznają się również z zaawansowanymi programami i narzędziami informatycznymi, które usprawnią ich codzienną pracę zawodową.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku architektura krajobrazu możemy podzielić na:

1. Typ

  • studia I stopnia (inżynierskie)

2. Tryb

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku architektura krajobrazu będą miały w dużej mierze charakter praktyczny, co pozwoli na zdobycie szeregu cennych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. W trakcie kształcenia studenci nauczą się m.in., jak projektować i pielęgnować obiekty architektury krajobrazu, przeprowadzać rewaloryzację, rewitalizację i rekultywację wybranych komponentów środowiska, ocenić atrakcyjność turystyczno-rekreacyjną krajobrazów czy gospodarować zasobami wodnymi i badać zjawiska związane z występowaniem wody w krajobrazie.

Ponadto studenci dowiedzą się, w jaki sposób rozumieć zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i realizować je zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo w programie zajęć przewidziane są praktyki zawodowe, które studenci będą mogli odbyć w biurach i pracowniach projektowych architektonicznych i planistycznych, firmach zajmujących się realizacją projektów z zakresu architektury krajobrazu i ich pielęgnacji, a także w szkółkach roślin.

Ile trwają studia na kierunku architektura krajobrazu w Opolu?

Studia na kierunku architektura krajobrazu trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Architektura krajobrazu w Opolu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 1,5 roku magister

Jaka praca po studiach na kierunku architektura krajobrazu w Opolu?

Jako absolwent studiów na kierunku architektura krajobrazu będziesz mógł zajmować się przede wszystkim pielęgnacją istniejących terenów zielonych, ich ochroną oraz rewitalizacją. Co więcej, z powodzeniem odnajdziesz się też w roli pracownika biur projektowych, zarówno w charakterze osoby nadzorującej przebieg poszczególnych etapów projektu, jak i odpowiedzialnej za wstępne analizy uwarunkowań i możliwości inwestycyjnych, z uwzględnieniem kulturowych, przestrzennych, przyrodniczych i społecznych cech krajobrazu. Dodatkowo studia architektoniczne przygotują Cię także do założenia własnego biura projektowego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku architektura krajobrazu:

  • parki miejskie i krajobrazowe,
  • ogrody zoologiczne,
  • rezerwaty przyrody,
  • lasy państwowe,
  • placówki ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego,
  • biura projektowe,
  • agencje architektoniczne,
  • freelancer we własnej działalności gospodarczej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Opole studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Architektura krajobrazu Opole studia stacjonarne

Kierunki architektura i budownictwo w Opolu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia