Bezpieczeństwo narodowe - Gorzów Wielkopolski

Bezpieczeństwo narodowe - Gorzów Wielkopolski

Bezpieczeństwo narodowe - Gorzów Wielkopolski

Studia w Gorzowie Wlkp.

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

23.08.2023

Bezpieczeństwo narodowe - studia Gorzów Wielkopolski 2023 | woj. lubuskie

Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 11 różnych specjalności. Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej). Ceny na bezpieczeństwie narodowym w Gorzowie Wielkopolskim w 2023 r. zaczynają się od 4000 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Wybór studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe to szansa na zdobycie szerokiej wiedzy w zakresie nauk społecznych, procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej. Studenci poznają również zasady funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa oraz zyskają umiejętności dotyczące udostępniania informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Co więcej, studenci bezpieczeństwa narodowego wykształcą też zdolności z obszaru analizy zjawisk gospodarczych, politycznych czy ekonomicznych występujących zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Absolwenci będą mieli przed sobą szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Przede wszystkim z powodzeniem znajdą zatrudnienie na takich stanowiskach, jak m.in. pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji czy straży, a także pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem. Dodatkowo zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą absolwentom omawianego kierunku na związanie kariery zawodowej z pracą w zespołach reagowania kryzysowego.

 

Uczelnie

W Gorzowie Wielkopolskim bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Specjalności
Współczesne studia z bezpieczeństwa narodowego charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim: administrowanie bezpieczeństwem i porządkiem publicznymcyberbezpieczeństwo, służby państwowe w systemie bezpieczeństwazarządzanie bezpieczeństwem państwa i sytuacjami kryzysowymi... specjalności na bezpieczeństwie narodowym w Gorzowie Wielkoposlkim >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku bezpieczeństwo narodowe w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: filozofia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, przedmiot dodatkowy. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku bezpieczeństwo narodowe w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Cena wynosi około 4000 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Gorzów Wielkopolski

Zobacz, na jakich uczelniach w Gorzowie Wielkopolskim jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

W procesie rekrutacji na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • filozofia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • przedmiot dodatkowy
 • wiedza o społeczeństwie

 

Żeby dostać się na Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim, warto przed aplikacją zapoznać się z regulaminem wybranej uczelnii. Dlatego zapoznaj się odpowiednio wcześniej z bieżącymi danymi zamieszczanymi na stronie internetowej wybranego ośrodka akademickiego.

Przedmiotami wiodącymi dla Bezpieczeństwa narodowego na większości uczelni są: matematyka, język angielski, wiedza o społeczeństwie oraz historia. W związku z tym powinieneś odpowiednio przygotować się, do zdawania egzaminu dojrzałości najlepiej na poziomie rozszerzonym. Pamiętaj, że ustalenia rekrutacyjne mogą się zmieniać, dlatego najlepiej, gdybyś tuż przed aplikacją na studia, zapoznał się z aktualnymi wymaganiami, o których dowiesz się ze strony internetowej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Jak wyglądają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Uczelnia w Gorzowie Wielkopolskimktóra zdecydowała się na wzbogacenie kanonu oferowanych kierunków o Bezpieczeństwo narodowe, stara się zwiększyć wygodę studentów i jednocześnie szansę na ukształtowanie przebiegu kilku lat poświęconych na edukację w najbardziej dogodny sposób poprzez zaproponowanie odbycia nauki w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Każdy z trybów determinuje możliwość organizacji swojego czasu na swój sposób, dlatego warto wybrać mądrze.

Studia w trybie stacjonarnym są wyborem większości przyszłych maturzystów, dlatego siłą rzeczy generują znacznie większą konkurencję. Jeśli jest ci ona niestraszna, a ponadto cenisz sobie systematyczność zdobywania wiedzy i regularność odbywanych zajęć i wykładów, to powinieneś zdecydować się właśnie na tę opcję. Jeżeli natomiast weekendowy charakter kształcenia bardziej odpowiada twoim planom na przyszłość, właściwym wyborem będą prawdopodobnie studia niestacjonarne, zwane również zaocznymi. Pamiętaj, że niezależnie od dokonanego wyboru, wiedza i umiejętności, jakie zdobędziesz jako absolwent, będą tak samo cenne, jak w przypadku innych absolwentów, co wyrówna szanse na współczesnym rynku pracy.

Wielu psychologów i socjologów zauważyło, że zarówno jednostki, jak i większe grupy ludzi nie mogą tworzyć prawidłowo funkcjonującego społeczeństwa, jeżeli ich podstawowe potrzeby nie zostały zaspokojone. Jedną z nich, stojącą tuż obok potrzeb fizjologicznych, jest bezpieczeństwo. Choć może nam się wydawać, że niebezpieczeństwa generowane przez sytuacje polityczne, gospodarcze oraz wszelkie ataki terrorystyczne nas nie dotyczą, to kanały informacyjne i pierwsze strony gazet uświadamiają, że niestety jesteśmy narażeni na wiele zagrożeń.

Niebezpieczeństwo doznania realnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym nie jest jedynym, przed jakim należy chronić ludzi i uświadamiać w konkretnych działaniach, które mogą im zapobiec. W dobie ciągle rozwijającej się techniki i urządzeń elektronicznych, ludzie coraz częściej padają ofiarami ataków hakerów, wykradających ich dane osobowe, dostęp do kont bankowych oraz kart płatniczych. W związku z tym zasadność stworzenia studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim jest całkowicie zasadna.

Bezpieczeństwo narodowe to studia, które chciałoby podjąć bardzo wielu świeżo upieczonych maturzystów, zainteresowanych szeroko rozumianymi działaniami prewencyjnymi i ochroną kraju oraz jego obywateli. Gorzów Wielkopolski odpowiada na potrzeby rynku pracy i zainteresowanie samych przyszłych studentów i proponuje możliwość podjęcia tego kierunku na Akademii im. Jakuba z Paradyża.

 

1. Czego się nauczysz na studiach

Cel powstania Bezpieczeństwa narodowego jest jasny – zasilenie grona wykwalifikowanych pracowników służb mundurowych lub jednostek administracji prywatnej i publicznej, aby zwiększyć możliwość wdrażania konkretnych działań ochronnych w życie, żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli danego społeczeństwa, a tym samym zapewnić szansę na prawidłowy rozwój gospodarczy, polityczny oraz społeczny.

 

W programie studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie kryzysowe,
 • bezpieczeństwo europejskie,
 • teoria bezpieczeństwa,
 • organizacja i zarządzanie,
 • terroryzm jako zagrożenie bezpieczeństwa państwa.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają trzy lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające dwa lata.
Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.
Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Dla kogo te studia

Wypełnianie swego rodzaju misji, która wiąże się ze studiowaniem Bezpieczeństwa narodowego oraz wejścia w konkretną rolę zawodową, zgodną z kierunkiem kształcenia, nie jest pisane każdemu. Aplikować na opisywany kierunek studiów może oczywiście każdy, jednak zakwalifikowani zostaną tylko nieliczni – dlatego warto dopasować przyszłe studia do osobistych predyspozycji i uzdolnień.

Idealny kandydat na Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gorzowie Wielkopolskim powinien wyróżniać się zainteresowaniem pracą służb mundurowych, takich jak policja, straż pożarna, czy straż graniczna, odwagą, która pozwoli na poradzenie sobie w przypadku bezpośredniej konfrontacji z napastnikiem, a także ambicji do nauki przedmiotów z siatki tych studiów. Jeżeli masz pewność, że sprostasz wymaganiom edukacyjnym, nie wahaj się dłużej i aplikuj!

 

4. Program studiów

Bezpieczeństwo narodowe znajduje wspólny mianownik i złoty środek pomiędzy przedmiotami ogólnymi i bardziej specjalistycznymi, które w głównej mierze zależą od wybranej w trakcie edukacji specjalności. Rozpoczynając swoją przygodę z tym kierunkiem powinieneś być przygotowany na zgłębienie obszernej wiedzy teoretycznej z zakresu podstawowych przedmiotów, takich jak matematyka, wiedza o społeczeństwie, czy historia powstania Bezpieczeństwa wewnętrznego.

Specjalności, spośród których dokonasz ostatecznego wyboru, to:

 • edukacja dla bezpieczeństwa,
 • administrowanie bezpieczeństwem,
 • zarządzanie kryzysowe w regionie,
 • ochrona osób i mienia,
 • bezpieczeństwo globalne i regionalne,
 • bezpieczeństwo militarne.

Ile trwają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim charakteryzują się dwuetapowym przebiegiem. Co to oznacza w praktyce? Na ukończenie całego cyklu kształcenia studenci będą potrzebowali pięciu lat, jednak do zdobycia wyższego wykształcenia, umożliwiającego podjęcie pracy w zawodzie wystarczy zdobycie tytułu licencjata, gwarantowanego przez trzyletni cykl kształcenia, przewidziany dla pierwszego stopnia studiów.

Studia magisterskie drugiego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe trwają cztery semestry, czyli w praktyce dwa lata. Po tym czasie absolwenci uzyskają dyplom potwierdzający znacznie wyższe kwalifikacje, a co za tym idzie, otrzymają szansę na zdobycie jeszcze lepiej płatną pracę.

Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Interdyscyplinarność i pragmatyczność studiów na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim wygeneruje wiele możliwości ukształtowania ścieżki zawodowej przez każdego absolwenta. Po ukończeniu opisywanego kierunku studiów pojawi się przed tobą szansa na zatrudnienie w służbach mundurowych takich, jak: straż miejska, służba graniczna, policja, służba celna, a także w jednostkach administracji prywatnej i publicznej, aby mieć realny wpływ na kształtowanie ustaw o bezpieczeństwie i regulowaniu istniejących kodeksów karnych.

Niezależnie od obranego kierunku zawodowego, jednego możesz być pewien – ukończenie Bezpieczeństwa narodowego w Gorzowie Wielkopolskim zagwarantuje ci mnóstwo możliwości, które będą gwarantem przyszłości wypełnionej sukcesami.

Gdzie studiować na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe, w roku akademickim 2023/2024, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oferuje 60 bezpłatnych miejsc w ramach studiów stacjonarnych. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na AJP.

 

Kierunek bezpieczeństwo narodowe - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

czytaj dalej uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Bezpieczeństwo narodowe studia stacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim

 

Bezpieczeństwo narodowe studia niestacjonarne - uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim
 
Bezpieczeństwo narodowe studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Gorzowie Wielkopolskim

 

Uczelnie w Gorzowie Wielkopolskim - kierunek bezpieczeństwo narodowe:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Aplikacja na kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim to jedyny i oczywisty sposób na zagwarantowanie sobie szansy rozpoczęcia wymarzonego kierunku studiów w najbliższym czasie. Jednak zarówno w przypadku aplikacji na Bezpieczeństwo narodowe, jak i innych kierunków kształcenia, warto przemyśleć kandydaturę, odpowiadając sobie na kilka podstawowych pytań:

 • Jesteś zainteresowany militariami lub służbą mundurową?
 • Uważasz bezpieczeństwo za podstawowe dobro, które należy się każdemu obywatelowi?
 • Chciałbyś przyczyniać się do szerzenia profilaktyki w kwestii działań ochronnych?

 

Trzykrotne twierdzące odpowiedzi mogą stanowić doskonały pretekst do rozpoczęcia opisywanego kierunku studiów w Gorzowie Wielkopolskim. Bezpieczeństwo narodowe opiera swoje główne założenia na kilku dziedzinach nauki, jak na przykład: matematyka, wiedza o społeczeństwie, historia oraz język obcy nowożytny. Dlatego też warto podejść na poważnie do nauki poprzedzającej rozszerzony egzamin maturalny.

Dla najzdolniejszych idealną opcją, która z pewnością zwiększy ich szansę na rozpoczęcie Bezpieczeństwa narodowego, będzie udział w olimpiadach przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ogólnopolskim. Jeżeli planujesz wziąć udział w jednym z nich, możesz rozważyć na przykład:

 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Historyczną.

 

Jeżeli powiedzie ci się na tyle, że zajmiesz jedno z miejsc na podium, prawdopodobnie nie będziesz musiał się martwić o swoją przyszłość - otrzymasz możliwość bezproblemowego podjęcia wybranego kierunku studiów, również Bezpieczeństwa narodowego.

 

 

Proces rekrutacji

Zyskując pewność co do chęci podjęcia Bezpieczeństwa narodowego, stajesz przed wyzwaniem polegającym na wzięciu udziału w elektronicznej rejestracji kandydatów. Po wpisaniu swoich danych osobowych oraz wyników uzyskanych na maturze i konkursach w odpowiednie rubryki na stronie internetowej, musisz zadbać już tylko o terminowe dostarczenie kilku niezbędnych dokumentów, wśród których znajdą się prawdopodobnie:

 • fotografia do legitymacji,
 • formularz aplikacyjny,
 • dowód osobisty,
 • kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

STUDIA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Gorzowie Wielkopolskim

studia w Gorzowie Wielkopolskim

 

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE - ważne informacje

bezpieczeństwo narodowe studia

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe w Gorzowie Wielkopolskim

Studia w Gorzowie Wielkopolskim na kierunku Bezpieczeństwo narodowe stanowią bardzo atrakcyjną propozycję edukacyjną dla świeżo upieczonych absolwentów szkół średnich. Jeśli zastanawiasz się nad podjęciem tego kierunku, powinieneś poznać opinie swoich starszych kolegów.

Dominika, studentka pierwszego roku Bezpieczeństwa narodowego w Gorzowie Wielkopolskim, mówi:

„Studiuję Bezpieczeństwo narodowe, ponieważ od zawsze o tym marzyłam. Tak po prostu. Jest to niezwykle rozwijający kierunek studiów, dzięki któremu mogę doskonalić swoje umiejętności i wspierać zainteresowania. Polecam ten kierunek wszystkim zainteresowanym.”

Poziom i tryb studiów


Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gorzowie Wielkopolskim

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia