Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Studia w Toruniu

bezpieczeństwo narodowe

Odkryj bezpieczeństwo narodowe w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

02.03.2023

Bezpieczeństwo narodowe  studia Toruń - 2023 | województwo kujawsko – pomorskie

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym). 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Uczelnie

W Toruniu bezpieczeństwo narodowe możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK).

 

Opis kierunku

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia interdyscyplinarne, skupiające się przekazywaniu wiedzy i kształceniu w zakresie problematyki bezpieczeństwa, aby wykształcić specjalistów i przygotować ich do pracy w instytucjach, służbach oraz organizacjach, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem, które to obejmuje zarówno aspekty wewnętrzne, jak i te narodowe. Program studiów dostarcza studentom również praktycznej wiedzy oraz potrzebnych umiejętności z obszaru nauk politycznych, oraz wiedzy dotyczącej stosunków międzynarodowych, która to wiedza ma istotne znaczenia dla współczesnych zagrożeń i bezpieczeństwa narodowego. Ponadto studenci będą mieli możliwość rozwinięcia swoich kompetencji, a także poszerzenia wiedzy z zakresu zagadnień dotyczących nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania ich w pracy zawodowej i życiu z zachowaniem zasad etycznych.

 

Praca po studiach

Absolwenci z zakresu bezpieczeństwa narodowego dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi we wszelkiego rodzaju administracji publicznej różnego szczebla, zarówno lokalnej, jak I wojewódzkiej czy państwowej, w partiach politycznych czy ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo narodowe - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bezpieczeństwo narodowe stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bezpieczeństwo narodowe, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo narodowe w Toruniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W TORUNIU?

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe skupiają się przede wszystkim na wykształceniu cennych i potrzebnych umiejętności praktycznych, które przydadzą się i będą wykorzystywane w przyszłej pracy zawodowej.

Studenci kierunki bezpieczeństwo narodowe zdobędą między innymi wszechstronną wiedzę z zakresu identyfikowania zagrożeń dla szeroko rozumianego pojęcia bezpieczeństwa, właściwego wyboru środków w celu eliminowania lub ogranicza zagrożenia czy analizy dominujących tendencji w środowisku bezpieczeństwa.

Dzięki możliwości uczestniczenia w ciekawych warsztatach, wykładach oraz zajęciach i ćwiczeniach studenci zdobędą praktyczną wiedzę, oraz pierwsze doświadczenie zawodowe jeszcze w trakcie trwania studiów.

 

1. Typ i tryb studiów

 

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Toruniu na kierunku bezpieczeństwo narodowe to studia skupiające się na wykształceniu praktycznych umiejętności, dzięki którym studenci zdobędą praktyczną wiedzę i kompetencje przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk socjologicznych, politycznych oraz z obszaru wiedzy o bezpieczeństwie.

Program studiów dostarcza studentom między innymi wiedzę z zakresu dziedzin bezpieczeństwa państwa, takich jak bezpieczeństwo społeczne, polityczne, ekonomiczne, socjalne czy bezpieczeństwo kulturowe, teorii bezpieczeństwa, prawnych podstaw dotyczących bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa oraz strategii bezpieczeństwa.

Studenci nauczą się również analizować zjawiska gospodarcze, polityczne, a także ekonomiczne, które występują w kraju, oraz na arenie międzynarodowe, jak i będą doskonalić swoje kompetencje lingwistyczne i poznają słownictwo branżowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W TORUNIU?

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia)

Bezpieczeństwo narodowe w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE W TORUNIU?

Uczelnie w Toruniu kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku bezpieczeństwo narodowe posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny nauk socjologicznych, politycznych oraz z obszaru wiedzy o bezpieczeństwie, oraz ze znajomością języka angielskiego, mają szerokie możliwości zatrudnienia.

Absolwenci między innymi mogą rozpocząć pracę we wszelkiego rodzaju administracji publicznej różnego szczebla, zarówno lokalnej, jak I wojewódzkiej czy państwowej, w partiach politycznych czy ośrodkach badawczych zajmujących się problematyką szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe:

 • pracownik administracji publicznej, służb, inspekcji, straży
 • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem,
 • pracownik zespołów reagowania kryzysowego ,
 • pracownik prywatnych firm zajmujących się bezpieczeństwem.
 • samorządzie lokalnym i regionalnym;
 • w partiach politycznych.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Toruń studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bezpieczeństwo narodowe Toruń studia stacjonarne

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia