Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Szczecin

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Szczecin

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

12.02.2024

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego - Szczecin
Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych USZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego oferują zdobycie zarówno szerokiej wiedzy o środowisku przyrodniczym, jak i cennych umiejętności stosowania odpowiednich metod oraz technologii inżynieryjnych w rekultywacji i renaturyzacji obszarów zdegradowanych. W trakcie kształcenia studenci dowiedzą się też więcej na temat prawa, zarządzania i ekonomii środowiska.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższego kierunku studiów będą mogli ubiegać się o zatrudnienie m.in. w ogrodach botanicznych i zoologicznych, organizacjach i fundacjach działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, a także w różnego rodzaju laboratoriach badawczych i kontrolnych.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia oraz średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie?

W obecnych czasach mamy coraz większą świadomość wartości, jaką jest przyroda, a także wiemy, jak wpływa na nią coraz szybszy rozwój cywilizacyjny. W odpowiedzi na te współczesne trendy powstają tak innowacyjne kierunki studiów, jak ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego. Osoby, które zdecydują się na wybór powyższego kierunku, będą miały okazję zdobyć wszechstronne wykształcenie techniczne i przyrodnicze. Jeśli więc masz w sobie wrażliwość ekologiczną, a także zależy Ci na zdobyciu wykształcenia inżynierskiego, które będziesz mógł realnie wykorzystać w pracy nad poprawą stanu środowiska naturalnego, to studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego mogą okazać się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

W trakcie kształcenia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego studenci poznają podstawowe zasady planowania i projektowania prostych urządzeń, obiektów, systemów oraz procesów służących poprawie jakości środowiska przyrodniczego. Nauczą się również metod badań i oceny stanu środowiska przyrodniczego, a także dowiedzą się więcej na temat wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Co więcej, pod okiem doświadczonej kadry akademickiej studenci zgłębią też tajniki analizy instrumentów i metod monitoringu środowiska przyrodniczego.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) stacjonarne II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie?

Studia na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie?

Jako absolwent studiów na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego będziesz mógł podjąć zatrudnienie jako przedstawiciel służb ochrony środowiska w zakładach przemysłowych, a także związać swoją karierę zawodową z pracą w administracji państwowej i samorządowej. Ponadto zdobyte w czasie kształcenia kwalifikacje pozwolą Ci na objęcie stanowiska laboranta.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego:

 • pracownik służb ochrony przyrody działających przy parkach narodowych i rezerwatach,
 • pracownik różnego rodzaju organizacji i fundacji działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • pracownik ogrodów botanicznych i zoologicznych,
 • specjalista w zakresie ochrony środowiska i autor ekspertyz w różnorodnych firmach i przedsiębiorstwach,
 • laborant,
 • pracownik administracji rządowej i samorządowej,
 • pracownik organów Unii Europejskiej odpowiedzialnych za ochronę środowiska naturalnego.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego Szczecin studia stacjonarne

Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia