Biologia - Szczecin

Biologia - Szczecin

Biologia studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Biologia w Szczecinie to studia licencjackie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Biologia - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek biologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Biologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek biologia w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku biologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Wielu, o ile nie wszyscy, przyszli kandydaci na studiach wyższe dążą do poznania szczegółów dotyczących procesu rekrutacyjnego, aby być jak najlepiej przygotowanym.

Jeżeli chcesz rozpocząć studia w Szczecinie na kierunku biologia, powinieneś zainteresować się zdawaniem następujących przedmiotów na maturze: matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz języka obcego. Dokładne informacje o uczelniach oraz ustalanych przez nich procedurach zgłębisz na internetowej stronie każdej z nich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 13.08.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA

BIOLOGIA SZCZECIN STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

BIOLOGIA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek biologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Szczeciński stac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku biologia w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek biologia w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIOLOGIA?

 

Jeśli chciałoby się określić biologię w jak najmniej skomplikowany sposób, można rzec, że jest to nauka o różnorodności życia. Specjaliści oraz osoby szczególnie zainteresowane tą nauką wiedzą jednak, że jej specyfika jest znacznie bardziej złożona i niemożliwa do jednozdaniowego sprecyzowania. Na wszystkie pytania, leżące w zakresie przedmiotu zainteresowania biologii, odpowiadają studia biologiczne, które można rozpocząć między innymi w Szczecinie i w ten sposób dać sobie szansę na zgłębienie zaawansowanych informacji o królestwie roślin, zwierząt i grzybów, poznać fizjologię i anatomię różnych organizmów żywych, poznać cykl życiowy pasożytów, a także dowiedzieć się, z jakiego powodu antybiotyki nie działają na infekcje wirusowe.

Od zawsze towarzyszy ci ciekawość otaczającego świata? Z zainteresowaniem obserwujesz budzącą się do życia przyrodę? Biologia była jednym z twoich ulubionych przedmiotów szkolnych? Potrafisz wskazać różnice pomiędzy mitozą, a mejozą? Rozumiesz procesy fizyczne i biochemiczne, jakie mogą zachodzić w organizmach żywych pod wpływem różnych czynników zewnętrznych i wewnętrznych? Jesteś głodny złożonej wiedzy biologicznej, którą będziesz mógł wykorzystać w pracy naukowej? Lubisz również chemię, a nauka fizyki nie wydaje ci się trudna? Jeśli tak, to biologiczne kierunki studiów w Szczecinie powinny cię zainteresować. Aplikuj na biologię, aby dać sobie szansę na rozwój w najbardziej dopasowanej do ciebie dziedzinie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku biologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku biologia w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Jako student biologii w Szczecinie:

 • zyskasz dobrze ugruntowaną wiedzę na temat procesów fizjologicznych zachodzących w organizmach żywych
 • dowiesz się nieco o anatomii konkretnych przedstawicieli każdej z królestw organizmów
 • poznasz metody wykorzystywania produktów pochodzenia organicznego w przemyśle i innych obszarach działalności człowieka
 • nauczysz się rozpoznawania objawów chorób, zakażeń bakteryjnych i wirusowych
 • zrozumiesz jakie znaczenie ma genetyka w perspektywie kształtowania cech osobniczych
 • zyskasz okazję do zapoznania się z pracą laboratoryjną biologów podczas praktyk studenckich

Ile trwają studia na kierunku biologia w Szczecinie?

Studia na kierunku Biologia w Szczecinie, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIOLOGIA?

Jeżeli ukończysz dowolne uczelnie w Szczecinie, zyskasz wiele możliwości zawodowych dzięki zdobytym kompetencjom. Absolwenci biologii, w zależności od interesującej ich gałęzi tej szerokiej nauki, mogą pracować na stanowisku nauczyciela lub wykładowcy akademickiego w takich placówkach oświatowych, jak:

 • szkoły
 • świetlice środowiskowe
 • uczelnie wyższe

 

Osoby marzące o związaniu przyszłości z karierą naukową, zdobędą zatrudnienie w laboratoriach biologicznych, medycznych oraz farmaceutycznych, gdzie zajmą się analizą materiału na obecność patogenów, czy też testowaniem wpływu poszczególnych substancji chemicznych na tkankę żywą.

Praca w jednostkach administracyjnych pozwoli biologom na wprowadzanie pewnych regulacji, dotyczących przestrzeni zielonej, a zatrudnienie w parkach krajobrazowych i narodowych, ogrodach botanicznych i zoologicznych pozwoli na codzienny kontakt z naturą.

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

Komentarze (0)