Genetyka i biologia eksperymentalna - Szczecin

Genetyka i biologia eksperymentalna - Szczecin

Genetyka i biologia eksperymentalna - Szczecin

Studia w Szczecinie 

na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna

Odkryj kierunek genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Genetyka i biologia eksperymentalna studia Szczecin 2021 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Genetyka i biologia eksperymentalna - Szczecin

Zobacz, na jakich uczelniach w Szczecinie jest kierunek genetyka i biologia eksperymentalna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Jednostka prowadząca

Genetyka i biologia eksperymentalna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Rekrutacja na interdyscyplinarne kierunki studiów w Szczecinie, a do tego elitarnego kanonu bez wątpienia zalicza się genetyka i biologia eksperymentalna, powinna zostać poprzedzona analizą regulaminu kształcenia.

Co zrobić, aby dostać się na ten kierunek? Uzyskać wysokie wyniki z matematyki, biologii, chemii, fizyki oraz języka obcego na maturze. Jako że procedury mogą się różnić w zależności od wybranej uczelni oraz ulegać pewnym zmianom, postaraj się zapoznać z regulaminem kształcenia, zanim aplikujesz.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA SZCZECIN STUDIA I STOPNIA


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA SZCZECIN STUDIA STACJONARNE

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA?

 

Genetyka i biologia eksperymentalna jest kierunkiem skrojonym na miarę obecnych czasów. Nowoczesność stosowanych technologii i rozwiązań znajduje zastosowanie we wszystkich dziedzinach nauki, również tych związanych z biologią. Zainteresowanie podjęciem genetyki i biologii eksperymentalnej wynika najprawdopodobniej z interesującego i dość nietypowego charakteru kształcenia. Jak sama nazwa wskazuje, studenci poznają treści, o istnieniu których nauka dowiedziała się dopiero niedawno oraz zyskują szansę na prowadzenie samodzielnych eksperymentów w obrębie nauk przyrodniczych.

Wszystkie uczelnie w Szczecinie dbają o zaoferowanie możliwie najbardziej szerokiej oferty kształcenia, aby każdy przyszły kandydat był w stanie wybrać najodpowiedniejszy kierunek, którego specyfika będzie w dużym stopniu dopasowana do jego kompetencji. Genetyka i biologia eksperymentalna to interdyscyplinarna dziedzina kształcenia, do praktykowania której zdobyte na studiach umiejętności mogą okazać się niewystarczające – bezcenne będą takie predyspozycje, jak zdolność do trafnego wyciągania wniosków z podanych przesłanek, umiejętność logicznego myślenia i rozwiązywania problemów natury analitycznej, ciekawość otaczającego świata w kwestii przyrodniczej, a także zainteresowanie szeroko rozumianą genetyką wszystkich królestw organizmów żywych.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Szczecinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, jaki jest oferowany przez studia w Szczecinie na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna, zawiera w sobie kilka interdyscyplinarnych treści, z których zdecydowana większość bazuje na dziedzinach przyrodniczych. Studenci zdobywają wiedzę na temat:

 • anatomii funkcjonalnej organizmów żywych
 • taksonomii roślin i grzybów
 • poznają techniki komputerowe i matematyczne, wykorzystywane podczas prowadzenia badań biologicznych
 • dowiadują się o ekologii i ochronie środowisk

 

A szczególny nacisk podczas kształcenia jest kładziony na wykształcenie umiejętności z zakresu genetyki, w tym tworzenie skomplikowanych krzyżówek, rozpoznawanie chorób genetycznych oraz wykonywanie testów na obecność ewentualnych zaburzeń kodu genetycznego.

Ile trwają studia na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie?

Studia na kierunku Genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie trwają 3 lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA?

Temat możliwości zawodowych, jakie są oferowane przez ukończenie danego kierunku studiów, nurtuje wielu przyszłych kandydatów – w końcu każdy chciałby wiedzieć, czy czas poświęcony na naukę i zdobycie potrzebnych kwalifikacji zawodowych się opłacą. Jaką pracę będziesz mógł podjąć, jeśli ukończysz studia biologiczne na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna? Stabilną, dobrze płatną i adekwatną do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Absolwenci tego wszechstronnego kierunku znajdują zatrudnienie w laboratoriach naukowych, analitycznych i sądowych, gdzie pracują nad analizą materiału biologicznego, znajdują zatrudnienie w:

 • ośrodkach badawczo-rozwojowych
 • uczelniach wyższych
 • placówkach związanych z ochroną środowiska
 • policyjnych ośrodkach kryminalistycznych
 • przemyśle farmaceutycznym i spożywczym

 

W których mogą wykorzystać zdobyte kompetencje biologiczne.

Gdzie studiować na kierunku genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie?

Uczelnie na których można studiować kierunek genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie

 • Uniwersytet Szczeciński

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Genetyka i biologia eksperymentalna w Szczecinie?

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

kierunki studiów w Szczecinie

studia w Szczecinie

 

GENETYKA I BIOLOGIA EKSPERYMENTALNA - ważne informacje

genetyka i biologia eksperymentalna studia

studia biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

studia biologiczne i przyrodnicze w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Kierunki biologiczne i przyrodnicze w Szczecinie

Rozwiń

11 uczelni w Szczecinie

Blisko 70 tysięcy osób wybrało studia w Szczecinie! A liczba szkół wyzszych w mieście też jest imponująca — 5 uczelni publicznych i kilka prywatnych (w tym Collegium Balticum, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych czy Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)

 

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują szczecińskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

 

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Szczecinie

  

Komentarze (0)