Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego - Szczecin

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego - Szczecin

Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

12.02.2024

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego - Szczecin
Studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego w Szczecinie rozpocznie się 22 maja 2024 r. i potrwa do 12 września 2024 r. | Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Szczecińskim (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych USZ).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego i efektywnego zarządzania nim.

 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach ochrony środowiska czy biurach doradztwa ekologicznego.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Szczecinie na kierunek Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego:

 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO?

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Szczecinie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. efektywnego zarządzania środowiskiem przyrodniczym, uwarunkowań biologicznych środowiska przyrodniczego czy metod zarządzania w działalności firm, instytucji oraz projektów.

Kierunki studiów w Szczecinie takie jak Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego dają studentom także możliwość zapoznania się ze zjawiskami i procesami, które zachodzą w przyrodzie, różnorodnością organizmów żywych czy organizacją systemów ekologicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego umożliwiają studentom zapoznanie się z technikami i narzędziami, które służą do gromadzenia i przetwarzania danych z przeprowadzonych badań, zdobycie wiedzy dotyczącej metod matematycznych i statystycznych oraz specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w opisie i interpretacji procesów przyrodniczych.

Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. fizyki, chemii czy biologii, nieformalnych metod zarządzania środowiskowego czy kalkulacji finansowania przedsięwzięć związanych ze środowiskiem przyrodniczym. Studenci kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego mogą też zdobyć umiejętność przeprowadzenia audytu środowiskowego, zyskać wiedzę dotyczącą zróżnicowania świata zwierząt, roślin i grzybów oraz wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, konfliktami ekologicznymi, kapitałem ludzkim czy eventami proekologicznymi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Szczecinie na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego: zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska, technologie stosowane w ochronie środowiska, techniki odnowy wód.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Szczeciński (Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych) stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO?

Studia na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE OCHRONĄ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Studia na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytucjach ochrony środowiska, biurach doradztwa ekologicznego, firmach zajmujących się rekultywacją i ochroną środowiska, firmach prowadzących audyt środowiskowy czy jednostkach administracji samorządowych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego:

 • instytucje ochrony środowiska,
 • biura doradztwa ekologicznego,
 • firmy zajmujące się rekultywacją i ochroną środowiska,
 • firmy prowadzące audyt środowiskowy,
 • jednostki administracji samorządowych.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego Szczecin studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego Szczecin studia stacjonarne

Zarządzanie ochroną środowiska przyrodniczego w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia