Biznes i technologia ekologiczna - Gdańsk

Biznes i technologia ekologiczna - Gdańsk

Biznes i technologia ekologiczna - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

08.08.2022

Biznes i technologia ekologiczna studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku biznes i technologia ekologiczna w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna dają studentom możliwość zdobycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, ochrony środowiska oraz technologii ekologicznej. Studenci tego kierunku mogą nauczyć się również, jak usprawniać działanie przedsiębiorstw ekologicznych.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Biznes i technologia ekologiczna dają ich absolwentom możliwość podjęcia pracy w przedsiębiorstwach i instytucjach działających w branży ekologicznej, np. jako projektant biznesu ekologicznego czy szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym.

 

czytaj dalej wszystko o Biznes i technologia ekologiczna - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Biznes i technologia ekologiczna stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Biznes i technologia ekologiczna jako kryterium przyjęła ocenę na dyplomie. O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jak dokładnie przebiega rekrutacja na studia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Biznes i technologia ekologiczna w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA?

Biznes i technologia ekologiczna to jeden z kierunków oferowanych przez uczelnie w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. nauk ekonomicznych, ochrony środowiska czy technologii ekologicznej. Program studiów zakłada również, że studenci nauczą się diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków ich usprawnień.

Podczas studiów na kierunku Biznes i technologia ekologiczna studenci mogą brać udział w zajęciach z takich przedmiotów jak np. społeczna odpowiedzialność biznesu, marketing w biznesie ekologicznym czy chemia a społeczeństwo.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Biznes i technologia ekologiczna łączą kilka dyscyplin naukowych, dzięki czemu studenci mogą zdobywać wiedzę z zakresu różnych dziedzin.

Szkoły wyższe w Gdańsku oferujące ten kierunek dają studentom możliwość zdobycia kompetencji, które umożliwiają m.in. przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego czy planu technologiczno-biznesowego w zakresie przedsiębiorstw ekologicznych.

Studenci mają również możliwość nauczyć się planować i organizować procesy ekonomiczne w przedsiębiorstwach branży ekologicznej. Oprócz tego, mogą również poznać, jak działają urządzenia i instalacje ekologiczne.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA?

Studia na kierunku Biznes i technologia ekologiczna trwają 2 lata (studia II stopnia).

 

Biznes i technologia ekologiczna w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BIZNES I TECHNOLOGIA EKOLOGICZNA

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Biznes i technologia ekologiczna mają za zadanie przekazać studentom szeroką wiedzę z zakresu prowadzenia firmy, a także z działalności przedsiębiorstw ekologicznych. Dzięki takim kompetencjom, absolwenci tego kierunku mogą zdobyć pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach i instytucjach, które działają w branży ekologicznej. Absolwenci podczas studiów mogą zdobyć kompetencje społeczne i umiejętności, które pozwolą im stosować zdobytą wiedzę w praktyce, np. na stanowisku projektanta biznesu ekologicznego, specjalisty ds. ochrony środowiska w przedsiębiorstwie czy konsultanta strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Biznes i technologia ekologiczna:

  • szef produkcji w przedsiębiorstwie ekologicznym,
  • projektant biznesu ekologicznego,
  • analityk i planista ekonomicznej efektywności inwestycji ekologicznych,
  • kierownik eksploatacji instalacji ekologicznych,
  • planista zamówień publicznych w zakresie instalacji ekologicznych i ochrony środowiska,
  • konsultant strategii rozwoju przedsiębiorstw ekologicznych,
  • specjalista ds. ochrony środowiska.

 

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Biznes i technologia ekologiczna w miastach

Nadchodzące wydarzenia