Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk

Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Bezpieczeństwo wewnętrzne studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne dają studentom możliwość zdobyć wiedzę z zakresu m.in. zagrożeń wynikających ze wspólnej przestrzeni państw, swobody przepływu osób, towarów i usług. Studenci mają także możliwość nauczyć się rozpoznawać zagrożenia i poznać problematykę procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy m.in. w strukturach służb państwowych, jednostkach administracji publicznej czy organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli.

czytaj dalej wszystko o Bezpieczeństwo wewnętrzne - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Bezpieczeństwo wewnętrzne, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów zdanego egzaminu maturalnego. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia jest otwarta dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów licencjackich.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Program studiów zakłada szczególne uwzględnienie problematyki procesów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, zarówno w skali regionalnej i lokalnej, jak i narodowej i globalnej.

Studenci mają również możliwość poznać istotę bezpieczeństwa wewnętrznego, jego uwarunkowania, zasady funkcjonowania oraz podstawy prawne.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Bezpieczeństwo wewnętrzne dają również studentom możliwość zdobycia praktycznych umiejętności, które będą mogli wykorzystać w przyszłej pracy, np. do analizowania zjawisk dotyczących społeczeństwa.

Przykładowe specjalności na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne oferowane przez uczelnie w Gdańsku to: bezpieczeństwo klimatyczne, specjalność wojskowa czy kryminalistyka śledcza.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Bezpieczeństwo wewnętrzne mają przygotować studentów do pracy w strukturach ochrony kraju i tych, które zajmują się jego zagrożeniami. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu m.in. zagrożeń, które wynikają ze wspólnej przestrzeni państw w obszarze społeczno-gospodarczym czy swobody przepływu osób, kapitału i usług.

Studenci mają również możliwość poznać zasady i strategie zarządzania bezpieczeństwem kraju w sytuacjach kryzysowych oraz nauczyć się rozpoznawać różne zagrożenia, np. przestępczość zorganizowaną czy bioterroryzm.

Dzięki możliwości wyboru specjalności, studenci mogą uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami. Zajęcia dotyczą m.in. zagadnień z bezpieczeństwa wewnętrznego w Unii Europejskiej, etyki zawodowej funkcjonariuszy służb państwowych czy psychologii zagrożeń.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE?

Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Bezpieczeństwo wewnętrzne w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Dzięki szerokiej wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego oraz bezpieczeństwa wewnętrznego, absolwenci kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne mogą znaleźć pracę m.in. w służbach państwowych czy w administracji publicznej. W zależności od ukończonej specjalności, mogą również zajmować się np. BHP, zarządzaniem kryzysowym lub pracować w organizacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo obywateli.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne:

 • struktury służb państwowych (Policja, Wojsko Polskie, Straż Pożarna),
 • jednostki administracji publicznej,
 • prywatne firmy zajmujące się bezpieczeństwem,
 • agencje detektywistyczne,
 • agencje ochrony osób i mienia,
 • zespoły reagowania kryzysowego,
 • ośrodki doradcze.

Kierunki ochrona i bezpieczeństwo w Gdańsku

POZOSTAŁE UCZELNIE W GDAŃSKU NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia