Analityka gospodarcza - Gdańsk

Analityka gospodarcza - Gdańsk

Analityka gospodarcza - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Analityka gospodarcza studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Analityka gospodarcza to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym lub online.  Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku analityka gospodarcza w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Analityka gospodarcza dają studentom możliwość zdobycia wiedzy w zakresie ekonomii, finansów oraz zarządzania. Program studiów zakłada również zdobycie przez studentów umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstw oraz ich otoczenia rynkowego, a także pozyskiwania i wykorzystywania informacji.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Analityka gospodarcza dają ich absolwentom możliwość zdobycia pracy m.in. w sektorze bankowym czy ubezpieczeniowym, a także w instytucjach i organizacjach międzynarodowych czy w organizacjach pozarządowych.

 

czytaj dalej wszystko o Analityka gospodarcza - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek ANALITYKA GOSPODARCZA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Analityka gospodarcza stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku analityka gospodarcza

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Analityka gospodarcza, w przypadku studiów I stopnia (licencjackich) wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia (magisterskie), w procesie rekrutacyjnym pod uwagę bierze średnią ważoną ocen ze studiów, ocenę na dyplomie oraz kryterium podobieństwa pomiędzy kierunkiem studiów ukończonym przez kandydata a tym, na który aplikuje.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka gospodarcza:

 • matematyka;
 • fizyka;
 • geografia;
 • język polski;
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka gospodarcza w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA?

Analityka gospodarcza to jeden z kierunków oferowanych przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę z zakresu ekonomii, finansów oraz zarządzania. Mogą także zdobyć umiejętności analizy biznesowej przedsiębiorstw i ich otoczenia rynkowego. Program studiów zakłada również zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania informacji, a także analizy współzależności zjawisk ekonomicznych.

Kierunki studiów takie jak Analityka gospodarcza mają przygotować studentów do pracy np. w sektorze bankowym, dlatego mają oni możliwość uczestniczyć w zajęciach z m.in. analizy statystycznej, statystyki opisowej czy metodyki prowadzenia badań.

Podczas studiów studenci mogą również wziąć brać udział w stażach i kursach związanych z kierunkiem studiów. Na zajęcia zapraszane są osoby związane z biznesem, dzięki czemu studenci mają możliwość zdobyć wiedzę na temat tego, jak zdobyte podczas zajęć informacje przekładane są na pracę w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka gospodarcza możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne
 • studia online.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku Analityka gospodarcza oferowane przez uczelnie w Gdańsku dają studentom możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy w zakresie opisu i analizowania zjawisk ekonomicznych. Program studiów zakłada, że studenci posiadają także wiedzę związaną z prawnymi, gospodarczymi i etycznymi normami struktur ekonomicznych.

Takie kierunki studiów w Gdańsku jak Analityka gospodarcza dają studentom możliwość wyboru specjalności, np. analityk biznesowy, analityk makroekonomiczny.

Podczas studiów studenci uczestniczą m.in. w takich zajęciach jak zarządzanie zasobami ludzkimi, konkurencyjność gospodarek narodowych czy etyka biznesu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA?

Studia na kierunku Analityka gospodarcza trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Analityka gospodarcza w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA GOSPODARCZA

Studia na kierunku Analityka gospodarcza dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w jednostkach administracji publicznej. Mogą również zatrudnić się w sektorze finansowym, np. w banku. Absolwenci mogą również zdecydować się na pracę w firmach konsultingowych czy doradczych, np. na stanowisku analityka biznesowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka gospodarcza:

 • jednostki administracji publicznej,
 • banki,
 • agencje ubezpieczeniowe,
 • firmy konsultingowe i doradcze,
 • urzędy skarbowe.

Kierunki ekonomiczne w Gdańsku

Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia