Zarządzanie - Gdańsk

Zarządzanie - Gdańsk

Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku możesz podjąć na 3 uczelniach publicznych oraz 5 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym), niestacjonarnym oraz online.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku lub 2 lata • 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Akademia Ateneum w Gdańsku

Akademia Ateneum w Gdańsku

Zarządzanie stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Administracja stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku administracja

Pokaż więcej
Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Zarządzanie inżynierskie stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie inżynierskie

Pokaż więcej
Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku historia

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku

Turystyka i rekreacja stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Transport stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku transport

Pokaż więcej

20.06.2022

Zarządzanie studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia można podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym lub online.

Zarządzanie - Gdańsk
Studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

W Gdańsku zarządzanie możesz studiować na 2 uczelniach publicznych - Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku. 

 

Opis kierunku

Zarządzanie to kierunek o interdyscyplinarnym i praktycznym charakterze. Studia te skierowane są w szczególności do tych osób, które zainteresowane są objęciem stanowiska menadżerskiego lub rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Studenci poznają m.in. organizację oraz sposób funkcjonowania polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. W trakcie zajęć uczestnicy rozwijają nie tylko zdolności organizacyjne, ale także kompetencje miękkie.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Zarządzanie należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia wybrane było przez ponad 29 tys. kandydatów.

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacićCeny wahają się od 4000 zł do 5600 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 

Praca po studiach

Specjaliści tej dziedziny, w zależności od wybranej w trakcie nauki specjalizacji, mogą zajmować się np. zarządzaniem zasobami ludzkimi lub przeprowadzaniem audytu. Absolwenci tego kierunku doskonale odnajdą się także na takich stanowiskach jak np.: menadżer, planista, analityk, kierownik projektu, kontroler finansowy, dyrektor ekonomiczny, doradca klienta czy lider zespołu sprzedażowego. Studenci przygotowywani są do poprowadzenia własnego biznesu.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Zarządzanie w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

Kandydaci na zarządzanie w Gdańsku powinni mieć zdolności matematyczne i językowe. Dobrze też, by mieli podstawową wiedzę z zakresu geografii lub wiedzo o społeczeństwie.

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku zarządzanie w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  geografia,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Studenci zarządzania na gdańskich uczelniach poznają podstawowe problemy społeczno-gospodarcze oraz gospodarczo-ekonomiczne, z którymi mierzą się współcześni przedsiębiorcy – zarówno w skali terytorialnej, jak i globalnej. Uczestnicy zajęć uczą się m.in. metod komunikacji w zespole, sposobów zarządzania zasobami ludzkimi, materialnymi, informacyjnymi i finansowymi, a także realizowania strategii biznesowych.

 

Dowiedz się więcej

studia zarządzanie w Gdańsku

studia zarządzanie w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci tego kierunku przygotowani są do kreowania i promowania marki firmy lub produktu. Specjaliści tej dziedziny doskonale rozumieją potrzeby i oczekiwania klientów, dostosowując nowoczesne metody oraz narzędzia do działań marketingowych i biznesowych. Studenci szkolą się do pracy m.in. w mediach, na stanowiskach kierowniczych czy w przedsiębiorstwach i korporacjach.

 

Wiedza

Uczestnicy analizują m.in. psychologiczne, społeczne, ekonomiczne, gospodarcze i prawne czynniki kształtujące strukturę i funkcjonowanie współczesnego rynku gospodarczego. Specjaliści tej dziedziny znają i potrafią wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne w zarządzaniu procesami produkcyjnymi lub nawiązywaniu relacji z klientami. W toku nauki studenci analizują i interpretują najczęstsze problemy przedsiębiorców, szukając skutecznych ich rozwiązań.

Absolwenci tego kierunku bez problemu rozpoznają potrzeby i oczekiwania klientów i dostosowują do nich działania marketingowe. Studenci zarządzania opracowują strategie personale, a także szkolą się w zakresie motywowania zespołu kadrowego. Uczestnicy zajęć poznają tajniki związane m.in. ze statystyką, rachunkowością oraz psychologią sprzedaży. Studenci uczą się prowadzenia przedsiębiorstwa handlowego we współpracy z zagranicą oraz poznają zasady dystrybucji i sprzedaży.

 

Wiedza, którą mają absolwenci zarządzania:

 • rozumieją różnorodne aspekty zarządzania
 • znają i wykorzystują nowoczesne technologie informatyczne
 • analizują, interpretują i rozwiązują najczęstsze problemy przedsiębiorców
 • rozpoznają potrzeby i oczekiwania klientów
 • opracowują strategie personalne
 • motywują zespół kadrowy
 • stosują statystykę, rachunkowość i psychologię sprzedaży
 • znają zasady dystrybucji i sprzedaży

 

Umiejętności

Studenci zarządzania uczą się m.in. tego, jak rozmawiać z pracownikami i jak oceniać ich stosunek do pracy. Absolwenci tego kierunku wdrażają i opracowują systemy kontroli jakościowej w firmie, a także planują, realizują i kontrolują zadania projektowe. Specjaliści tej dziedziny przygotowani są do prowadzeni działalności gospodarczej zarówno w wymiarze państwowym, jak i międzynarodowym.

Uczestnicy zajęć szkolą się w zakresie np. podejmowania decyzji finansowych, inwestowania, zarządzania ryzykiem czy pozyskiwania kapitału. Absolwenci zarządzania potrafią zarządzać dystrybucją i sprzedażą, a także umiejętnie kształtują różnorodne kampanie promocyjne – tworzą plany biznesowe i marketingowe i bez problemu utrzymują relacje handlowe, również na poziomie międzynarodowym.

 

Umiejętności, które mają absolwenci zarządzania:

 • rozmawiają z pracownikami i oceniają ich stosunek do pracy
 • wdrażają i opracowują systemy kontroli jakościowej w firmie
 • planują, realizują i kontrolują zadania projektowe
 • prowadzą działalność gospodarczą w wymiarach państwowym i międzynarodowym
 • podejmują decyzje finansowe związane m.in. z inwestycjami
 • zarządzają ryzykiem, pozyskują kapitał
 • zarządzają dystrybucją i sprzedażą
 • kształtują kampanie handlowe


 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku zarządzanie realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 1,5 roku lub 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym czy online.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych. Studenci stacjonarni mają okazję pracować w profesjonalnych warunkach oraz aktywnie uczestniczyć w życiu uczelnianym.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci bez problemu mogą pogodzić możliwość nauki w szkole wyższej z pracą na pełnym etacie, domowymi obowiązkami lub własnymi zainteresowaniami. Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.


Studia online

Studia online skierowane są do tych studentów, którym zależy na możliwości uczestniczenia w zajęciach podczas podróży lub pobytu w domu. Zdalna nauka zachęcić może te osoby, które prowadzą aktywny i nieregularny tryb życia lub z przyczyn zdrowotnych, zawodowych czy osobistych nie mogą pojawiać się na terenie uczelni.

Studenci online muszą pamiętać o tym, że tryb ten nie oznacza całkowitego porzucenia stacjonarnych spotkań – uczestnicy zajęć muszą odwiedzać mury szkoły np. podczas praktycznych ćwiczeń lub egzaminów.


 

3. Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci poznają najważniejsze aspekty współczesnego zarządzania. Uczestnicy zajęć zapoznawani są np. z administracją, prawem, ekonomią, psychologia, socjologią, finansami oraz marketingiem. Program kierunku zarządzanie przewiduje także praktyczne ćwiczenia i warsztaty, które pomogą studentom rozwinąć cenne kompetencje miękkie. W trakcie nauki przyszli przedsiębiorcy analizują i rozwiązują problemy ekonomiczno-gospodarcze i szkolą się w zakresie np. negocjacji lub perswazji.

 

W programie studiów na kierunku zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia, mikroekonomia
 • statystyka opisowa i ekonomiczna
 • rachunkowość finansowa
 • finanse publiczne
 • system podatkowy w Polsce
 • zarządzanie inwestycjami
 • marketing
 • controlling operacyjny

 

Dowiedz się więcej:

zarządzanie - Uniwersytet Gdański

zarządzanie - Politechnika Gdańska

zarządzanie - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

zarządzanie - Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci zarządzania powinni być pracowici i zorganizowani, w zawodach związanych z przedsiębiorczością niezbędna jest wielozadaniowość czy umiejętność planowania. Kandydaci na ten kierunek muszą doskonale radzić sobie w sytuacjach stresowych i być przygotowani na zmiany. Dobrze, by potrafili pracować w zespole i mieli cechy lidera. Niezwykle cenione są także zdolności językowe – z kolei umiejętności analityczne oraz matematyczne znacznie ułatwią studentom zarządzania zgłębianie zagadnień związanych m.in. ze statystyką czy rachunkowością.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek zarządzanie w Gdańsku:

 • wielozadaniowość, zorganizowanie
 • umiejętność planowania
 • odpowiedzialność, elastyczność
 • radzenie sobie z presją
 • pracowitość, zdolności zarządcze
 • umiejętność pracy w zespole
 • zdolności matematyczne, analityczne
 • zdolności językowe, prezentacyjne
 • otwartość, kreatywność, komunikatywność

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

zarządzanie studia online w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Trójmieście

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Uczelnie w Gdańsku - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Ateneum w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Politechnika Gdańska (Wydział Zarządzania i Ekonomii) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Gdański (Wydział Zarządzania UG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet Morski w Gdyni (Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości UMG) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Program studiów na kierunku zarządzanie w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studenci I stopnia przez 6 semestrów zdobywają cenną wiedzę oraz umiejętności, które umożliwiają im m.in. organizowanie pracy zespołu, zarządzanie projektami czy poprawne prezentowanie się w środowisku biznesowym. Absolwenci studiów I stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata.

Studia II stopnia w Gdańsku na kierunku zarządzanie trwają 1,5 roku lub 2 lata. W tym czasie przyszli specjaliści nie tylko rozwijają swoje kompetencje w określonym obszarze zarządzania, ale także zdobywają cenne doświadczenie zawodowe, które ułatwić im może późniejsze rozpoczęcie kariery przedsiębiorczej.

Zarządzanie w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Absolwenci zarządzania wyróżniają się wyjątkowo rozległą wiedzą oraz uniwersalnymi zdolnościami cenionymi w różnorodnych środowiskach zawodowych. Dzięki temu mogą oni liczyć na zatrudnienie m.in. w: działach kadr, firmach IT, przedsiębiorstwach krajowych i międzynarodowych, korporacjach, firmach konsultingowych czy działach marketingu i sprzedaży.

Ponadto specjaliści tej dziedziny, w zależności od przebytej ścieżki specjalizacyjnej, doskonale odnajdą się np. w: organach administracji publicznej, polityce, branży turystycznej czy organizacji sektora publicznego.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zarządzanie:

 • małe, średnie przedsiębiorstwa
 • agencje reklamowe
 • firmy public relations
 • biura marketingu
 • biznes turystyczny
 • polityka
 • administracja publiczna
 • własna działalność gospodarcza

 

Absolwenci zarządzania przygotowani są do prowadzenia działalności gospodarczej – specjaliści tej dziedziny zostają wyposażeni w kompetencje niezbędne do prawidłowego założenia firmy oraz wypromowania marki produktu. Ponadto studenci tego kierunku szkoleni są w zakresie m.in. koordynowania pracy zespołu, zarządzania projektami i finansami podmiotu gospodarczego czy prowadzenia działań doradczych,

 

Absolwent kierunku zarządzanie może starać się o pracę na stanowiskach takich jak:

 • dyrektor, kierownik działu, prezes
 • team leader, menedżer
 • założyciel własnej działalności gospodarczej
 • doradca finansowy, ubezpieczeniowy, turystyczny, edukacyjny
 • pracownik administracji samorządowej lub organizacjach non-profit
 • menedżer projektów informatycznych
 • analityk i projektant systemów informatycznych

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Gdańsku?

Zarządzanie studia w Gdańsku - uczelnie 2022/2023:

Zarządzanie w Gdańsku

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Pozostałe uczelnie w Gdańsku na których jest kierunek ZARZĄDZANIE

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia