Fizyka techniczna - Gdańsk

Fizyka techniczna - Gdańsk

Fizyka techniczna - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

24.11.2022

Fizyka techniczna studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Fizyka techniczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku fizyka techniczna w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Fizyka techniczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i techniki, informatyki stosowanej, programowania czy matematyki.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Fizyka techniczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych czy firmach wytwarzających nowoczesne urządzenia pomiarowe.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek FIZYKA TECHNICZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Fizyka techniczna, w przypadku studiów I stopnia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie, średnią ocen na dyplomie, a także kryterium podobieństwa z ukończonym przez kandydata kierunkiem studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Fizyka techniczna:

 • matematyka,
 • informatyka,
 • fizyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka techniczna w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Fizyka techniczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu fizyki i techniki, w tym m.in. matematyki wyższej, fizyki doświadczalnej i teoretycznej, programowania czy informatyki stosowanej.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Fizyka techniczna dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Fizyka techniczna umożliwiają studentom m.in. umiejętności analizy i rozwiązywania problemów naukowych i technicznych przy użyciu metod analitycznych, symulacyjnych, eksperymentalnych oraz numerycznych. Program studiów zakłada także, że studenci nauczą się efektywnie wykorzystywać współczesną aparaturę pomiarową, techniki obliczeniowe oraz systemy diagnozowania i przetwarzania informacji.

Studenci kierunku Fizyka techniczna mogą nauczyć się też, jak opisywać i modelować zjawiska fizyczne oraz jak projektować i budować proste urządzenie, stanowisko pomiarowe oraz przyrząd pomiarowy.

W zależności od wybranej specjalności, studenci mogą np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi fizyki jądrowej, energetyki geotermalnej i pomp ciepła czy zapoznania się z metodami komputerowego modelowania zjawisk fizycznych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Fizyka techniczna: wstęp do modelowania zjawisk fizycznych, laboratorium drgań i zjawisk falowych, metody eksploracji danych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Studia na kierunku Fizyka techniczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Fizyka techniczna w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA

Studia na kierunku Fizyka techniczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach, ośrodkach naukowo-badawczych, firmach wytwarzających nowoczesne urządzenia pomiarowe, przedsiębiorstwach projektujących i instalujących systemy fotowoltaiczne i farmy wiatrowe. Mogą też znaleźć zatrudnienie w branży energetycznej, w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania czy usługami informatycznymi.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizyka techniczna:

 • laboratoria,
 • ośrodki naukowo-badawcze,
 • firmy wytwarzające nowoczesne urządzenia pomiarowe,
 • przedsiębiorstwa projektujące i instalujące systemy fotowoltaikę i farmy wiatrowe,
 • branża energetyczna,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem i rozwojem oprogramowania,
 • usługi informatyczne.

Popularne kierunki fizyczne w Gdańsku

Kierunki fizyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia