Fizyka techniczna - Łódź

Fizyka techniczna - Łódź

Fizyka techniczna - Łódź

Studia w Łodzi

fizyka techniczna

Odkryj kierunek fizyka techniczna w Łodzi i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku Fizyka techniczna w Łodzi to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Łódzkiej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek fizyka techniczna w Łodzi?

Studia fizyczne w Łodzi na kierunku fizyka techniczne wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów, którzy żywo interesują się naukami ścisłymi. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto zadbać o wysokie wyniki z egzaminów maturalnych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka techniczna najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • matematyka
 • język obcy
 • fizyka
 • chemia
 • biologia
 • informatyka

 

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe najlepiej na poziomie rozszerzonym. Do wyboru masz matematykę, język obcy nowożytny, chemię, fizykę, biologię, informatykę. Warto sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna w Łodzi

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

FIZYKA TECHNICZNA ŁÓDŹ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
30
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Zobacz, co wybierają inni

Gdzie studiować na kierunku Fizyka techniczna w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna w Łodzi

 • Politechnika Łódzka

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

 
 

Popularne kierunki fizyczne w Łodzi

Kierunki fizyczne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Arkadiusz Piekara stwierdził: „Fizyka jest fundamentem wszystkich nauk przyrodniczych i technicznych. Przestańmy mówić o praktycznych „zastosowaniach” fizyki. Fizyka bowiem nie „znajduje” zastosowania w technice, fizyka stworzyła technikę, jest jej źródłem i istotą. I fizyka ciągle tworzy nowe techniki”. Studia w Łodzi na kierunku fizyka techniczna gwarantują zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia, przede wszystkim zapoznanie się z metodami symulacji komputerowych i modelowania zjawisk fizycznych.

Interesuje Cię fizyka komputerowa? Optyka i optoelektronika wydają się bardzo fascynujące? Chcesz zajmować się technologią światłowodową? Przedmioty ścisłe nie sprawiają Ci problemów? Masz analityczny umysł i zdolność logicznego myślenia? Studia fizyczne w zakresie fizyki technicznej są właśnie dla Ciebie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Program studiów i przedmioty

Uczelnie w Łodzi starają się zapewnić najwyższy poziom kształcenia w zakresie kierunków technicznych, medycznych, humanistycznych i artystycznych.

 

W programie studiów na kierunku fizyka techniczna znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • algebra z geometrią analityczną 
 • podstawy programowania
 • optyka geometryczna i fizjologiczna
 • metody analizy danych doświadczalnych
 • metody numeryczne fizyki komputerowej
 • fizyka ciała stałego
 • elektronika i elektrotechnika w badaniach fizycznych
 • metody matematyczne w fizyce
 • podstawy zarządzania projektami
 • wybrane zagadnienia fizyki molekularnej
 • i wiele innych

 

Ile trwają studia na kierunku Fizyka techniczna w Łodzi?

Studia na kierunku Fizyka techniczna w Łodzi, w zależności od wybranego stopnia trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Kierunki studiów w Łodzi takie jak fizyka techniczna dają bardzo wiele możliwości pracy i osobistego rozwoju. Studenci przygotowani są przede wszystkim do pracy w przedsiębiorstwach rozwijających technologie informatyczne, optoelektroniczne i medyczne. Absolwenci odnajdują się w:

 • branży IT
 • laboratoriach przemysłowych lub badawczych
 • branży healthcare
 • przemyśle optoelektronicznym i telekomunikacyjnym
 • placówkach edukacyjnych

 

Abiturienci zatrudniani są jako inżynierowie w przemyśle i w firmach prywatnych sektora nowoczesnych technologii, zatrudniani są także w szeroko rozumianym sektorze informatycznym, w bankowości, w innych sektorach gospodarki, które wymagają jakościowej i ilościowej analizy danych oraz modelowania procesów.

21 Uczelni w Łodzi

Może zadajesz sobie pytanie, czy Łódź jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do naszego miasta, wybierając wśród sześciu publicznych i piętnastu niepublicznych uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują łódzkie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Łodzi

 #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Co zdawać na maturze

Komentarze (0)