Fizyka techniczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Fizyka techniczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Fizyka techniczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

fizyka techniczna

Odkryj fizykę techniczną w Gdańsku i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Fizyka techniczna studia Gdańsk, Gdynia, Sopot (Trójmiasto)

Studia na kierunku fizyka techniczna w Trójmieście to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Gdańskiej w trybie stacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Fizyka techniczna - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek fizyka techniczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Jednostka prowadząca

Fizyka techniczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku fizyka techniczna

Jakie wymagania przy rekrutacji na kierunek fizyka techniczna w Gdańsku?

Wszyscy kandydaci na kierunek fizyka techniczna w Gdańsku będą musieli zdać egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Dużym atutem będą także osiągnięcia z olimpiad i konkursów naukowych z obszaru nauk ścisłych.

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizyka techniczna w Trójmieście najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 07.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 11.05.2021
do 14.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 05.07.2021
do 14.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku fizyka techniczna w Gdańsku | gdyni | sopocie

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Przedmioty:

fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FIZYKA TECHNICZNA GDAŃSK | GDYNIA | SOPOT STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek fizyka techniczna na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska stac. I stopnia:
61,04
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku fizyka techniczna w Trójmieście?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek fizyka techniczna w Trójmieście:

czytaj dalej uczelnie w Trójmieście

Kierunki fizyczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Fizyka jest jedną z nauk przyrodniczych, która znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach nauki i w różnorodnych gałęziach przemysłu. Techniki oraz metody badawcze powyższej dyscypliny, na szeroką skalę wykorzystuje szeroko pojęta branża techniczna oraz sektor nowoczesnych technologii.

Jako że obszar ten nieustannie się rozwija, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wszechstronne przygotowanie fizyczne i techniczne. Kierunek fizyka techniczna w Gdańsku łączy te dwa zagadnienia, dzięki czemu jego absolwenci zyskują stabilną pozycję zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy.

Osoby, które zdecydują się aplikować na studia inżynierskie powinny spełnić kilka istotnych warunków. Najważniejszą kwestia jest zainteresowanie naukami matematycznymi, fizycznym i technicznym. Jeżeli dodatkowo posiadasz zdolność analitycznego myślenia oraz niebanalne pomysły, to kierunek fizyka techniczna w Gdańsku powinien być twoim wyborem.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku fizyka techniczna możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku fizyka techniczna w Trójmieście realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku.

Uczelnie w Trójmieście umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Studia w Gdańsku cieszą się dużą popularnością i zainteresowaniem studentów, dlatego też gdańskie uczelnie stale poszerzają swoją ofertę kształcenia i wprowadzają do niej nowe, interesujące kierunki. Jednym z nich jest fizyka techniczna, którą możesz realizować na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.

Program nauczania na kierunku fizyka techniczna oscyluje wokół nauk matematycznych, fizycznych i technicznych, dzięki czemu studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie i przygotowanie zawodowe. W siatce zajęć przewidziano wiele interesujących i rozwijających przedmiotów, takich jak:

 • fizyka statystyczna
 • fizyka atomu
 • układy elektroniczne
 • elektrodynamika
 • technika laserowa
 • biofizyka

 

Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci rozwiną także cenne umiejętności praktyczne, między innymi: zdolność tworzenia rysunku technicznego, programowania czy obsługi specjalistycznej aparatury badawczej. Ponadto, w trakcie studiów będziesz musiał dokonać wyboru specjalizacji, która będzie najbardziej dopasowana do twoich potrzeb, zainteresowań i planów zabawowych. Dokładną i aktualną listę bloków specjalizacyjnych znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku Fizyka techniczna w Trójmieście

Studia na kierunku kryminologia w Trójmieście, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA TECHNICZNA?

Kierunki studiów w Gdańsku kształcą specjalistów z obszaru różnorodnych dziedzin, którzy szybko znajdują ciekawą i rozwijającą pracę, dopasowaną do ich kompetencji. Podobnie jest z absolwentami kierunku fizyka techniczna, którzy mają wiele możliwości rozwoju zawodowego.

Przede wszystkim, po ukończeniu studiów będziesz kompleksowo przygotowany do pracy w specjalistycznych laboratoriach i ośrodkach naukowo-badawczych, gdzie wykorzystasz swoją wszechstronną wiedzę i kwalifikacje.

Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik branży energetycznej i form projektujących oraz produkujących turbiny parowe. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z prężnie działającym sektorem IT. Absolwenci często decydują się na pracę w firmach:

 • konsultingowych
 • doradczych
 • produkcyjnych

 

Interesującą alternatywą jest także założenie własnej działalności gospodarczej, a także kontynuowanie nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych.

Komentarze (0)