Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wrocław

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wrocław

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w mieście Wrocławiu możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Wrocławski

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne

Specjalności na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo

01.02.2024

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo studia Wrocław - 2024 | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - Wrocław
Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w mieście Wrocławiu
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dają możliwość zdobycia wiedzy z zakresu komunikacji medialnej, zarządzania i przekazywania informacji czy analizy informacji z różnych źródeł. Studenci uczą się także organizacji i zarządzania biblioteką oraz poznają podstawy Internetowych baz danych i zintegrowanych systemów bibliotecznych.

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek, który daje ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w centrach informacji, wydawnictwach czy biblitotekach. Osoby po tym kierunku mogą pracować jako menadżer informacji, broker, a także biblioterapeuta.

 

Uczelnie

Studia we Wrocławiu 2024/2025 na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Wrocławskim (Wydział Filologiczny UWR).

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia we Wrocławiu na kierunek Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia skierowana jest do osób posiadających dyplom ukończenia studiów. Pod uwagę brana jest ocena na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO?

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe we Wrocławiu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu m.in. komunikaci medialnej, zarządzania i przekazywania informacji we współczesnym świecie.

Program studiów zakłada, że studenci zdobędą umiejętności i wiedzę związane z wykorzystywaniem nowych technologii w procesach informacyjnych i komunikacyjnych, a także nauczą się wyszukiwać, selekcjonować oraz analizować informacje z wielu źródeł. Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo umożliwiają studentom zdobycie m.in. umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania oraz analizy informacji, które pochodzą z wielu źródeł na potrzeby różnych odbiorców. Wiedza, którą można zdobyć na tym kierunku, dotyczy także kultury, logiki czy naukoznawstwa.

Studenci tego kierunku mają też możliwość zdobycia kwalifikacji pedagogicznych, które uprawniają do pracy w bibliotekach wszystkich typów szkół i bibliotekach pedagogicznych.

Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę i umiętności dotyczące m.in. historii kultury książki, komunikacji społecznej, baz danych w Internecie czy współczesnej bibliologii.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie we Wrocławiu na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo: organizacja i zarządzanie biblioteką, zintegrowane systemy biblioteczne, rynek informacji elektronicznej.

 

Uczelnie w mieście Wrocławiu - kierunek informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Wrocławski (Wydział Filologiczny UWr) stacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO?

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w mieście Wrocławiu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMACJA NAUKOWA I BIBLIOTEKOZNAWSTWO

Studia na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w centrach informacji, np. biznesowej, prawnej, medycznej, turystycznej czy bibliograficznej, a także w wydawnictwach, księgarniach czy mediatekach. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie również w bibliotekach naukowych, publicznych i szkolnych, domach kultury czy jako biblioterapeuci, brokerzy czy menadżerowie informacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo:

 • centra informacji (biznesowej, prawnej, medycznej, turystycznej, bibliograficznej),
 • wydawnictwa,
 • księgarnie,
 • mediateki,
 • biblioteki naukowe, publiczne i szkolne,
 • domy kultury,
 • biblioterapeuta,
 • broker,
 • menadżer informacji.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Wrocław studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo w mieście Wrocławiu

Popularne kierunki humanistyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia