Finanse publiczne i podatki

Finanse publiczne i podatki

Finanse publiczne i podatki

Studia w Warszawie

finanse publiczne i podatki

Odkryj studia finanse publiczne i podatki w Warszawie i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Finanse publiczne i podatki studia Warszawa - specjalność / ścieżka kształcenia

Podatki to jeden z tych obszarów, który niejednego obywatela przyprawia o zawroty głowy. To one jednak przyczyniają się w dużej mierze do sprawnego funkcjonowania gospodarki. Podatki stanowią także swoisty łącznik sektora publicznego, jak i prywatnego. Dziś obserwujemy także nieustanne zapotrzebowanie na specjalistów, którzy będą posiadali rozbudowaną wiedzę na temat podatków.

Dlatego też propozycja kształcenia jaką są finanse publiczne i podatki znalazła się w ofercie warszawskich ośrodków akademickich. W programie dydaktycznym można odnaleźć między innymi przedmioty takie jak: rachunkowość budżetowa, podatek VAT, prawo celne, statystykę matematyczną, czy finanse publiczne. Warto podkreślić, że wiedza przyszłych finansistów powinna być wyjątkowo rozbudowana. Będą oni rozwijać zatem kompetencje także z zakresu prawa, czy nawet administracji.

Finanse publiczne i podatki to jedna z tych propozycji kształcenia, która sprawia, że abiturienci nie powinni obawiać się o swoje zatrudnienie. Czekać na nich będą banki, które zajmują się realizacją usług sektora publicznego. Poza tym mogą oni pracować we wszelkich instytucjach finansowych na stanowiskach chociażby takich jak analityk bankowości detalicznej.

Zobacz, na jakich uczelniach w Warszawie jest specjalność / ścieżka kształcenia Finanse publiczne i podatki

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Finanse i rachunkowość stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku finanse i rachunkowość

Program studiów i przedmioty

Studenci finansów publicznych i podatków zdobywają wiedzę na temat m.in. współzależności występujących między sektorem publicznym i prywatnym na polskim rynku gospodarczym – w programie tej ścieżki kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone np. funkcji podatków jako łącznika tych dwóch sektorów, a także strukturze współczesnego systemu podatkowego i przepisom prawa gospodarczego i podatkowego.

Studia na finansach publicznych i podatkach pozwalają studentom rozwinąć cenne umiejętności związane np. z przeprowadzaniem analiz ekonomicznych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych, ekonometrycznych czy metod matematycznych. Ponadto absolwenci tej ścieżki kształcenia są przygotowani również m.in. do: prowadzenia działalności gospodarczej; koordynowania systemu podatkowego czy zarządzania budżetowaniem przedsiębiorstwa.

W programie studiów na finansach publicznych i podatkach znajdziesz takie przedmioty, jak np.:

 • Finanse publiczne
 • Administracja skarbowa, doradztwo wraz z etyką
 • Postępowanie podatkowe, administracyjne i sądowe
 • Prawo celne, dewizowe i KKS
 • Ogólne materialne prawo podatkowe
 • Podstawy rachunkowości
 • Podatek VAT (ACCA)
 • Podatki sektorowe i lokalne
 • Analiza podatkowa i kazusy

 

Praca po studiach

Studia w Warszawie, które związane są z tą ścieżką kształcenia, przygotowują absolwentów do podjęcia pracy na stanowiskach wymagających znajomości m.in.: sposobu działania podmiotów prywatnych i publicznych; wpływu podatków i wydatków publicznych na kształtowanie się rynku gospodarczego i finansowego w państwie; metod zarządzania i analizowania danych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

Absolwent finansów publicznych i podatków jest przygotowany do pracy zarówno w prywatnym, jak i publicznym sektorze. Działania specjalistów w tym zakresie stanowią istotne wsparcie dla podejmowania decyzji operacyjnych przez podmioty prywatne i publiczne. Osoby, które ukończyły finanse publiczne i podatki, mogą liczyć na zatrudnienie na stanowiskach np. doradczych, analitycznych, kierowniczych, urzędniczych eksperckich lub związanych z kontrolingiem czy podatkami.

Absolwent finansów publicznych i podatków może szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.:

 • działy finansowe przedsiębiorstw i instytucji publicznych
 • korporacje międzynarodowe
 • firmy konsultingowe
 • firmy świadczące usługi finansowe
 • firmy pośrednictwa ubezpieczeniowego
 • towarzystwa ubezpieczeniowe
 • firmy zajmujące się doradztwem biznesowym
 • banki, instytucje kredytowe
 • własna działalność gospodarcza

 

Na jakim kierunku

Finanse publiczne i podatki to ścieżka kształcenia, którą w Warszawie można studiować w ramach kierunku finanse i rachunkowość.

 

Finanse i rachunkowość studia w Warszawie

W trakcie nauki studenci finansów i rachunkowości starają się zrozumieć m.in. przyczyny i skutki występowania różnorodnych zjawisk i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych; strukturę systemu podatkowego w Polsce i na świecie; sposób efektywnego zarządzania finansami przedsiębiorstwa lub inwestycjami. Uczestnicy zajęć poznają np. polskie i unijne regulacje prawa bilansowego i podatkowego, a także poszczególne etapy procedur opodatkowania oraz ubezpieczeń społecznych.

Absolwenci finansów i rachunkowości zatrudniani są zarówno na krajowym, jak i europejskim rynku pracy. Specjaliści tej dziedziny mogą liczyć na zatrudnienie m.in. w: działach księgowości przedsiębiorstw, bankach i instytucjach finansowych, firmach ubezpieczeniowych lub konsultingowych czy doradztwie finansowym. Finansiści mają też kompetencje, które ułatwią im rozpoczęcie i poprowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Dowiedz się więcej: finanse i rachunkowość studia w Warszawie

 

Zobacz także:

rekrutacja na studia

rekrutacja na studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

Komentarze (0)