Studia pedagogiczne Gorzów Wielkopolski

Studia pedagogiczne Gorzów Wielkopolski

Studia pedagogiczne Gorzów Wielkopolski | woj. lubuskie

Studia pedagogiczne to studia dla osób cierpliwych, konsekwentnie dążących do celu i czerpiących siłę i motywację z potrzeby pomocy ludziom. A takie studia można znaleźć w Gorzowie Wielkopolskim. Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie do prowadzenia działalności oświatowej, terapeutycznej, resocjalizacyjnej i organizacyjnej.

A jakie zagadnienia zgłębiają studenci? Edukację zdrowotną, pedagogikę czasu wolnego, terapię środowiska rodzinnego, podstawy resocjalizacji, profilaktykę niedostosowania społecznego, edukację artystyczną z metodyką i wiele więcej, a wszystko po to, by jak najlepiej udzielać pomocy tym, którzy jej potrzebują. Czy wszechstronna wiedza wystarczy, by sprawdzić się w zawodzie pedagoga?

Potrzebna jest jeszcze wrażliwość, oddanie sprawie oraz poczucie misji, którą wypełnia się z powołania i chęci niesienia pomocy. W XXI wieku, czyli czasach, w których niemal wszyscy żyją w nieustającym pośpiechu, praca wykwalifikowanego pedagoga zdaje się być bardzo ważna i praktycznie niezbędna. W każdej społeczności występują osoby mające kłopot z przystosowaniem się do życia wśród innych, bądź najmłodsi, których wychowanie i rozwój należy monitorować i naprowadzać na dobre tory.

Studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim realizowane są na Akademii im. Jakuba z Paradyża, która oferuje studentom kierunku możliwość uzyskania dyplomu we współpracy z Brandenburgische Technische Universitat w niemieckim Cottbus, czyli Chociebużu. A co po ukończeniu nauki? Absolwenci przygotowani są do pracy w szkolnictwie, placówkach oświatowo- wychowawczych, czy ośrodkach pomocy społecznej. Jeśli jesteś osobą empatyczną, wrażliwą i czujesz w sobie chęć pomagania innym, to zdobądź do tego potrzebną wiedzę i umiejętności. Przeczytaj co oferują studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim

Kandydaci na studia, zdający tzw. nową maturę, muszą najmocniej przyłożyć się do języków: polskiego i obcego, gdyż właśnie te przedmioty, przede wszystkim, brane są pod uwagę w procesie rekrutacji. Dodatkowym przedmiotem, który można obrać na egzaminie maturalnym jest historia, wiedza o społeczeństwie, czy biologia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach pedagogicznych w Gorzowie Wielkopolskim

Studia pedagogiczne w Gorzowie Wielkopolskim dają możliwość poznania wielu zagadnień, niezbędnych do wykonywania pracy pedagoga. Kończący naukę posiadają głęboką wiedzę z zakresu terapii środowiska rodzinnego, zaburzeń rozwojowych dzieci, pracy socjalnej z metodyką asystenta rodziny, promocji zdrowia, kształcenia zintegrowanego w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej, czy resocjalizacji.

Absolwenci studiów pedagogicznych przygotowani są do pracy na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, potrzebujących różnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, czy terapeutycznego. Konkretna ścieżka zawodowa uzależniona jest od specjalności, w której kształcono się podczas studiów. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w charakterze nauczyciela: w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, bądź innych placówkach zajmujących się pracą nad wychowaniem dziecka.

Innymi miejscami pracy pedagogów mogą być ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, bursy, internaty, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, świetlice terapeutyczne, fundacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, firmy usług edukacyjnych.

Czy to wszystko? Zdecydowanie nie. Do listy potencjalnych miejsc pracy dla pedagogów należy dodać jeszcze schroniska dla nieletnich, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, placówki resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży, poradniach.

STUDIA PEDAGOGICZNE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM - PODYPLOMOWE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


AKADEMIA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Humanistyczny:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia. Specjalności: Pedagogika terapeutyczna z animaloterapią lub z asystentem rodziny, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z asystentem rodziny lub z promocją zdrowia, Pedagogika wczesnoszkolna z promocją zdrowia lub z pedagogiką przedszkolną.  

dowiedz się więcej 

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)