Studia pedagogiczne Białystok

Studia pedagogiczne Białystok

Studia pedagogiczne Białystok

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Białymstoku

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

03.05.2022

Studia pedagogiczne Białystok | woj. podlaskie

Studia pedagogiczne w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia pedagogiczne Białystok
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia, studia jednolite magisterskie
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia), 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia pedagogiczne w Białymstoku rozpocznie się 4 maja 2022 r. i potrwa do 16 września 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Białymstoku

Studia pedagogiczne w Białymstoku to kierunki, które tworzą różnorodną przestrzeń kształcenia, ale nakierowaną na pozyskanie wiedzy dotyczącej człowieka, jego wychowania, kształcenia, rozwoju, jak również problemów, z jakimi może mierzyć się w każdym wieku. W tym obszarze funkcjonują kierunki, dzięki którym możliwe jest pozyskanie umiejętności obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, analizowania motywów ludzkiego zachowania oraz projektowania strategii działań pedagogicznych.

 

Najpopularniejsze kierunki pedagogiczne w Białymstoku: Pedagogika, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika specjalna.

 

Praca po studiach pedagogicznych

Absolwenci studiów pedagogicznych odnajdują się w pracy między innymi w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, zakładach karnych, instytucjach kultury, instytucjach pomocy społecznej, przedszkolach i szkołach podstawowych.

 

Zarobki

Średnie zarobki w Białymstoku na popularnych stanowiskach wymagających przygotowania pedagogicznego wahają się od 2800 zł do 5500 zł brutto (wysokość wynagrodzenia uzależniona jest od stanowiska, miejsca i stażu pracy, miejscowości).

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia pedagogiczne w Białymstoku w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: język polski, język obcy, historia, matematyka, wiedza o społeczeństwie, biologia, geografia.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od kierunku, uczelni oraz trybu studiów.

 

STUDIA PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Logopedia z fonoaudiologią stacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne II stopnia
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika resocjalizacyjna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika specjalna stacjonarne, niestacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Kierunki pedagogiczne:

LOGOPEDIA Z FONOAUDIOLOGIĄ

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Białymstoku

Kandydaci na studia, przystępujący do matury, powinni najmocniej przyłożyć się do przedmiotów humanistycznych oraz języków. Mogą to być: język polski, język obcy, historia czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU

STUDIA PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Białymstoku?

W każdej społeczności możemy spotkać tych, którzy potrzebują wsparcia do ułożenia sobie relacji ze światem i samym sobą. Potrzebują pomocnej dłoni w procesie rozwoju. Wyciągną ją do nich pedagodzy, ale zanim to uczynią muszą się do tego mocno przygotować.

Studia pedagogiczne w Białymstoku to oferta kształcenia skierowana do osób, czujących powołanie do pracy z ludźmi. To szereg przedmiotów i zajęć mający na celu przygotowanie ich do jak najlepszego wypełniania niełatwej roli.

Studia pedagogiczne w Białymstoku przekazują wiedzę, ale także uwrażliwiają na drugiego człowieka. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: Podstawy metodologii nauk społecznych, Socjologia wychowania, Psychologia rozwojowa, Andragogika, czy Podstawy prawa wykroczeń.

Ale oprócz wszechstronnej wiedzy potrzeba czegoś więcej. Emocji. Nauka na studiach pedagogicznych wzbogaca o umiejętności projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów terapeutycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. Jeśli czujesz potrzebę wspierania innych i jesteś zdecydowany na podjęcie wymagającego zawodu, to zapoznaj się z ofertą jaka czeka na Ciebie na studiach pedagogicznych w Białymstoku.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Białymstoku

Studia pedagogiczne w Białymstoku to najlepsza okazja do zgłębienia wielu dziedzin, stanowiących fundament przygotowania do pracy pedagoga. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, socjoterapii, czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wybór konkretnej ścieżki zawodowej uzależniony jest od tego, jaką specjalność się ukończyło.

Absolwent studiów pedagogicznych w Białymstoku może znaleźć zatrudnienie w charakterze nauczyciela: na przykład w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, bądź innych placówkach zajmujących się pracą nad wychowaniem dziecka. Innymi miejscami pracy pedagogów mogą być ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, internaty, fundacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, bursy, świetlice terapeutyczne, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, firmy usług edukacyjnych.

Czy to koniec listy miejsc, w których sprawdzą się wykwalifikowani pedagodzy? Zdecydowanie nie. Znajdują się na niej także schroniska dla nieletnich, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, placówki resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży, poradnie.

POPULARNE KIERUNKI W BIAŁYMSTOKU POLECANE DLA CIEBIE

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

  • Pedagogika. Specjalności: Animacja kultury z arteterapią, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja medialna, Edukacja wizualna, Opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika regionalna i międzykulturowa, Menedżer oświaty;
  • Praca socjalna.

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje także program studiów podyplomowych, na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Socjoterapia, Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

dowiedz się więcej 

 


NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Kierunki studiów:

  • Pedagogika. Specjalności: Resocjalizacja, Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika bezpieczeństwa;
  • Praca socjalna.

Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, na kierunkach: Terapia zajęciowa, Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Organizacja i zarządzanie oświatą, Asystent rodziny, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Resocjalizacja, Oligofrenopedagogika, Wychowanie do życia w rodzinie, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja dla bezpieczeństwa, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować