Studia pedagogiczne Białystok

Studia pedagogiczne Białystok

Studia pedagogiczne Białystok

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Białymstoku

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne Białystok | woj. podlaskie

Studia pedagogiczne w Białymstoku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

POPULARNE KIERUNKI W BIAŁYMSTOKU POLECANE DLA CIEBIE

zobacz, na jakich uczelniach w Białymstoku są Studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU

SORTOWANIE:

Niestety, nic nie znaleziono

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Białymstoku

Kandydaci na studia, przystępujący do matury, powinni najmocniej przyłożyć się do przedmiotów humanistycznych oraz języków. Mogą to być: język polski, język obcy, historia czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

STUDIA PEDAGOGICZNE W BIAŁYMSTOKU - PODYPLOMOWE

N
O
P
S
T
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Białymstoku?

W każdej społeczności możemy spotkać tych, którzy potrzebują wsparcia do ułożenia sobie relacji ze światem i samym sobą. Potrzebują pomocnej dłoni w procesie rozwoju. Wyciągną ją do nich pedagodzy, ale zanim to uczynią muszą się do tego mocno przygotować.

Studia pedagogiczne w Białymstoku to oferta kształcenia skierowana do osób, czujących powołanie do pracy z ludźmi. To szereg przedmiotów i zajęć mający na celu przygotowanie ich do jak najlepszego wypełniania niełatwej roli.

Studia pedagogiczne w Białymstoku przekazują wiedzę, ale także uwrażliwiają na drugiego człowieka. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: Podstawy metodologii nauk społecznych, Socjologia wychowania, Psychologia rozwojowa, Andragogika, czy Podstawy prawa wykroczeń.

Ale oprócz wszechstronnej wiedzy potrzeba czegoś więcej. Emocji. Nauka na studiach pedagogicznych wzbogaca o umiejętności projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowanie oraz rozwiązywanie problemów terapeutycznych, socjalizacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych. Jeśli czujesz potrzebę wspierania innych i jesteś zdecydowany na podjęcie wymagającego zawodu, to zapoznaj się z ofertą jaka czeka na Ciebie na studiach pedagogicznych w Białymstoku.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Białymstoku

Studia pedagogiczne w Białymstoku to najlepsza okazja do zgłębienia wielu dziedzin, stanowiących fundament przygotowania do pracy pedagoga. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, resocjalizacji, socjoterapii, czy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wybór konkretnej ścieżki zawodowej uzależniony jest od tego, jaką specjalność się ukończyło.

Absolwent studiów pedagogicznych w Białymstoku może znaleźć zatrudnienie w charakterze nauczyciela: na przykład w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, bądź innych placówkach zajmujących się pracą nad wychowaniem dziecka. Innymi miejscami pracy pedagogów mogą być ośrodki opiekuńczo- wychowawcze, internaty, fundacje działające na rzecz dzieci i młodzieży, pogotowia opiekuńcze, świetlice szkolne, bursy, świetlice terapeutyczne, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia, firmy usług edukacyjnych.

Czy to koniec listy miejsc, w których sprawdzą się wykwalifikowani pedagodzy? Zdecydowanie nie. Znajdują się na niej także schroniska dla nieletnich, ośrodki pomocy społecznej, placówki służby zdrowia, placówki resocjalizacyjne dla dzieci i młodzieży, poradnie.

POZOSTAŁE UCZELNIE W BIAŁYMSTOKU NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiki i Psychologii:

  • Pedagogika. Specjalności: Animacja kultury z arteterapią, Edukacja dla bezpieczeństwa, Edukacja medialna, Edukacja wizualna, Opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika regionalna i międzykulturowa, Menedżer oświaty;
  • Praca socjalna.

Wydział Pedagogiki i Psychologii oferuje także program studiów podyplomowych, na kierunkach: Oligofrenopedagogika, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w systemie edukacji integracyjnej i włączającej, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Terapia pedagogiczna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna, Socjoterapia, Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu.

dowiedz się więcej 

 


NIEPAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA W BIAŁYMSTOKU STUDIA PEDAGOGICZNE

Kierunki studiów:

  • Pedagogika. Specjalności: Resocjalizacja, Wychowanie obronne z problematyką przestępczości, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika bezpieczeństwa;
  • Praca socjalna.

Uczelnia oferuje również studia podyplomowe, na kierunkach: Terapia zajęciowa, Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Organizacja i zarządzanie oświatą, Asystent rodziny, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Resocjalizacja, Oligofrenopedagogika, Wychowanie do życia w rodzinie, Pedagogika przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja dla bezpieczeństwa, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)