Studia pedagogiczne Olsztyn

Studia pedagogiczne Olsztyn

Studia pedagogiczne Olsztyn

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia pedagogiczne w Olsztynie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PEDAGOGICZNE W OLSZTYNIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stacjonarne I stopnia, II stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkola stacjonarne jednolite
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika specjalna stacjonarne, niestacjonarne II stopnia, jednolite
Pedagogika wczesnej edukacji stacjonarne II stopnia
Teologia stacjonarne jednolite

Zobacz, na jakich uczelniach w Olsztynie są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W OLSZTYNIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Olsztynie

Jeśli chcesz zostać słuchaczem studiów pedagogicznych w Olsztynie, to koniecznie przyłóż się do nauki przedmiotów humanistycznych. Podczas procesu rekrutacji, do najważniejszych przedmiotów na świadectwie będą należeć: język polski, język obcy, historia, czy też wiedza o społeczeństwie. Dobry pedagog powinien być osobą otwartą na różne dziedziny i rodzaje wiedzy, zatem warto mieć taki przedmiot dodatkowy, w którym będziesz bardzo dobrze obeznany.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Olsztynie

Studia pedagogiczne to niezwykle istotny obszar kształcenia, ponieważ skupia się na człowieku oraz różnorodnych aspektach jego wychowania i rozwoju. Nietrudno zauważyć, że przestrzeń zagadnień rozszerza się, a wraz z tym powiększa się ilość zawodów oraz miejsc pracy dla absolwentów.

Ktoś mógłby powiedzieć, że skoro w ramach studiów pedagogicznych w centrum uwagi jest człowiek to nie są to studia najłatwiejsze i trudno je zrealizować w formie niestacjonarnej. Owszem, studia wymagają wysiłku i należy solidnie przyłożyć się do nauki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby prowadzić ją w trybie innym niż dzienny.

Na co należy zwrócić uwagę chcąc podjąć pedagogiczne studia niestacjonarne w Olsztynie? Przeglądając katalogi edukacyjne należy pamiętać o tym, czym dokładnie są studia niestacjonarne. Otóż, dzielą się one na wieczorowe oraz zaoczne. Niestety, studia wieczorowe są znacznie rzadziej oferowane i bardzo często jest tak, że w ofertach dydaktycznych pod określeniem studiów niestacjonarnych kryją się wyłącznie studia zaoczne.

Wszystko uzależnione jest od uczelni. Każda może oferować inną formę kształcenia niestacjonarnego. Prawdą jest natomiast, że studia zaoczne cieszą się dużą popularnością i wybierane są przez liczną rzeszę kandydatów. Studenci zaoczni bardzo często łączą naukę z pracą. W weekendy uczestniczą w zajęciach na uczelni, a od poniedziałku do piątku pracują. Dzięki temu zdobywają cenne doświadczenie, a także uzupełniają studencki budżet.

czytaj dalej studia pedagogiczne niestacjonarne (zaoczne) w Olsztynie

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W OLSZTYNIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W OLSZTYNIE - PODYPLOMOWE

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Olsztynie?

Studia pedagogiczne w Olsztynie to studia dla tych, którzy chcą mieć wpływ na wychowanie i rozwój młodego pokolenia. Dziedzina ta, w znacznym stopniu, odnosi się do młodego człowieka, który powinien być chłonny nauki, wiedzy, zasad i reguł. Nie zawsze tak jest, a procesy wychowawcze spotykają się z buntem, złością, odrzuceniem. Wtedy do akcji, niczym super-bohater, powinien wkroczyć pedagog. Powinien, choć nie zawsze tak się dzieje.

Po drugiej stronie, pomocy i wsparcia potrzebują dorośli. Bezrobocie, uzależnienia, brak motywacji do poszukiwania ścieżek rozwoju. Tutaj także potrzebny jest wykwalifikowany pedagog. Praca do łatwych nie należy i nie mogą wykonywać jej osoby przypadkowe. Należy wykazywać się nie tylko wiedzą i wyuczonymi technikami działania, ale przede wszystkim charakterem, osobowością, pasją.

Studia pedagogiczne w Olsztynie przygotowują na wszystkie scenariusze związane z tym odpowiedzialnym i jakże istotnym zawodem, uwrażliwiają na drugiego człowieka, rozwijają drzemiącą w środku kreatywność, pokazują techniki resocjalizacyjne i uczą budowania kontaktu z osobami z zaburzeniami w społecznym funkcjonowaniu.

Studia pedagogiczne wyposażają w umiejętności projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz jak wykorzystać postęp techniczny wobec osób, które wymagają wsparcia. Jeśli czujesz potrzebę niesienia pomocy innym i jesteś zdecydowany na podjęcie trudnego i wymagającego zawodu, przeczytaj jakie umiejętności oferują Ci studia pedagogiczne w Olsztynie.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Olsztynie

Perspektywy po ukończeniu studiów pedagogicznych zależą, w dużej mierze, od wyboru specjalizacji i nabrania konkretnych umiejętności. Na przykład, absolwent kierunku Pedagogika wczesnej edukacji może rozpocząć pracę w roli nauczyciela, czy też osoby prowadzącej wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Posługując się językiem obcym możesz zostać także nauczycielem językowym w przedszkolach. Kolejną możliwością zawodową jest zatrudnienie w roli terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo- wychowawczych. Będąc absolwentem kierunku Pedagogika specjalna możesz rozpocząć pracę jako pedagog szkoły specjalnej, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, opiekun dziecięcy, czy też wychowawca w placówkach pozaszkolnych.

Oprócz wykonywania zawodów związanych bezpośrednio z wykształceniem, absolwenci studiów pedagogicznych mogą znaleźć zatrudnienia w odleglejszych rejonach zawodowych. Popularną pracą, jaką zdarza się wykonywać absolwentom pedagogiki jest pracownik działu HR, czyli Zasobów ludzkich. Po studiach pedagogicznych można pracować w szkole, poradniach wychowawczych, placówkach pogotowia opiekuńczego, więzieniach, placówkach rehabilitacyjnych. Pracy dla wykwalifikowanych i zdolnych pedagogów jest ciągle sporo, a postępujący pęd życia sprawiać będzie, iż tej pracy może być jeszcze więcej.

POPULARNE KIERUNKI W OLSZTYNIE POLECANE DLA CIEBIE

POZOSTAŁE UCZELNIE W OLSZTYNIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Na studia pedagogiczne zaprasza największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Kształcenie pedagogiczne odbywa się na wydziałach: Nauk społecznychTeologiiHumanistycznym. Na kandydatów czekają następujące kierunki studiów:

  • Pedagogika. Specjalności: Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych, Pedagogika opiekuńcza, Pedagogika kreatywności i zdolności, Pedagogika szkolna z animacją kulturalną, Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, Wczesna edukacja;
  • Pedagogika specjalna. Specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Resocjalizacja, Andragogika specjalna, Resocjalizacja z penitencjarystyką, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością;
  • Pedagogika wczesnej edukacji;
  • Praca socjalna ;
  • Nauki o rodzinie. Specjalności: Mediacja rodzinna, Asystent- opiekun osób starszych, Organizator rodzinnej przestrzeni kulturowej, Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka.

dowiedz się więcej 

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie prowadzi także studia podyplomowe. Dostępne są następujące kierunki nauki: Animacja kultury, Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna, Edukacja inkluzyjna, Kształcenie pedagogiczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Socjoterapia, Surdologopedia, Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, Zintegrowana wczesna edukacja.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią niepubliczną, która w programie nauczania posiada studia pedagogiczne jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Placówka proponuje kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Kolejnym punktem na mapie studiów pedagogicznych w Olsztynie jest Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Znajdziecie w niej kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Animacja turystyki i rekreacji, Pedagogika obronna (studia I-stopnia), Geragogika, Socjoterapia, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika promocji zdrowia, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia II- stopnia).

UCZELNIA KORCZAKA W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Inną szkołą wyższą, która oferuje kształcenie w zakresie pedagogiki jest Uczelnia Korczaka, czyli Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Janusza Korczaka w Warszawie, z Wydziałem Nauk Społecznych w Olsztynie. Znajdziecie tutaj kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna (studia I- stopnia), Doradztwo zawodowe i personalne, Terapia pedagogiczne, Pedagogika kryminologiczno- sądowa.

Uczelnia prowadzi edukację także w zakresie studiów pedagogicznych. W ofercie znajdują się następujące kierunki: Oligofrenopedagogika, Doradztwo edukacyjno- zawodowe z coachingiem, Przygotowanie pedagogiczne, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori oraz Socjoterapia.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Andrzej odpowiedz

Podyplomowe Studia "Kształcenie Pedagogiczne" Trwa jeszcze nabór na studia podyplomowe"Kształcenie Pedagogiczne" na UWM Olsztyn. Więcej na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP1908N/?from=field:SP1908N