Studia pedagogiczne Olsztyn

Studia pedagogiczne Olsztyn

Studia pedagogiczne Olsztyn

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Olsztynie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia pedagogiczne Olsztyn | woj. warmińsko mazurskie

Studia pedagogiczne w Olsztynie to studia dla tych, którzy chcą mieć wpływ na wychowanie i rozwój młodego pokolenia. Dziedzina ta, w znacznym stopniu, odnosi się do młodego człowieka, który powinien być chłonny nauki, wiedzy, zasad i reguł. Nie zawsze tak jest, a procesy wychowawcze spotykają się z buntem, złością, odrzuceniem. Wtedy do akcji, niczym super-bohater, powinien wkroczyć pedagog. Powinien, choć nie zawsze tak się dzieje.

Po drugiej stronie, pomocy i wsparcia potrzebują dorośli. Bezrobocie, uzależnienia, brak motywacji do poszukiwania ścieżek rozwoju. Tutaj także potrzebny jest wykwalifikowany pedagog. Praca do łatwych nie należy i nie mogą wykonywać jej osoby przypadkowe. Należy wykazywać się nie tylko wiedzą i wyuczonymi technikami działania, ale przede wszystkim charakterem, osobowością, pasją.

Studia pedagogiczne w Olsztynie przygotowują na wszystkie scenariusze związane z tym odpowiedzialnym i jakże istotnym zawodem, uwrażliwiają na drugiego człowieka, rozwijają drzemiącą w środku kreatywność, pokazują techniki resocjalizacyjne i uczą budowania kontaktu z osobami z zaburzeniami w społecznym funkcjonowaniu.

Studia pedagogiczne wyposażają w umiejętności projektowania działań sprzyjających normalizacji warunków życia oraz aktywizowania w różnych obszarach funkcjonowania w społeczeństwie, diagnozowania i rozwiązywania problemów rehabilitacyjnych, terapeutycznych, socjalizacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych oraz jak wykorzystać postęp techniczny wobec osób, które wymagają wsparcia. Jeśli czujesz potrzebę niesienia pomocy innym i jesteś zdecydowany na podjęcie trudnego i wymagającego zawodu, przeczytaj jakie umiejętności oferują Ci studia pedagogiczne w Olsztynie.

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W OLSZTYNIE

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W OLSZTYNIE SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Rekrutacja na studia pedagogiczne w Olsztynie

Jeśli chcesz zostać słuchaczem studiów pedagogicznych w Olsztynie, to koniecznie przyłóż się do nauki przedmiotów humanistycznych. Podczas procesu rekrutacji, do najważniejszych przedmiotów na świadectwie będą należeć: język polski, język obcy, historia, czy też wiedza o społeczeństwie. Dobry pedagog powinien być osobą otwartą na różne dziedziny i rodzaje wiedzy, zatem warto mieć taki przedmiot dodatkowy, w którym będziesz bardzo dobrze obeznany.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Praca po studiach pedagogicznych w Olsztynie

Perspektywy po ukończeniu studiów pedagogicznych zależą, w dużej mierze, od wyboru specjalizacji i nabrania konkretnych umiejętności. Na przykład, absolwent kierunku Pedagogika wczesnej edukacji może rozpocząć pracę w roli nauczyciela, czy też osoby prowadzącej wszystkich zajęć wynikających z podstawy programowej w przedszkolach i klasach początkowych szkoły podstawowej.

Posługując się językiem obcym możesz zostać także nauczycielem językowym w przedszkolach. Kolejną możliwością zawodową jest zatrudnienie w roli terapeuty i opiekuna w placówkach szkolnych oraz opiekuńczo- wychowawczych. Będąc absolwentem kierunku Pedagogika specjalna możesz rozpocząć pracę jako pedagog szkoły specjalnej, opiekun osób starszych, opiekun środowiskowy, opiekun dziecięcy, czy też wychowawca w placówkach pozaszkolnych.

Oprócz wykonywania zawodów związanych bezpośrednio z wykształceniem, absolwenci studiów pedagogicznych mogą znaleźć zatrudnienia w odleglejszych rejonach zawodowych. Popularną pracą, jaką zdarza się wykonywać absolwentom pedagogiki jest pracownik działu HR, czyli Zasobów ludzkich. Po studiach pedagogicznych można pracować w szkole, poradniach wychowawczych, placówkach pogotowia opiekuńczego, więzieniach, placówkach rehabilitacyjnych. Pracy dla wykwalifikowanych i zdolnych pedagogów jest ciągle sporo, a postępujący pęd życia sprawiać będzie, iż tej pracy może być jeszcze więcej.

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET WARMIŃSKO- MAZURSKI W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Na studia pedagogiczne zaprasza największa uczelnia w regionie, czyli Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie. Kształcenie pedagogiczne odbywa się na wydziałach: Nauk społecznychTeologiiHumanistycznym. Na kandydatów czekają następujące kierunki studiów:

  • Pedagogika. Specjalności: Edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych, Pedagogika opiekuńcza, Pedagogika kreatywności i zdolności, Pedagogika szkolna z animacją kulturalną, Diagnostyka pedagogiczna z edukacją międzykulturową, Edukacja dorosłych z doradztwem socjalnym, Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnego, Wczesna edukacja;
  • Pedagogika specjalna. Specjalności: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Resocjalizacja, Andragogika specjalna, Resocjalizacja z penitencjarystyką, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością;
  • Pedagogika wczesnej edukacji;
  • Praca socjalna ;
  • Nauki o rodzinie. Specjalności: Mediacja rodzinna, Asystent- opiekun osób starszych, Organizator rodzinnej przestrzeni kulturowej, Mediacja rodzinna i wychowanie dziecka.

dowiedz się więcej 

 

Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie prowadzi także studia podyplomowe. Dostępne są następujące kierunki nauki: Animacja kultury, Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna, Edukacja inkluzyjna, Kształcenie pedagogiczne, Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Socjoterapia, Surdologopedia, Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych, Zintegrowana wczesna edukacja.

 


WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I EKONOMII TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Uczelnią niepubliczną, która w programie nauczania posiada studia pedagogiczne jest Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Placówka proponuje kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z logopedią, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią.

OLSZTYŃSKA SZKOŁA WYŻSZA IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO STUDIA PEDAGOGICZNE

Kolejnym punktem na mapie studiów pedagogicznych w Olsztynie jest Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego. Znajdziecie w niej kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Wczesna edukacja i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Resocjalizacja i profilaktyka społeczna, Animacja turystyki i rekreacji, Pedagogika obronna (studia I-stopnia), Geragogika, Socjoterapia, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika promocji zdrowia, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (studia II- stopnia).

UCZELNIA KORCZAKA W OLSZTYNIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Inną szkołą wyższą, która oferuje kształcenie w zakresie pedagogiki jest Uczelnia Korczaka, czyli Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Janusza Korczaka w Warszawie, z Wydziałem Nauk Społecznych w Olsztynie. Znajdziecie tutaj kierunek:

  • Pedagogika. Specjalności: Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Pedagogika resocjalizacyjna (studia I- stopnia), Doradztwo zawodowe i personalne, Terapia pedagogiczne, Pedagogika kryminologiczno- sądowa.

Uczelnia prowadzi edukację także w zakresie studiów pedagogicznych. W ofercie znajdują się następujące kierunki: Oligofrenopedagogika, Doradztwo edukacyjno- zawodowe z coachingiem, Przygotowanie pedagogiczne, Wczesne nauczanie języka angielskiego, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogiką M. Montessori oraz Socjoterapia.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (1)

Andrzej odpowiedz

Podyplomowe Studia "Kształcenie Pedagogiczne" Trwa jeszcze nabór na studia podyplomowe"Kształcenie Pedagogiczne" na UWM Olsztyn. Więcej na stronie: https://irk.uwm.edu.pl/pl/offer/REK_18_19_SP/programme/SP1908N/?from=field:SP1908N