Studia pedagogiczne Koszalin

Studia pedagogiczne Koszalin

Studia pedagogiczne Koszalin

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Koszalinie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.12.2021

Studia pedagogiczne Koszalin | woj. zachodniopomorskie

Studia pedagogiczne w Koszalinie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia pedagogiczne Koszalin
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia, studia II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia pedagogiczne w Koszalinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 28 października 2022 r. | terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PEDAGOGICZNE W KOSZALINIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Koszalinie są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA

Politechnika Koszalińska

Kierunki pedagogiczne:

PEDAGOGIKA

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W KOSZALINIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Koszalinie

Biletem wstępu na studia pedagogiczne w Koszalinie jest konkurs świadectw. Na maturze należy bardzo dobrze poradzić sobie z językiem polskim, językiem obcym, wiedzą o społeczeństwie. Inne przedmioty także mogą mieć wpływ na przebieg rekrutacji i ostateczne przyjęcie do grona studentów, a mogą to być: historia, biologia, czy matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W KOSZALINIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W KOSZALINIE - PODYPLOMOWE

A
D
E
J
L
P
T
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Koszalinie?

Studia pedagogiczne w Koszalinie przeznaczone są dla osób przepełnionych empatią. W czasach, w których nierzadko odwracamy się od innych i ich problemów, wykwalifikowany pedagog jest cenniejszy niż złoto.

Studia pedagogiczne w Koszalinie prowadzone są na kilku uczelniach, a wiedza, którą na nich zdobędziemy obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno- kulturowych.

Studia pedagogiczne pozwalają zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Pasja, oddanie, cierpliwość- tymi cechami powinien wyróżniać się pedagog, by solidnie wypełniać swój zawód, który śmiało możemy określić mianem misji. Dlaczego? Bo pedagodzy próbują uporządkować świat, wprowadzić choć odrobinę ładu w przepełnionej, nierzadko samymi negatywnymi emocjami społeczności.

Po ukończonych studiach, pełni zapału pedagodzy mogą podjąć pracę w charakterze nauczyciela, w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, czy też w instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii. Pedagogika jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być również partnerem dla wielu innych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi. Jeśli chcesz pomagać innym, wypełniając tym samym ważną misję, to zrób pierwszy krok w tym kierunku. Wybierz studia pedagogiczne w Koszalinie.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Koszalinie

Absolwenci studiów pedagogicznych w Koszalinie są przygotowani do pracy na rzecz jednostek (dzieci, młodzieży i dorosłych), rodzin, środowisk i grup społecznych wykazujących, między innymi syndrom nieprzystosowania społecznego i potrzebujących różnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego, czy resocjalizacyjnego.

W zależności od specjalności można znaleźć zatrudnienie w charakterze nauczyciela: w placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, czy też innych placówkach zajmujących się wychowaniem dziecka.

W ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjno-rehabilitacyjnych w szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), bursach i internatach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, świetlicach terapeutycznych, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, sanatoriach, placówkach rewalidacyjnych zajmujących się osoba niepełnosprawnymi, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, firmach usług edukacyjnych, placówkach animacji kulturalnej.

W instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej w placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach szkolno- wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka, zakładach karnych, agencjach ochrony, instytucjach pomocy społecznej, czy praca w charakterze kuratora społecznego i sądowego.

Pracy dla wykwalifikowanych pedagogów jest wiele i niewiadomo czy kiedykolwiek ten trend będzie się osłabiał. W czasach, które śmiało można określić mianem szybkich, w których wśród ludzi brakuje nierzadko najmniejszych form uczuć i emocji, pedagodzy mają ręce pełne roboty. Cywilizacja rodzi kolejne przykłady, mające problem z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie. Dlatego dobry pedagog bez większych problemów znajdzie zatrudnienie.

POZOSTAŁE UCZELNIE W KOSZALINIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

WARTO TO WIEDZIEĆ

 


POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Technologii i Edukacji:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Edukacja artystyczna, Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych, Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka, Oligofrenopedagogika, Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, Pedagogika resocjalizacyjna, Opiekuńczo- wychowawcza, Psychopedagogika, Doradztwo zawodowe i personalne, Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia, Prewencja patologii i zagrożeń społecznych, Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, Mediacje i negocjacje społeczne.

dowiedz się więcej 

 


KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Specjalności: Gerontologia społeczna, Pedagogika bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, Pedagogika resocjalizacyjna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza, Edukacja i opieka osób starszych, Pedagogika ogólna

 


PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym. Specjalności: Andragogika z doradztwem zawodowym, Asystent osoby starszej z pomocą społeczną, Edukacja dla bezpieczeństwa z zarządzaniem kryzysowym, Edukacja elementarna i artystyczna, Edukacja elementarna i język angielski, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i resocjalizacja z kulturą fizyczną, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza i resocjalizacja, Pedagogika wczesnoszkolna i gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, Pedagogika wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna, Psychoprofilaktyka, Terapia pedagogiczna.

 


GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA W KOSZALINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I- stopnia, stacjonarne i niestacjonarne. Specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna.

 


GDAŃSKA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KOSZALINIE STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I- stopnia.

 TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)