Studia pedagogiczne Częstochowa

Studia pedagogiczne Częstochowa

Studia pedagogiczne Częstochowa

Największy wybór studiów

pedagogicznych w Częstochowie

Odkryj kierunki pedagogiczne i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Studia pedagogiczne Częstochowa | woj. śląskie

Studia pedagogiczne w Częstochowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

STUDIA PEDAGOGICZNE W CZĘSTOCHOWIE - KIERUNKI STUDIÓW

Uczelnia
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stacjonarne I stopnia, II stopnia
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej stacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Pedagogika specjalna stacjonarne, niestacjonarne jednolite
Praca socjalna stacjonarne, niestacjonarne I stopnia

Zobacz, na jakich uczelniach w Częstochowie są studia pedagogiczne

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA - KIERUNKI PEDAGOGICZNE W CZĘSTOCHOWIE

SORTOWANIE:

Rekrutacja i wymagania na studia pedagogiczne w Częstochowie

Proces rekrutacji na studia pedagogiczne oparty jest o konkurs świadectw, czyli tylko najlepsi, mogący pochwalić się najwyższymi wynikami mają szansę dostania się na studia. Na maturze zdajemy język polski, język obcy, a w gronie pozostałych przedmiotów mogą znaleźć się: biologia, chemia, historia, czy wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Studia pedagogiczne niestacjonarne w Częstochowie

Ciężko wyobrazić sobie oferty edukacyjne bez studiów pedagogicznych. To bez dwóch zdań jeden z najważniejszych obszarów kształcenia, a także jeden z najbardziej popularnych. Każdego roku niemała rzesza kandydatów wybiera kierunki pedagogiczne, a skoro ich liczba jest znaczna, to znak, że każdy zainteresowany zdobyciem wykształcenia otrzyma nie tylko wybór konkretnej dyscypliny, lecz także formy nauki.

Niestacjonarne studia pedagogiczne w Częstochowie obejmują nie tylko sztandarową Pedagogikę, lecz także inne kierunki, takie jak między innymi: Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, czy Pedagogika specjalna. Ponadto, każdy student otrzymuje szeroki wachlarz specjalności i ścieżek rozwoju.

Czym różnią się pedagogiczne studia niestacjonarne od studiów stacjonarnych? Pod kątem merytorycznym żadne różnice nie występują. Program nauczania prowadzony na studiach niestacjonarnych jest identyczny do tego, realizowanego na studia stacjonarnych. Różnice widocznie są zupełnie gdzie indziej, zaczynając od tego, że niestacjonarna forma kształcenia jest formą płatną.

Koszt nauki uzależniony jest od uczelni, wydziału, a także konkretnego kierunki. Gdzie jeszcze szukać różnic? W częstotliwości realizowania zajęć. Studia stacjonarne to inaczej studia dzienne, a studia niestacjonarne dzielą się na wieczorowe i zaoczne. Wieczorowe, jak sama nazwa wskazuje, prowadzone są w tygodniu, w godzinach popołudniowych, a studia zaoczne odbywają się w ramach weekendowych zjazdów.

czytaj dalej studia pedagogiczne niestacjonarne (zaoczne) w Częstochowie

KIERUNKI PEDAGOGICZNE W CZĘSTOCHOWIE

STUDIA PEDAGOGICZNE W CZĘSTOCHOWIE - PODYPLOMOWE

E
K
L
O
P
S
T
U
W
Rozwiń

Jak wyglądają studia pedagogiczne w Częstochowie?

Studia pedagogiczne w Częstochowie to propozycja dla tych, dla których słowa „wrażliwość”, „empatia”, „opieka” mają szczególne znaczenie. To studia dla tych, dla których przyszła praca będzie misją wytyczoną przez powołanie. Wykwalifikowanych pedagogów potrzeba coraz więcej, a ich wiedza i umiejętności niezbędne są w przedszkolach i szkołach podstawowych, w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach adopcyjnych, czy schroniskach dla nieletnich.  

Dzisiejszy świat stawia przed ludźmi wiele wyzwań i nie każdy potrafi sobie z nimi poradzić. Dlatego pedagogika nie jest skierowana tylko do dzieci i wspierania ich rozwoju, ale także do pomocy dorosłym, którzy pod naciskiem problemów stają się zagubieni, bezbronni i podejmują czasem nieodpowiednie decyzje. Uzależnienia, wykluczenie, bezrobocie, bezdomność; także z takimi zjawiskami pedagog musi się zmierzyć, dlatego potrzebna mu jest jak najdokładniejsza wiedza.

Program studiów poszerzany jest o kolejne kierunki tak, by spełniał oczekiwania studentów, zapotrzebowanie na specjalistów w danej dziedzinie na rynku pracy oraz by stanowił odpowiedź na nowe wyzwania stawiane przez cywilizację. Takim przykładem jest Geragogika, której utworzenie związane jest ze starzeniem się społeczeństwa, wydłużającą się średnią wieku i potrzebami wszechstronnego wspomagania jakości życia osób starszych.

Studia pedagogiczne w Częstochowie realizowane są na kilka uczelniach, oferujący bogaty zakres specjalności, od pedagogiki przedszkolnej po resocjalizację z prewencją kryminalną, zatem każdy zainteresowany kształceniem znajdzie coś dla siebie.

 

Praca po studiach pedagogicznych w Częstochowie

Absolwent studiów pedagogicznych w Częstochowie dysponuje podstawową wiedzą ogólno- pedagogiczną, historyczno- filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno- kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Wiedza i umiejętności pozwalają mu pracować z dziećmi i dorosłymi wszędzie tam, gdzie pojawia się problem.

Absolwenci studiów pedagogicznych w Częstochowie mogą znaleźć zatrudnienie w przedszkolach i szkołach podstawowych, świetlicach szkolnych, środowiskowych i terapeutycznych, placówkach opiekuńczo- wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach dla ofiar przemocy, schroniskach dla bezdomnych, ośrodkach adopcyjnych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, placówkach penitencjarnych, poradniach zdrowia psychicznego, dziennych ośrodkach rehabilitacji, w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy, instytucjach dialogu społecznego, agencjach head- huntingowych, akademickich biurach karier.

Długa list miejsc, w których mogą pracować absolwenci studiów pedagogicznych wyraźnie mówi, że zapotrzebowanie na specjalistów jest bardzo duże i nic obecnie nie wskazuje na to, by ta tendencja malała. Umiejętności wyniesione ze studiów, takie jak łatwość komunikacji, diagnozowanie i rozwiązywanie problemu, zdolność podejmowania decyzji mogą przydać się także w innych profesjach, nie związanych z kierunkami kształcenia.  Przykładem może być HR, czyli Human Resources.

POPULARNE KIERUNKI W CZĘSTOCHOWIE POLECANE DLA CIEBIE

POZOSTAŁE UCZELNIE W CZĘSTOCHOWIE NA KTÓRYCH SĄ STUDIA PEDAGOGICZNE

MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 


UNIWERSYTET HUMANISTYCZNO PRZYRODNICZY W CZĘSTOCHOWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Wydział Pedagogiczny:

  • Pedagogika: studia I i II- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Pedagogika opiekuńcza z resocjalizacją, Pedagogika opiekuńcza z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka, Terapia pedagogiczna, Doradztwo zawodowe i personalne, Edukacja dorosłych i marketing społeczny, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Asystentura rodziny i rodzinna piecza zastępcza, Coaching kariery z doradztwem, Geragogika, Pedagogika opiekuńcza z socjoterapią, Resocjalizacja z prewencją kryminalną, Terapia pedagogiczna z elementami tutoringu;
  • Praca socjalna: studia I- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Poradnictwo i wsparcie osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych i starszych, Praca z rodziną.

dowiedz się więcej 

 

 


WYŻSZA SZKOŁA LINGWISTYCZNA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

  • Pedagogika: studia I i Ii- stopnia, prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień, Diagnoza i terapia pedagogiczna, Asystent i opiekun rodziny.

 


WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE STUDIA PEDAGOGICZNE

Studia podyplomowe: Socjoterapia i resocjalizacja, Profilaktyka i terapia uzależnień, Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Oligofrenopedagogika, Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem w tym zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną, Asystent rodziny.

 



TEMATY POWIĄZANE

 

 

Komentarze (0)