Elektroradiologia studia I stopnia - Bydgoszcz

Elektroradiologia studia I stopnia - Bydgoszcz

Elektroradiologia studia I stopnia - Bydgoszcz

Studia I stopnia w Bydgoszczy

elektroradiologia

Odkryj elektroradiologię w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Elektroradiologia studia I stopnia Bydgoszcz 2021 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Elektroradiologia w Bydgoszczy to studia licencjackiektórych program kształcenia trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Elektroradiologia studia I stopnia - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek elektroradiologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Elektroradiologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek elektroradiologia w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku elektroradiologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • geografia
 • informatyka
 • matematyka

 

Kandydaci na kierunki studiów w Bydgoszczy takie jak elektroradiologia muszą spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać przedmioty dodatkowe na poziomie rozszerzonym bądź podstawowym. Możesz podejść do egzaminu z biologii, chemii, fizyki/fizyki i astronomii, matematyki, geografii, informatyki. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 18.08.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 17.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 02.06.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku elektroradiologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek elektroradiologia na poszczególnych uczelniach

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku elektroradiologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
50
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek elektroradiologia na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy stac. I stopnia:
34,8
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
21,6
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku elektroradiologia (studia I stopnia) w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek elektroradiologia (studia I stopnia) w Bydgoszczy

 • Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

 

Kierunki medyczne w Bydgoszczy

Rozwiń

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA?

Elektroradiolog to wyspecjalizowany członek zespołu medycznego, który z precyzją zajmuje się wykonywaniem badań i procedur diagnostycznych i terapeutycznych w odniesieniu do radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, jak również diagnostyki elektromedycznej. Badania obrazowe i procedury radioterapii mają ogromny wpływ na postęp w przeprowadzanym leczeniu.

Kandydaci na studia medyczne nie mogą mieć problemów z naukami ścisłymi. Innowacyjny kierunek, którym jest elektroradiologia, stawia na zainteresowanie najnowszymi technologiami i technikami komputerowymi. Zdobywane umiejętności związane z obsługą aparatury diagnostycznej są niezwykle ważne w przeprowadzanych badaniach. Edukacja w tym zakresie to również idealna okazja do rozwinięcia zdolności komunikacyjnych i umiejętności pracy w zespole.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku elektroradiologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku elektroradiologia w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. 

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Elektroradiologia to nowoczesna propozycja kształcenia, która odpowiada na osiągnięcia technologiczne w zakresie medycyny i dąży do poszerzania innowacyjnych rozwiązań w tym zakresie. Interdyscyplinarny program kształcenia konstruowany jest przez najlepszych w swojej dziedzinie specjalistów. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak:

 • anatomia prawidłowa,
 • aparatura medyczna,
 • biologia medyczna,
 • rentgenodiagnostyka klasyczna,
 • propedeutyka onkologii,
 • radiobiologia i ochrona radiologiczna,
 • środki kontrastowe w diagnostyce obrazowej,
 • zakażenia wewnątrzszpitalne.

Studenci zapoznają się z działaniem aparatury diagnostycznej oraz zdobywają potrzebne uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu. Potrafią także ustalić techniczno-ekonomiczne plany rozwoju pracowni i zakładów EKG, EEG, EMG.

Ile trwają studia i jaki tytuł uzyskasz?

Studia na kierunku Elektroradiologia w Bydgoszczy trwają 3 lata (studia I stopnia).

Studia medyczne w Bydgoszczy w zakresie elektroradiologii możesz realizować w ramach pierwszego stopnia, który trwa trzy lata, czyli sześć semestrów. Są to studia licencjackie, których ukończenie wiąże się z tytułem licencjata. Ukończenie tego etapu kształcenie umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie oraz dalsze kształcenie na studiach magisterskich.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA?

Studia medyczne dają absolwentom elektroradiologii bardzo wiele perspektyw, zwłaszcza że szczycą się oni umiejętnościami nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej. Zawodowo absolwenci zajmują się wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur związanych z radioterapią i medycyną nuklearną.

Studia w Bydgoszczy umożliwiają zatrudnienie w:

 • zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej,
 • pracowniach EKG, EEG, EMG,
 • pracowniach audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej
 • inspekcji ochrony radiologiczne,
 • sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Absolwenci pracują przy obsłudze aparatów rentgenografii tradycyjnej, skanerów tomografii komputerowej, tomografii jądrowego rezonansu medycznego, gammakamery medycyny nuklearnej, przyspieszaczy liniowych w radioterapii.

Komentarze (0)