Akademia Jana Długosza w Częstochowie kierunki studiów

Akademia im. Jana Długosza - kierunki studiów

Akademia im. Jana długosza  z siedzibą w Częstochowie to publiczna uczelnia, która dawniej istniała pod nazwą Wyższej Szkoły Pedagogicznej.  Akademia  kształci specjalistów na  29 kierunkach studiów, w ramach pięciu wydziałów. Współpraca zagraniczna to wielki atut uczelni. Obecnie wymiana kadry pracowniczej i studentów odbywa się na terenie  aż  trzynastu krajów. Uczelnia pozwala piąć się po szczeblach wymarzonej kariery zawodowej w zakresie nauk filologiczno-historycznych, przyrodniczych, społecznych, pedagogicznych, a także nauk artystycznych na Wydziale Sztuki. Studenckie życie wzbogacają zawody sportowe, w których studenci uzyskują efektowne wyniki oraz liczne konferencje naukowe o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. 

Wydział Filologiczno - HistorycznyUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie studia I i II stopnia

Grupa kierunków
Typ studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie studia podyplomowe

Grupa kierunków
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekaćUniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie popularne kierunkiKomentarze (0)