Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunki studiów 2023/2024

Uniwersytet Humanistyczno Przyrdoniczy

kierunki studiów 2023

Odkryj kierunki na UHP i sprawdź gdzie możesz studiować 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza - kierunki studiów 2023

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Długosza w Częstochowie w roku akademickim 2023/2024 mają do wyboru ponad 55 kierunków studiów. 

Uniwersytet proponuje studia I, II stopnia, uzyskanie dyplomu inżyniera, jednolite studia magisterskie, dualne, a także co jest zupełną nowością, liczne kierunki na których kształcenie odbywa się wyłącznie w języku angielskim. By dać możliwość zdobywania nowych kwalifikacji również osobom, które chcą zmieć profil swojej profesji, Uczelnia obok studiów stacjonarnych umożliwia również kształcenie na studiach niestacjonarnych.

Oferta akademików zachęca szerokim profilem edukacji umożliwiającym kandydatom podjęcie studiów w różnorodnych dziedzinach nauk: humanistycznych, społecznych, prawnych, ścisłych, przyrodniczych, medycznych i nauk o zdrowiu, rolniczych, pedagogicznych, inżynieryjno-technicznych oraz sztuki.
W ofercie jego znajdują się również studia podyplomowe, kursy, a także wiele innych form kształcenia, które prowadzone są niezależnie od tego czy ich uczestnik jest posiadaczem indeksu Uczelni. Co warte podkreślenia coraz częściej kształceniu towarzyszy możliwość korzystania z zajęć odbywających się online (bez konieczności dojazdów do siedziby Uczelni).

Uniwersytet posiada również ciekawą ofertę, dla osób które chcą uzyskać stopień  naukowy - dysponuje uprawnieniami do nadawania stopnia doktora w ośmiu dyscyplinach. Uniwersytet ma również prawa do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie historia.

Dzięki szerokiej współpracy z różnorodnymi podmiotami zewnętrznymi: firmami, przedsiębiorstwami, instytucjami prowadzonymi przez samorządy, a także centrami kultury i klubami sportowymi studenci mają możliwość odbycia ciekawych i dających różnorodne umiejętności praktyk i staży (także zagranicą).

Pracownicy Uczelni ustawicznie monitorują rynek pracy wdrażając nowoczesne metody kształcenia takie jak np. tutoring. Sprawia to, że absolwent jest wyposażony w umiejętności, które pozwalają na zdobycie satysfakcjonującego i dobrze płatnego zatrudnienia. 

Atutem Uniwersytetu jest współpraca z wieloma ośrodkami akademickimi w kraju oraz za granicą co umożliwia wymianę i odbycie staży przez studentów, a także udział w ciekawych projektach.

Uniwersytet jest otwarty na studentów z dysfunkcjami i różnorodnymi schorzeniami. Lepsze funkcjonowanie, tej wciąż rosnącej grupy studentów zapewnia Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Jednostka oferuje m.in. porady, różnorodne formy wsparcia, a także wypożycza sprzęt służący rehabilitacji oraz lepszemu przygotowaniu na zajęcia.

 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza kierunki studiów - rekrutacja 2023/2024

 • Administracja - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Analityka i kreatywność społeczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Nauk Społecznych
 • Biotechnologia - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Chemia - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Chemistry - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Computer science - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Dietetyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Dziennikarstwo i kultura mediów - Wydział Humanistyczny
 • Economics - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Sztuki
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Sztuki
 • Ekonomia - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Farmacja - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Filologia angielska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia germańska - Wydział Humanistyczny
 • Filologia polska - Wydział Humanistyczny
 • Filozofia - Wydział Humanistyczny
 • Fizjoterapia - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Fizyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Fotografia i kreacja przekazu wizualnego - Wydział Sztuki
 • Grafika - Wydział Sztuki
 • Historia - Wydział Humanistyczny
 • Iberoznawstwo - Wydział Humanistyczny
 • Informatyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria bezpieczeństwa - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria medyczna - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Inżynieria multimediów - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw - Wydział Humanistyczny
 • Kierunek lekarski (medycyna) - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Kosmetologia - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Malarstwo - Wydział Sztuki
 • Matematyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Music in public space - Wydział Sztuki
 • Muzyka w przestrzeni publicznej - Wydział Sztuki
 • Painting - Wydział Sztuki
 • Pedagogika - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Nauk Społecznych
 • Pedagogika specjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Philosophy - Wydział Humanistyczny
 • Physics - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Pielęgniarstwo - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Political science - Wydział Humanistyczny
 • Politologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna - Wydział Nauk Społecznych
 • Praca socjalna - Wydział Nauk Społecznych
 • Prawo - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Produkcja i marketing żywności - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych
 • Psychologia - Wydział Nauk Społecznych
 • Psychoprofilaktyka - Wydział Nauk Społecznych
 • Rachunkowość i podatki - Wydział Prawa i Ekonomii
 • Ratownictwo Medyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie - Wydział Nauk Społecznych
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk Społecznych
 • Wychowanie fizyczne - Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Żywienie człowieka i dietetyka - Wydział Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych

Dowiedz się więcej: rekrutacja.ujd.edu.pl

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - studia 2023

Kierunki studiów - Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie: znaleziono 58

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Analityka i kreatywność społeczna

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biotechnologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Computer science

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dietetyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Dziennikarstwo i kultura mediów

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Economics

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Farmacja

jednolite

stacjonarne

Filologia angielska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia germańska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filologia polska

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Filozofia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizjoterapia

jednolite

stacjonarne

Fizyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

I stopnia

stacjonarne

Grafika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Iberoznawstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Innowacyjne technologie i nowoczesne materiały

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria bezpieczeństwa

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria medyczna

II stopnia

stacjonarne

Inżynieria multimediów

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Język niemiecki w obrocie gospodarczym - kształcenie od podstaw

I stopnia

stacjonarne

Kierunek lekarski (medycyna)

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Kosmetologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kryminalistyka i systemy bezpieczeństwa

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Malarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Music in public space

I stopnia

stacjonarne

Muzyka w przestrzeni publicznej

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Painting

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Philosophy

I stopnia

stacjonarne

Physics

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pielęgniarstwo

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Political science

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Politologia

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poradnictwo rozwojowe i pomoc psychologiczna

II stopnia

stacjonarne

Praca socjalna

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Produkcja i marketing żywności

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Psychologia

jednolite

stacjonarne

Psychoprofilaktyka

I stopnia

stacjonarne

Rachunkowość i podatki

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ratownictwo medyczne

I stopnia

stacjonarne

Studia środkowoeuropejskie i bałkańskie

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Turystyka i rekreacja

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Żywienie człowieka i dietetyka

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Poziom i forma studiów

Grupa kierunku

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie popularne kierunki

Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie - kierunki studiów

Grupa kierunków
Poziom studiów
Wydział

Trwa ładowanie wyników, proszę czekać

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Humanistyczno - Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Komentarze (0)