Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Politechnika Warszawska (PW) - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Politechnikę Warszawską odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r. W przypadku kierunków Architektura i Architecture rekrutacja odbędzie się od 29 kwietnia do 25 maja 2024 r.

Wyniki I tury kwalifikacji na PW zostaną ogłoszone w lipcu 2024 r. Na złożenie dokumentów kandydaci będą mieli czas w lipcu 2024 roku.

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Politechnice Warszawskiej

Oferta dydaktyczna Politechniki Warszawskiej powiększyła się o 1 nowy kierunek studiów. Na kandydatów czeka: inżynieria mechaniczna.

 

Kolejne tury rekrutacji

Komunikat o uruchomieniu drugiej tury kwalifikacji dla kierunków studiów, na których pozostaną wolne miejsca zostanie opublikowany w lipcu 2024 roku.

Szczegółówe informacje znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Politechnika Warszawska najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w PW ubiegało się 11 096 kandydatów, którzy złożyli 31 773 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Politechnika Warszawska przygotowała ponad 5,6  tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów. Najpopularniejsza okazało się cyberbezpieczeństwo, gdzie o jedno miejsce ubiegało się ponad 21 osób. Do popularnych kierunków należały także: matematyka i analiza danych (ponad 14 osób na jedno miejsce), inżynieria i analiza danych (ponad 13,5 osób na jedno miejsce), inżynieria internetu rzeczy (ponad 13,5 osób na miejsce) oraz computer science (ponad 13 osób na miejsce).   

 

Politechnika Warszawska kierunki - rekrutacja 2024/2025

Politechnika Warszawska w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 60 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (58 kierunków) i drugiego (56 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (1 kierunek), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na PW mogą aplikować na 60 kierunków studiów stacjonarnych oraz 21 kierunków studiów niestacjonarnych.

 

Politechnika Warszawska - kierunki studiów 2024/2025

 • Administracja zarządcza - Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW
 • Aerospace engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Architecture - Wydział Architektury PW
 • Architektura - Wydział Architektury PW
 • Automatyka i robotyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Automatyka i robotyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - Wydział Mechatroniki PW
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Biogospodarka - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Biotechnologia - Wydział Chemiczny PW
 • Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego - Wydział Transportu PW
 • Budownictwo - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Budownictwo - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Civil engineering - Wydział Inżynierii Lądowej PW
 • Computer science - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Computer science and information systems - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Cyberbezpieczeństwo - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Ekonomia - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku
 • Electric and hybrid vehicles engineering - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Electrical engineering - Wydział Elektryczny PW
 • Elektromobilność - Wydział Elektryczny PW
 • Elektronika - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektronika i telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Elektrotechnika - Wydział Elektryczny PW
 • Energetyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Environmental engineering - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Fizyka techniczna - Wydział Fizyki PW
 • Fotonika - Wydział Fizyki PW
 • Geodezja i kartografia - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Geoinformatyka - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Geodezji i Kartografii PW
 • Informatyka - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Informatyka i systemy informacyjne - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Informatyka stosowana - Wydział Elektryczny PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria biomedyczna - Wydział Mechatroniki PW
 • Inżynieria chemiczna i procesowa - Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW
 • Inżynieria i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Inżynieria internetu rzeczy - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Inżynieria materiałowa - Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • Inżynieria mechaniczna - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Inżynieria środowiska - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Inżynieria zarządzania - Wydział Zarządzania PW
 • Lotnictwo i kosmonautyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Matematyka - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Matematyka i analiza danych - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Mechanika i budowa maszyn - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Mechanika i projektowanie maszyn - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Mechanika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Mechatronics - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika - Wydział Mechatroniki PW
 • Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW
 • Ochrona środowiska - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
 • Papiernictwo i poligrafia - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW
 • Power engineering - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Robotyka i automatyka - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Chemiczny PW
 • Technologia chemiczna - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku
 • Telecommunications - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Telekomunikacja - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
 • Transport - Wydział Transportu PW
 • Zarządzanie - Wydział Zarządzania PW
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji - Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Dowiedz się więcej: www.pw.edu.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 29 kwietnia do 24 maja 2024

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 3 czerwca do 10 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - I tura 18 lipca 2024
Składanie dokumentów - I tura 19 - 24 lipca 2024
Ogłoszenie wyników - II tura 25 lipca 2024
Składanie dokumentów - II tura 29-30 lipca 2024
Ogłoszenie wyników - III tura lipiec 2024
Składanie dokumentów - III tura lipiec 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 3 czerwca do 21 lipca 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura 25 lipca 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - I tura 26 - 30 lipca 2024
Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) - II tura lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja na kierunek Architektura

od 1 do 28 sierpnia 2024

Składanie dokumentów - (kierunek Architektura) 4 - 6 września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji - (kierunek Architektura) 23 września

Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki

od 1 do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji do 18 września 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników rekrutacji (filia PW w Płocku) - I tura do 25 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1  do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników do 18 września 2024
Składanie dokumentów sierpień 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) do 25 września 2024
Składanie dokumentów (filia PW w Płocku) sierpień 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 1 do 28 sierpnia 2024

Ogłoszenie wyników 18 września 2024

Elektroniczna rejestracja na kierunki filii PW w Płocku

od 1 sierpnia do 11 września 2024

Ogłoszenie wyników (filia PW w Płocku) - I tura do 25 września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na www.pw.edu.pl

 

Szczegółowe zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Politechnice Warszawskiej znajdziesz tutaj.

Harmonogram rekrutacji znajdziesz tutaj.

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Warszawie

kierunki studiów w Warszawie

uczelnie i studia w Warszawie

 

Progi punktowe Politechnika Warszawska – I TURA 18.07.2023 r.

 

Kierunek Próg punktowy*
Architektura (st. jednolite) 209
Architecture 70
Biotechnologia 153
Technologia chemiczna 97
Technologia chemiczna (profil praktyczny) 170
Computer Science 188
Telecommunications 188
Automatyka i robotyka 197
Cyberbezpieczeństwo 197
Inżynieria Internetu rzeczy 191
Elektronika 140
Inżynieria biomedyczna 145
Informatyka 201
Telekomunikacja 155
Elektrotechnika 121
Elektromobilność 152
Informatyka stosowana 188
Automatyka i robotyka stosowana 170
Electrical Engineering 87
Fotonika 130
Fizyka techniczna 152
Geoinformatyka 157
Geodezja i kartografia 110
Gospodarka przestrzenna 140
Inżynieria chemiczna i procesowa 105
Civil Engineering 75
Budownictwo 113
Inżynieria materiałowa 90
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 90
Mechanika i budowa maszyn 85
Papiernictwo i poligrafia 86
Zarządzanie i inżynieria produkcji 93
Environmental Engineering 75
Inżynieria środowiska 75
Ochrona środowiska 88
Matematyka i analiza danych 208
Computer Science and Information Systems 194
Inżynieria i analiza danych 207
Informatyka i systemy informacyjne 210
Matematyka 197
Power Engineering 122
Aerospace Engineering 192
Energetyka 141
Lotnictwo i kosmonautyka 184
Mechanika i projektowanie maszyn 182
Robotyka i automatyka 168
Mechatronics 131
Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa 168
Mechatronika 150
Inżynieria biomedyczna 139
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery 110
Electric and Hybrid Vehicles Engineering 95
Inżynieria mechaniczna 110
Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 105
Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 110
Transport 78
Inżynieria zarządzania 123
Zarządzanie 157
Administracja 110
Budownictwo 50
Inżynieria środowiska 50
Mechanika i budowa maszyn 50
Technologia chemiczna 50
Ekonomia 60

 

Wyniki rekrutacji 2022/2023 - najpopularniejsze kierunki

W 2022 roku o przyjęcie na studia na PW ubiegało się 11833 kandydatów, którzy złożyli 43809 aplikacjiPolitechnika Warszawska przygotowała 5,6 tys. miejsc na ponad 60 kierunkach studiów (studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie). 

Najpopularniejsze kierunki studiów na Politechnice Warszawskiej w rekrutacji 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Informatyka (2104), Zarządzanie (1825), Budownictwo (1817), Informatyka stosowana (1569), Cyberbezpieczeństwo (1478), Informatyka i systemy informacyjne (1391) oraz Administracja (1218).

Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Zarządzanie (7,88), Cyberbezpieczeństwo (6,67), Matematyka i analiza danych (5,65) oraz Informatyka (5,63).

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Zarządzanie: 7,88
 • Cyberbezpieczeństwo: 6,67
 • Matematyka i Analiza Danych: 5,65
 • Informatyka: 5,63
 • Biotechnologia: 5,62
 • Architektura: 5,57
 • Inżynieria i Analiza Danych: 5,57
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 4,65
 • Automatyka i Robotyka: 4,38
 • Geoinformatyka: 4,00

*pod względem ilości osób na jedno miejsce

 

Politechnika Warszawska - najpopularniejsze kierunki studiów w rekrutacji 2022/2023

 • Informatyka: 2104
 • Zarządzanie: 1825
 • Budownictwo: 1817
 • Informatyka stosowana: 1569
 • Cyberbezpieczeństwo: 1478
 • Informatyka i Systemy Informacyjne: 1391
 • Administracja: 1218
 • Mechatronika: 1195
 • Transport: 1182
 • Inżynieria Zarządzania: 1170
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji: 1145
 • Inżynieria i Analiza Danych: 1118
 • Inżynieria środowiska: 1062
 • Matematyka i Analiza Danych: 1030

*pod względem ogólnej ilości zgłoszeń

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Politechnika Warszawska

Na I rok studiów roku akademickim 2021/2022 na uczelnie techniczne w przeliczeniu na jedno miejsce aplikowało 4,3 osób, a Politechnika Warszawska jest zaliczana do jednej z najchętniej wybieranych uczelni w kraju. Na jedno miejsce przypadało średnio 7,7 kandydatów. Kandydaci na studia na Politechnikę Warszawską najczęściej wybierali takie kierunki, jak: informatyka, zarządzanie, budownictwo, informatyka stosowana oraz informatyka i systemy informacyjne.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

Na studia I stopnia oraz na studia jednolite magisterskie na Politechnikę Warszawską rekrutowało 11496 kandydatów, którzy złożyli 43047 aplikacji. Dane również obejmują Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku.

 

Rekrutacja

Rekrutacja na Politechnikę Warszawską obejmowała ponad 60 kierunków studiów w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Politechnika Warszawska na studia I stopnia przygotowała 7495 miejsc, w tym 5835 na studia stacjonarne o raz 1660 na studia niestacjonarne. Do najpopularniejszych kierunków studiów według ogólnej liczny zgłoszeń kandydatów możemy zaliczyć m.in.: informatykę (2200), zarządzanie (1778), budownictwo (1712), informatykę stosowaną (1637) oraz informatykę i systemy informacyjne (1461).

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najpopularniejszych kierunków, wybieranych przez kandydatów, na studiach stacjonarnych I stopnia, a także na studiach jednolitych magisterskich na Politechnikę Warszawską, według liczby kandydatów na jedno miejsce możemy zaliczyć m.in. cyberbezpieczeństwo (22), inżynierię Internetu rzeczy (20), zarządzanie (20), automatykę i robotykę (17) oraz mechanikę i projektowanie maszyn (16).

 

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska jest jedną z największych uczelni w kraju. Kształcenie prowadzone jest na 18 wydziałach, a także w filii w Płocku. Ale stołeczna uczelnia wyróżnia się nie tylko licznymi kierunkami oraz możliwościami zdobywania wykształcenia. Charakteryzuje się również misją, której istotnym elementem jest patriotyczne wychowanie młodzieży i zachowanie etosu społeczności akademickiej. Kształtuje więc nie tylko umysły studentów, ale także ich charaktery i właściwe inżynierom postawy twórcze.

Politechnika Warszawska oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, a także na studiach podyplomowych i w ramach szkoły doktorskiej.

Istotnym elementem oferty edukacyjnej jest wymiana międzynarodowa, która odbywa się głównie w ramach programów tj. Erasmus+, ATHENS oraz umów bilateralnych.

Kierunki studiów realizowane przez Politechnikę Warszawską to szeroki i różnorodny obszar dyscyplin, w którym odnaleźć można nie tylko te związane z naukami technicznymi. Ponadto, w ofercie dydaktycznej występują kierunki prowadzone w języku angielskim; na przykład: Civil Engineering, czyli Budownictwo, Computer Science and Information Systems, czyli Informatyka i systemy informacyjne, czy też Electric and Hybrid Vehicles Engineering, czyli Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych.

Kandydaci na niektóre kierunki studiów mogą wziąć udział w konkursach organizowanych przez uczelnię, a w których nagrodami są uprawnienia do przyjęcia na stacjonarne studia pierwszego stopnia. Tymi konkursami są między innymi: Konkurs chemiczny, Konkurs biotechnologiczny, Konkurs matematyczny, Konkurs wiedzy o energetyce, czy Konkurs mechatroniki, automatyki i robotyki.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 03.06.2024 do 10.07.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024
Studia II stopnia od 01.08.2024 do 28.08.2024 od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 03.06.2024 do 10.07.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.08.2024 do 28.08.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska - studia 2024

Kierunki studiów - Politechnika Warszawska: znaleziono 66

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja zarządcza
Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aerospace engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architecture
Wydział Architektury PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura
Wydział Architektury PW

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka i robotyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biogospodarka
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Budowa i eksploatacja infrastruktury transportu szynowego
Wydział Transportu PW

II stopnia

stacjonarne

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Civil engineering
Wydział Inżynierii Lądowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Computer science and information systems
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekonomia
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Electric and hybrid vehicles engineering
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne

Electrical engineering
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektromobilność
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Elektronika i telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia

niestacjonarne

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Environmental engineering
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Fotonika
Wydział Fizyki PW

I stopnia

stacjonarne

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji i Kartografii PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Informatyka i systemy informacyjne
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka stosowana
Wydział Elektryczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria internetu rzeczy
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria mechaniczna
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika i projektowanie maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Mechatronics
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika
Wydział Mechatroniki PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ochrona środowiska
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Papiernictwo i poligrafia
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Power engineering
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Robotyka i automatyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Technologia chemiczna
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Telecommunications
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Transport
Wydział Transportu PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie
Wydział Zarządzania PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

Komentarze (0)