TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Dodaj do ulubionych

TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE studia – kierunek studiów

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Studenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, humanistycznych oraz historycznych. Ponadto nauczą się nadzorowania ruchu turystycznego oraz planowania wycieczek. W czasie studiów poznają zasady promowania dziedzictwa kulturowego.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, szczególnie w zawodzie pilota i przewodnika wycieczek krajowych i zagranicznych. Ponadto mogą podjąć pracę w instytucjach kultury.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Otwarte granice oraz dostępność różnych środków transportu, ułatwia podróżowanie, które stało się pasją wielu ludzi. Dlatego też rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, posiadających wykształcenie i przygotowanie zawodowe z tego obszaru tematycznego. Dlatego też, kandydaci na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe, aby zwiększyć swoje szanse w procesie rekrutacji, powinni zapoznać się z zasadami i progami punktowymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe to:

  • język polski
  • dowolnie wybrany przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Jednostka prowadząca

Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.06.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.06.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE?

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe kształcą pracowników branży turystycznej. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych oraz historycznych. Program nauczania przewiduje także realizacje warsztatów praktycznych, dzięki którym studenci podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe możemy podzielić na:

1. Typ

Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, kulturoznawczych i historycznych. Ponadto poznają specyfikę branży turystycznej. Jako że studia będą miały charakter praktyczny, studenci rozwiną szereg cennych umiejętności, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej. Przede wszystkim nauczą się organizować i planować wycieczki krajowe i zagraniczne. Ponadto zdobędą umiejętność promowania kultury oraz popularyzowania dziedzictwa historycznego. Studenci nauczą się także języka obcego tym samym zwiększając swoje szanse na karierę w środowisku międzynarodowym.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE?

Studia na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Czas trwania studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Przedmioty:

historia, język polski

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
45
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
30
II stopnia:
25
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE?

Ukończenie studiów na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w branży turystycznej, na stanowisku pilota i przewodnika wycieczek czy właściciela biura podróży. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kultury, gdzie studenci podejmą się promowania kultury oraz dziedzictwa kulturowego. Po ukończeniu studiów można także rozważyć prace w mediach, redakcjach czasopism oraz wydawnictwach.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe:

  • biura podróży
  • agencje turystyczne
  • instytucje kultury
  • administracja rządowa i samorządowa
  • wydawnictwa
  • media

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA HISTORYCZNA I DZIEDZICTWO KULTUROWE

Komentarze (0)