WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH studia – kierunek studiów

Studia na kierunku  wychowanie fizyczne w służbach mundurowych to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub  2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

W trakcie studiów na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych studenci zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk o zdrowiu, nauk medycznych, bezpieczeństwa czy zagadnień związanych z pedagogiką i psychologią. Studenci nauczą się także metodyki sportu, prowadzenia zajęć sportowych, walki oraz posługiwania się różnego rodzaju bronią.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w służbach mundurowych. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z jednostkami specjalnymi. Po ukończeniu studiów można wykonywać zawód nauczyciela wychowania fizycznego.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Obecnie, zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczna zyskują na popularności, co wpływa także na zainteresowanie studiami sportowymi. Kandydaci na kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami obowiązującymi na danej uczelni wyższej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych to:

 • język polski/geografia/matematyka/biologia/chemia/fizyka/historia
 • język obcy nowożytny
 • zaliczenie egzaminu sprawnościowego.

W przypadku studiów drugiego stopnia konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów oraz zaliczenie testów sprawnościowych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

UCZELNIE, GDZIE WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH JAKO SPECJALNOŚĆ / ŚCIEŻKA KSZTAŁCENIA

Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Wychowanie fizyczne stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku wychowanie fizyczne

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Termin rekrutacji I stopnia:
od 21.06.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne mają charakter praktyczny, dzięki czemu studenci rozwiną umiejętności i kwalifikacje, dzięki którym idealnie odnajdą się na współczesnym rynku pracy. Ponadto zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy pedagogicznych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu różnorodnych dyscyplin naukowych.

Przede wszystkim zyskają przygotowanie z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, a także dowiedzą się więcej o fizjologii i anatomii człowieka. Ponadto, w planie zajęć znajdą się przedmioty dotyczące tematyki związanej z bezpieczeństwem wewnętrznego i zewnętrznym kraju.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie umiejętności praktycznych. Studenci nauczą się musztry wojskowej, walki oraz posługiwania się bronią. Co więcej, rozwiną zdolności z obszaru samoobrony oraz innych dyscyplin sportowych.

Program nauczania zakłada także realizacje warsztatów przygotowujących do prowadzenia mediacji i negocjacji. Integralną cześć studiów będą stanowić praktyki zawodowe, które zostaną zrealizowane w wyznaczonym do tego miejscu pracy.

 

3. Gdzie studiować Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek Wychowanie fizyczne w służbach mundurowych:

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH STUDIA STACJONARNE

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Studia na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Czas trwania studiów na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
3 lata
(licencjat)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Przedmioty:

biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek wychowanie fizyczne w służbach mundurowych na poszczególnych uczelniach

Tryb studiów
Typ studiów
Miejscowość
Województwo
SORTOWANIE:
I stopnia II stopnia jednolite
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH?

Absolwenci kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych mogą liczyć na wiele ciekawych ofert pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy służb mundurowych, między innymi policji czy słuzby więziennej.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z zawodem nauczyciela wychowania fizycznego w szkołaych i innych placówkach edukacyjnych. Ponadto mogą podjąć pracę w charakterze instruktora w ośrodkach szkoleniowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku wychowanie fizyczne w służbach mundurowych:

 • placówki edukacyjne
 • ośrodki szkoleniowe
 • służba więzienna
 • służby mundurowe
 • jednostki specjalne

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU WYCHOWANIE FIZYCZNE W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

Komentarze (0)