TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

Dodaj do ulubionych

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

Studenci kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem zdobędą wszechstronną wiedzę z zakresu nauk geograficznych, kulturowych, historycznych czy zagadnień związanych z zarządzaniem i marketingiem. Ponadto nauczą się organizowania wycieczek czy zarządzania ruchem turystycznym.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w biurach podróży oraz w zawodzie przewodnika lub pilota wycieczek krajowych i zagranicznych. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kultury czy w jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Wymagania rekrutacyjne na kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem różnią się w zależności od wybranego stopnia kształcenia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem to:

 • język polski
 • język obcy nowożytny
 • biologia/chemia/geografia/historia/matematyka/język obcy/chemia/historia sztuki/WOS

Kandydaci na studia drugiego stopnia będą musieli przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Jednostka prowadząca

Turystyka i zarządzanie dziedzictwem stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM STUDIA I STOPNIA

TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM?

Chęć poznawania nowych kultur, krajów i miejsc jest naturalną potrzebą człowieka. Dlatego też, ludzie na całym świecie decydują się na korzystanie z usług branży turystycznej. Tym samym, nieustannie rośnie zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wykształcenie z tego obszaru.

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem skierowane są do osób, które chciałyby związać swoja zawodową przyszłość z turystyką. Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk geograficznych, kulturoznawczych czy historycznych. Studenci rozwiną także szereg cennych umiejętności, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek turystyka i zarządzanie dziedzictwem zdobęą wszechstronne wykształcenie. Przede wszystkim rozwiną wiedzę z zakresu nauk kulturoznawczych, historycznych oraz przyrodniczych. W planie zajęć znajdą się przedmioty o tematyce związanej z geografią Polski oraz innych regionów świata. Studenci rozwiną także wiele cennych umiejętności praktycznych.

W ramach licznych warsztatów nauczą się planowania i organizowania wycieczek krajowych i zagranicznych. Ponadto rozwiną zdolności z obszaru zarządzania, marketingu oraz pozyskiwania środków finansowych. W planie znajdzie się również lektorat z języka obcego, którego ukończenie zwiększy szanse studentów na karierę w środowisku międzynarodowym.

 

3. Gdzie studiować Turystykę i zarządzanie dziedzictem

Popularne uczelnie na których można studiować kierunek aTurystyka i zarządzanie dziedzictwem:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM?

Studia na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM?

Ukończenie studiów na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci znajdą zatrudnienie w agencjach turystycznych i biurach podróży. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kultury. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z firmami zajmującymi się promocją kultury oraz kreowaniem wizerunku. Studenci mogą założyć także własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku turystyka i zarządzanie dziedzictwem:

 • agencje turystyczne
 • biura podróży
 • instytucje kultury
 • własna działalność gospodarcza

Zobacz inne kierunki Sport i turystyka

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU TURYSTYKA I ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM

Komentarze (0)