Nauki teologiczne studia - kierunek studiów

Badania nad rozwojem duchowy człowieka i znaczeniem religii w różnych aspektach życia prowadzone są od czasów zamierzchłych. Nie ulega wątpliwościom, że wiara jest potrzebna każdej jednostce do prawidłowego funkcjonowania, niezależnie od tego, czy wyraża się ona w nadziei na pomyślny rozwój przyszłych wydarzeń dzięki działalności własnej i zaufaniu swoim możliwościom, czy też dzięki ingerencji sił wyższych. Studia na kierunku nauki teologiczne wychodzą naprzeciw przyszłym studentom uważającym wiarę katolicką za istotną część życia, a treści zawarte w Biblii za fundament prawidłowego funkcjonowania społecznego. Kierunek ten adresowany jest zarówno do osób zakonnych chcących pogłębić znaną już wcześniej wiedzę, a także do młodych świeckich ludzi chcących w przyszłości łączyć życie zawodowe z naukami Kościoła i Biblii.

Czego nauczą cię studia na kierunku nauki teologiczne? Wbrew temu, co mogłoby się wydawać, studia te to nie tylko uczenie się na pamięć poszczególnych wersetów biblijnych. Filozofia, będąca jednym z przedmiotów wiodących, da ci pogląd na historyczne znaczenie wiary. Dowiesz się, w co wierzono na przestrzeni wieków oraz skąd brały się rozmaite przekonania na temat istoty świata. Poznasz mechanizmy kierujące człowieka do wyznawania wiary. Zagadnienia z obszaru wpływu działalności Kościoła na ukształtowanie kulturowe, gospodarcze i polityczne świata także przestaną być ci obce. Staniesz się ekspertem w zakresie nauk głoszonych przez najwyższe instytucje kościelne oraz Biblię.

Gdzie zatrudnisz się jako absolwent studiów na kierunku teologia? Wybierając specjalizację nauczycielską będziesz gotów do podjęcia pracy nauczyciela religii. Będziesz mógł pracować w instytucjach związanych z działalnością edukacyjną oraz profilaktyką społeczną. Jeśli jesteś osobą duchowną, zajmiesz stanowisko w odpowiednim dla twoich kompetencji sektorze Kościoła rzymskokatolickiego. Podejmiesz współpracę z Kościołem podczas organizowania wydarzeń edukacyjnych na temat wiary katolickiej. Podstawowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianych nauk społecznych otworzą ci drogę do zawodu dziennikarza szerzącego w swojej pracy przyswojone w toku studiów zasady. Będziesz mógł zostać redaktorem pism katolickich, a nawet autorem książek. Ponadto będziesz mógł kontynuować kształcenie się w dziedzinach z pogranicza filozofii i innych nauk humanistycznych, których zarys dały ci studia.

WAŻNE TEMATY

Co zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku nauki teologiczne na większości uczelni, w procesie rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: język polski. Kilka uczelni przewiduje przeprowadzenie wstępnej rozmowy rekrutacyjnej obejmującej zagadnienia związane z wiary, poczuciem moralności chrześcijańskiej oraz znajomości Pisma Świętego kandydata.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK NAUKI TEOLOGICZNE

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Uniwersytet Szczeciński

Kierunek nauki teologiczne prowadzony jest przez:

Wydział Teologiczny

Zobacz inne kierunki Teologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując nauki teologiczne

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • posługiwania się fachową terminologią teologiczną
  • posługiwania się wybranym językiem nowożytnym na poziomie B2
  • podstaw filozofii i innych nauk humanistycznych
  • nauczania religii
  • współczesnego nauczania Kościoła katolickiego
  • specyfiki przedmiotowej i metodologicznej teologii

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku nauki teologiczne?

Absolwent kierunku nauki teologiczne znajdzie zatrudnienie w/jako:

  • nauczyciel religii
  • wykładowca akademicki z dziedziny teologii
  • instytucjach kościelnych i świeckich zajmujących się działalnością edukacyjną oraz profilaktyką społeczną
  • odpowiednich strukturach Kościoła rzymskokatolickiego (dotyczy osób duchownych)

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU NAUKI TEOLOGICZNE

Komentarze (0)