Prawno – menadżerski - Lublin

Prawno – menadżerski - Lublin

Prawno – menadżerski - Lublin

Studia w Lublinie

prawno-menadżerski

Odkryj kierunek prawno-menadżerski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.02.2023

Prawno – menadżerski studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Studia na kierunku prawno – menadżerskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku prawno - menadżerski w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

W Lublinie prawno - menadżerski możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS).

czytaj dalej wszystko o Prawno – menadżerski - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek PRAWNO - MENADŻERSKI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prawno - menadżerski stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawno - menadżerski

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawno – menadżerski w Lublinie?

Kształcenie na studiach magisterskich drugiego stopnia warto zaplanować w miarę możliwości już podczas edukacji na stopniu pierwszym – najlepsi kandydaci wyłaniani są na drodze konkursu świadectw, w którym największe znaczenie mają zwykle oceny z dyplomu.

Nie rezygnuj z możliwości dokładnego zapoznania się z wymaganiami rekrutacyjnymi, tym bardziej, że jest to niezwykle proste. Niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawno – menadżerski w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Kierunek prawno-menadżerski można z powodzeniem zaliczyć do kanonu studiów interdyscyplinarnych. Podczas edukacji zgłębisz kompetencje zarządcze, pogłębisz umiejętności miękkie, które przydadzą ci się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a ponadto będziesz w stanie poruszać się swobodnie po dziedzinach ekonomicznych.

Aby poznać szczegółowy program kształcenia, który obowiązuje na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie, zapoznaj się ze stroną internetową wybranej uczelni wyższej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawno – menadżerskim możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Ogromnym ułatwieniem w kwestii organizacji swojego czasu może być możliwość wyboru trybu kształcenia wyższego. Przyszli kandydaci na kierunek prawno-menadżerski w Lublinie mogą uczyć się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Studia dzienne pozwolą ci na systematyczne zdobywanie i uporządkowywanie kompetencji pod okiem wykładowców od poniedziałku do piątku. Niestacjonarny charakter kształcenia często okazuje się doskonały dla osób myślących o pogodzeniu nauki na przykład z życiem zawodowym.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiele osób, które zastanawiają się nad aplikacją na studia wyższe, chciałyby wiedzieć, jaką wiedzę i umiejętności zdołają zdobyć podczas zajęć praktycznych i teoretycznych wykładów. Kierunek prawno-menadżerski w Lublinie zakłada wyposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje odnoszące się do dziedzin zarządczych.

Pamiętaj, że największe szanse na odniesienie sukcesu podczas nauki na studiach oraz w przyszłym życiu zawodowym będą miały osoby o konkretnych predyspozycjach. Zatem jeżeli jesteś przedsiębiorczy, lubisz ekonomię i zarządzanie, a ponadto marzysz o wysokich stanowiskach menadżerskich, to kierunek ten może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Ile trwają studia na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Studia na kierunku prawno – menadżerskim trwają 2 lata (studia II stopnia).

Prawno - menadżerski w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Rozważając podjęcie takich kierunków, jakim jest prawno-menadżerski, prawdopodobnie jesteś osobą nastawioną na rozwój swojej przedsiębiorczości oraz predyspozycji zarządczych. W takim wypadku specyfika czekającej cię przyszłości zawodowej powinna być dla ciebie satysfakcjonująca.

Absolwenci znajdują pracę w różnych instytucjach finansowych, bankowości, sprawują pieczę nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli ci na objęcie wysokich stanowisk kierowniczych i menadżerskich w wybranych pionach finansowych przedsiębiorstw.

Czy to wszystkie możliwości zawodowe, czekające na absolwentów kierunku prawno-menadżerskiego? Oczywiście, że nie. Lista opcji jest długa i tylko od ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystasz.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawno – menadżerskim:

  • Instytucje finansowe,

  • Bankowość,

  • Audyt wewnętrzny lub zewnętrzny,

  • Placówki konsultingowe,

  • Piony finansowe przedsiębiorstw różnych branż.

Gdzie studiować na kierunku prawno – menadżerskim w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek prawno - menadżerski:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek prawno - menadżerski:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawno-menedżerski w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski Lublin studia stacjonarne

Prawno - menadżerski Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawno - menadżerski w Lublinie

Studia II stopnia

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Lublinie

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia