Prawno – menadżerski - Lublin

Prawno – menadżerski - Lublin

Prawno – menadżerski - Lublin

Studia w Lublinie

prawno-menadżerski

Odkryj kierunek prawno-menadżerski w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

17.05.2022

Prawno – menadżerski studia Lublin 2022 | woj. lubelskie

Studia na kierunku prawno – menadżerskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku prawno - menadżerski w Lublinie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku prawno - menadżerski w Lublinie rozpocznie się 1 kwietnia 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Prawno - menadżerski Lublin - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Prawno – menadżerski - Lublin

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest kierunek prawno - menadżerski

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Prawno - menadżerski stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku prawno - menadżerski

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek prawno – menadżerski w Lublinie?

Kształcenie na studiach magisterskich drugiego stopnia warto zaplanować w miarę możliwości już podczas edukacji na stopniu pierwszym – najlepsi kandydaci wyłaniani są na drodze konkursu świadectw, w którym największe znaczenie mają zwykle oceny z dyplomu.

Nie rezygnuj z możliwości dokładnego zapoznania się z wymaganiami rekrutacyjnymi, tym bardziej, że jest to niezwykle proste. Niezbędne informacje znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni wyższej.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Prawno – menadżerski w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Kierunek prawno-menadżerski można z powodzeniem zaliczyć do kanonu studiów interdyscyplinarnych. Podczas edukacji zgłębisz kompetencje zarządcze, pogłębisz umiejętności miękkie, które przydadzą ci się zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, a ponadto będziesz w stanie poruszać się swobodnie po dziedzinach ekonomicznych.

Aby poznać szczegółowy program kształcenia, który obowiązuje na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie, zapoznaj się ze stroną internetową wybranej uczelni wyższej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku prawno – menadżerskim możemy podzielić na:

 

1. Typ

  • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

  • studia niestacjonarne

 

Ogromnym ułatwieniem w kwestii organizacji swojego czasu może być możliwość wyboru trybu kształcenia wyższego. Przyszli kandydaci na kierunek prawno-menadżerski w Lublinie mogą uczyć się zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie.

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedzialku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

Studia dzienne pozwolą ci na systematyczne zdobywanie i uporządkowywanie kompetencji pod okiem wykładowców od poniedziałku do piątku. Niestacjonarny charakter kształcenia często okazuje się doskonały dla osób myślących o pogodzeniu nauki na przykład z życiem zawodowym.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiele osób, które zastanawiają się nad aplikacją na studia wyższe, chciałyby wiedzieć, jaką wiedzę i umiejętności zdołają zdobyć podczas zajęć praktycznych i teoretycznych wykładów. Kierunek prawno-menadżerski w Lublinie zakłada wyposażenie przyszłych absolwentów w kompetencje odnoszące się do dziedzin zarządczych.

Pamiętaj, że największe szanse na odniesienie sukcesu podczas nauki na studiach oraz w przyszłym życiu zawodowym będą miały osoby o konkretnych predyspozycjach. Zatem jeżeli jesteś przedsiębiorczy, lubisz ekonomię i zarządzanie, a ponadto marzysz o wysokich stanowiskach menadżerskich, to kierunek ten może okazać się strzałem w dziesiątkę!

Ile trwają studia na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Studia na kierunku prawno – menadżerskim trwają 2 lata (studia II stopnia).

Prawno - menadżerski w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku prawno-menadżerskim w Lublinie?

Rozważając podjęcie takich kierunków, jakim jest prawno-menadżerski, prawdopodobnie jesteś osobą nastawioną na rozwój swojej przedsiębiorczości oraz predyspozycji zarządczych. W takim wypadku specyfika czekającej cię przyszłości zawodowej powinna być dla ciebie satysfakcjonująca.

Absolwenci znajdują pracę w różnych instytucjach finansowych, bankowości, sprawują pieczę nad audytem wewnętrznym i zewnętrznym. Wszechstronne, interdyscyplinarne wykształcenie pozwoli ci na objęcie wysokich stanowisk kierowniczych i menadżerskich w wybranych pionach finansowych przedsiębiorstw.

Czy to wszystkie możliwości zawodowe, czekające na absolwentów kierunku prawno-menadżerskiego? Oczywiście, że nie. Lista opcji jest długa i tylko od ciebie zależy, w jaki sposób je wykorzystasz.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku prawno – menadżerskim:

  • Instytucje finansowe,

  • Bankowość,

  • Audyt wewnętrzny lub zewnętrzny,

  • Placówki konsultingowe,

  • Piony finansowe przedsiębiorstw różnych branż.

Gdzie studiować na kierunku prawno – menadżerskim w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek prawno - menadżerski:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek prawno - menadżerski:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Prawa i Administracji UMCS) stacjonarne, niestacjonarne studia II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek prawno-menedżerski w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski Lublin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Prawno - menadżerski Lublin studia stacjonarne

Prawno - menadżerski Lublin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku prawno - menadżerski w Lublinie

Studia II stopnia

Kierunki prawnicze i administracja w Lublinie

Rozwiń

10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia