Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Analityka środowiskowa i przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

21.11.2023

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia Lublin 2023 | woj. lubelskie

Analityka środowiskowa i przemysłowa - Lublin
Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku lub 4 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera. Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Uczelnie

W Lublinie analitykę środowiskową i przemysłową możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UMCS).
 
Opis kierunku

Studia w Lublinie na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia skupiające się na naukach rolniczych, przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych. Program studiów dostarcza studentom wiedzy między innymi z zakresu zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu, efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko, mikrobiologii zarówno środowiskowej, jak i przemysłowej, a także nanotechnologii czy nanomateriałów. W siatce zajęć możemy spodziewać się przedmiotów takich jak m.in.: zielona chemia, bioanalityka i biomonitoring, analiza żywności, analiza jakości wody i ścieków czy modelowanie systemów środowiskowych.

 

Praca po studiach

Absolwenci analityki środowiskowej i przemysłowej dzięki zdobytej wiedzy oraz kompetencjom bez problemu znajdą pracę między innymi w działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, firmach świadczących usługi badawcze, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych, laboratoriach diagnostycznych czy laboratoriach kontrolno-pomiarowych. Studia z zakresu analityki środowiskowej i przemysłowej dają studentom szerokie możliwości zawodowe, dzięki czemu po studiach każdy znajdzie swoją ścieżkę kariery, w której będzie czuł i odnajdował się najlepiej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa, aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • Matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • język obcy,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie

Jak wyglądają studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia w Lublinie na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa to studia dla osób interesujących się naukami przyrodniczymi oraz rolniczymi, kształcące wykwalifikowanych specjalistów przygotowanych między innymi do oceniania jakości poszczególnych elementów środowiska, przeprowadzania analiz surowców, produktów i materiałów wybranymi metodami oraz technikami.

Studenci nauczą się również projektowania eksperymentów badawczych, analizowania i przetwarzania danych oraz zarządzania infrastrukturą badawczą. Kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa powstała i jest realizowana przy współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Nowych Syntez Chemicznych w Puławach, który zajmuje się realizacją badań naukowych i pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze inżynierii chemicznej wykorzystując nowoczesną infrastrukturę badawczą i wysoko wykwalifikowaną kadrę.

 

Typ i tryb studiów

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia dostarczające studentom wiedzy między innymi z zakresu bioanalityki, biomonitoringu, nanotechnologii, nanomateriałów, analizy jakości wody i ścieków, a także gleby, odpadów, analizy żywności, aparatury chemicznej i procesowej, chemii analitycznej i instrumentalnej.

Studenci poszerzą również swoją wiedzę o zagadnienia związane z gospodarką obiegu zamkniętego, projektowania procesów technologicznych, modelowania systemów środowiskowych, biotechnologii środowiskowej i przemysłowej oraz mikrobiologii środowiskowej i przemysłowej.

Studenci zdobędą także wiedzę z obszaru nauk rolniczych, inżynierii chemicznej, nauk przyrodniczych i ochrony środowiska, a także zdobędą umiejętności pozwalające na wykorzystywanie nowoczesnych technik i metod analityczyych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu.

Tak szeroki zasób wiedzy oraz umiejętności z zakresu analityki środowiskowej i przemysłowej daje studentom wszechstronne wykształcenie i szerokie możliwości zawodowe.

Ile trwają studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) oraz 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym).

 

Analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia od 3,5 do 4 lat inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Uczelnie w Lublinie kładą nacisk na rozwijanie umiejętności oraz zdobywaniu kompetencji potrzebnych do rozpoczęcia pracy w zawodzie po ukończeniu studiów.

Absolwenci studiów na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa, posiadając szeroką wiedzę oraz umiejętności z obszaru między innymi oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz surowców, produktów i materiałów wybranymi metodami i technikami, mają wiele możliwości zawodowych, między innymi mogą rozpocząć pracę w  specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, działach badawczo-rozwojowych zakładów przemysłowych, laboratoriach oceny jakości oraz ochrony środowiska, czy laboratoriach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach diagnostycznych lub otworzyć i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • jednostki naukowe,
 • laboratoria analityczne,
 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria diagnostyczne,
 • laboratoria kontrolno-pomiarowe,
 • jednostki administracyjne,
 • laboratoria oceny jakości i ochrony środowiska,
 • Działy badawczo-rozwojowe zakładów przemysłowych,
 • instytucjach wdrażających nowe technologie,
 • firmach konsultingowych,
 • jednostkach edukacyjnych.

Gdzie studiować na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Uczelnia, na której można studiować kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa:

czytaj dalej uczelnie w Lublinie

Uczelnie w Lublinie - kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (Wydział Agrobioinżynierii UP w Lublinie) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek analityka środowiskowa i przemysłowa w Lublinie?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka środowiskowa i przemysłowa Lublin studia i stopnia


10 uczelni w Lublinie

Pierwsza szkoła wyższa w Lublinie powstała już w XVII wieku. Dziś Lublin jest kojarzony przez Polaków przede wszystkim dzięki uczelniom. Dwie najbardziej znane uczelnie to Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Katolicki uniwersytet Lubelski. Oprócz tego, akademicki Lublin to również Uniwersytet Przyrodniczy, Politechnika Lubelska oraz Uniwersytet Medyczny.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują lubelskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Lublinie

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia