Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Dodaj do ulubionych

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa skierowane są do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno- technicznymi. Celem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko.

W toku studiów studenci Analityki środowiskowej i przemysłowej zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami analizy żywności, analizy jakości wody i ścieków, mikrobiologii środowiskowej i przemysłowej, czy też nanotechnologii i nanomateriałów. Z dyplomem w kieszeni absolwenci będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również podjąć pracę w działach badawczo- rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, czy laboratoriach diagnostycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Analityka środowiskowa i przemysłowa jest kierunkiem o dość szerokim obszarze przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przedmiotem obowiązkowym jest język obcy nowożytny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • informatyka,
 • geografia,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Jednostka prowadząca

Analityka środowiskowa i przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Analityka środowiskowa i przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa mają charakter interdyscyplinarny i wielopoziomowy. Stanowią odpowiedź na prośrodowiskowe wymagania współczesnych gospodarek oraz potrzeby szybko rozwijającego się rynku usług badawczo- rozwojowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: bioanalityka i biomonitoring, nanotechnologie i nanomateriały, analiza jakości wody i ścieków, gleby i odpadów, analiza żywności, aparatura chemiczna i procesowa, chemia analityczna i instrumentalna, gospodarka obiegu zamkniętego, modelowanie systemów środowiskowych, projektowanie procesów technologicznych, biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa.

Studenci pozyskują wiedzę z zakresu nauk rolniczych, nauk przyrodniczych, inżynierii chemicznej oraz zagadnień związanych z ochroną  środowiska. Nabywają umiejętności, które dotyczą wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analitycznych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) oraz 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa przygotowani są do oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami, projektowania eksperymentów badawczych, jak również analizy i przetwarzania danych, czy zarządzania infrastrukturą badawczą.

Będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w działach badawczo- rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych, czy laboratoriach oceny jakości oraz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria analityczne,
 • laboratoria kontrolno- pomiarowe,
 • laboratoria diagnostyczne,
 • laboratoria oceny jakości i ochrony środowiska,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki administracyjne.

 

Zobacz inne kierunki Biologiczne i przyrodnicze

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)