Analityka środowiskowa i przemysłowa

Analityka środowiskowa i przemysłowa

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Analityka środowiskowa i przemysłowa stopień: (I), czas trwania: 4 lata • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | analityka środowiskowa i przemysłowa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa skierowane są do osób zainteresowanych naukami rolniczymi, przyrodniczymi oraz inżynieryjno- technicznymi. Celem kształcenia jest przygotowanie do podejmowania zadań o charakterze multidyscyplinarnym i rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu oraz efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko.

 
Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2024/2025 na kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

W toku studiów studenci Analityki środowiskowej i przemysłowej zaznajamiają się między innymi z zagadnieniami analizy żywności, analizy jakości wody i ścieków, mikrobiologii środowiskowej i przemysłowej, czy też nanotechnologii i nanomateriałów. Z dyplomem w kieszeni absolwenci będą mogli prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również podjąć pracę w działach badawczo- rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, czy laboratoriach diagnostycznych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Analityka środowiskowa i przemysłowa jest kierunkiem o dość szerokim obszarze przedmiotów branych pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przedmiotem obowiązkowym jest język obcy nowożytny.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Analityka środowiskowa i przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Aparatura chemiczna i procesowa
 • Dobra praktyka laboratoryjna
 • Analiza jakości wody i ścieków
 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Zielona chemia
 • Gospodarka obiegu zamkniętego
 • Bioanalityka i biomonitoring
 • Chemia analityczna i instrumentalna

 

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • nauk rolniczych, przyrodniczychy oraz inżynieryjno-technicznych,
 • rozwiązywania problemów z obszaru zastosowań metod analitycznych w różnych gałęziach przemysłu,
 • efektów oddziaływań przemysłu i innych działów gospodarki na środowisko,
 • przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami,
 • projektowania eksperymentów badawczych,
 • analizy i przetwarzania danych,
 • zarządzania infrastrukturą badawczą.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa mają charakter interdyscyplinarny i wielopoziomowy. Stanowią odpowiedź na prośrodowiskowe wymagania współczesnych gospodarek oraz potrzeby szybko rozwijającego się rynku usług badawczo- rozwojowych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: bioanalityka i biomonitoring, nanotechnologie i nanomateriały, analiza jakości wody i ścieków, gleby i odpadów, analiza żywności, aparatura chemiczna i procesowa, chemia analityczna i instrumentalna, gospodarka obiegu zamkniętego, modelowanie systemów środowiskowych, projektowanie procesów technologicznych, biotechnologia środowiskowa i przemysłowa, mikrobiologia środowiskowa i przemysłowa.

Studenci pozyskują wiedzę z zakresu nauk rolniczych, nauk przyrodniczych, inżynierii chemicznej oraz zagadnień związanych z ochroną  środowiska. Nabywają umiejętności, które dotyczą wykorzystywania nowoczesnych metod i technik analitycznych w ochronie środowiska i w wybranych gałęziach przemysłu.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa trwają 3, 5 roku (studia I stopnia w trybie stacjonarnym) oraz 4 lata (studia I stopnia w trybie niestacjonarnym).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ANALITYKA ŚRODOWISKOWA I PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci studiów na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa przygotowani są do oceny jakości poszczególnych elementów środowiska i przeprowadzania analiz materiałów, surowców i produktów wybranymi metodami i technikami, projektowania eksperymentów badawczych, jak również analizy i przetwarzania danych, czy zarządzania infrastrukturą badawczą.

Będą mogli podjąć zatrudnienie między innymi w działach badawczo- rozwojowych zakładów przemysłowych, specjalistycznych laboratoriach analitycznych przedsiębiorstw przemysłowych lub firm świadczących usługi badawcze, laboratoriach kontrolno- pomiarowych, laboratoriach diagnostycznych, czy laboratoriach oceny jakości oraz ochrony środowiska.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa:

 • zakłady przemysłowe,
 • laboratoria analityczne,
 • laboratoria kontrolno- pomiarowe,
 • laboratoria diagnostyczne,
 • laboratoria oceny jakości i ochrony środowiska,
 • jednostki naukowe,
 • jednostki administracyjne,
 • firmy konsultingowe,
 • firmy świadczące usługi badawcze.

 

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia niestacjonarne

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Analityka środowiskowa i przemysłowa studia I stopnia

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki biologiczne i przyrodnicze - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku analityka środowiskowa i przemysłowa

Miasta, które oferują studia na kierunku Analityka środowiskowa i przemysłowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • ul. św. Jadwigi 12, Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJe5O2FNnpD0cRJYDVarV7L1g https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/05309-wyzsza-szkola-prawa-wroc.jpg Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Komentarze (0)